Biyoçeşitlilik Yönetiminde Yenilenebilir Enerjinin Rakip Rolleri: Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Vakalarinin Karşilaştirmasi

Yenilenebilir enerjinin biyolojik çeşitliliğin korunması üzerindeki olumsuz etkisi, son zamanlarda üzerinde çalışılan bir konudur. Bu tür akademik ilgiye ek olarak, ülkeler de biyolojik çeşitlilik sözleşmelerine daha fazla önem vermeye başlamıştır. Ancak, farklı ülkelerin konuya nasıl yaklaştığını karşılaştıran bir çalışma literatürde bulunmamaktadır. Bu çalışma, literatürdeki boşluğu dokümanter analiz yoluyla doldurmayı amaçlamaktadır. Bu çalışma, literatürdeki boşluğu belgesel analiz yoluyla doldurmayı amaçlamaktadır. Çin, Avrupa Birliği (AB) ve Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vakaları, ülkelerin yenilenebilir enerjilerin biyolojik çeşitlilik üzerindeki etkisini nasıl gördüklerini, hangi motivasyonların onları harekete geçmeye ittiğini ve neyi göz ardı ettiklerini / öncelediklerini bulmak için karşılaştırmaktadır. Çin’deki çevre kurumu yenilenebilir enerjiyi biyolojik çeşitlilik yönetiminin olumlu bir boyutu olarak görürken, ekolojik sistemler üzerindeki olumsuz etkiler hakkında ise endişe taşıyor. AB’de, iklim değişikliği ana odak noktası olduğundan, biyoçeşitlilikle ilgili çalışmalarda bile biyoçeşitlilik, iklim değişikliğine nazaran sınırlı ilgi görmektedir. ABD’de biyoçeşitliliğin korunmasıyla ilgili resmi bir çalışmanın olmamasıyla birlikte bunun altında yatan neden bu çalışmada incelenmemiştir. Tüm bunlara ek olarak, normatif inceleme bulunmamaktadır. Amaç, hükümetlerin sorunu nasıl gördüğünü ve buna nasıl tepki verdiğini bulmaktır.

The Competing Roles of Renewable Energy in Biodiversity Governance: A Comparative Case of China, the European Union and the United States

Renewable energy’s negative impact on biodiversity conservation is a topic that has been worked on recently. In addition to such academic interest, countries started paying more attention to biodiversity conventions. However, there has not been a study that compares how different countries approach the issue. This study aims to fill the gap in the literature via documentary analysis. China, the European Union (EU) and the United States (US) cases are compared to find out how countries view renewables’ impact on biodiversity, what motivations push them to act and what they do ignore/prioritise. While the environmental agency has seen renewable energy as a positive dimension of biodiversity governance in China, it delivers a little concern about the negative impacts on ecological systems. In the EU, since climate change is the main focus, biodiversity gets limited attention relative to climate change, even in biodiversity-related works. There is no official work on biodiversity conservations in the US, and its underlying is not investigated in this work. In addition to all these, there is not an attempt to have normative points. The aim is to find how governments see and react against the problem.

Kaynakça

IPCC, 2013. Renewable energy sources and climate change mitigation. In: O. Edenhofer, et al. eds. Special Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change. Cambirdge: IPCC, pp. 1-1075

Kaynak Göster

APA Altiparmak, S , Wang, S . (2021). The Competing Roles of Renewable Energy in Biodiversity Governance: A Comparative Case of China, the European Union and the United States . Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi , 35 (3) , 1047-1067 . DOI: 10.16951/atauniiibd.884946
  • ISSN: 1300-4646
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Yayıncı: Atatürk Üniversitesi

122.6b 51.3b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Gelişen Ülkelerde Ekonomik Özgürlük ve Ekonomik Büyüme İlişkisi: Bootstrap Panel Granger Nedensellik Testi

Serdar GÖCEN

Annelerin Çocuk Yetiştirme Tutumlarının Çocukların Tüketim Davranışına Yansıması

Hatice AYDIN, Didem AYHAN

Yönetim Bilişim Sistemleri Eğitiminin Kazandırdığı Yeteneklerin Teknoparkların İnsan Kaynağı Gereksinimlerini Karşılamadaki Etkisi

Fulya ASLAY, Üstün ÖZEN, Handan ÇAM

Küçük ve Mikro İşletmeler için Finansal Raporlama Standardı (KÜMİ FRS) Taslağı ile İlgili Muhasebe-Finans Eğitimcilerine Yönelik Bir Araştırma

Birgül BOZKURT YAZAR

Biyoçeşitlilik Yönetiminde Yenilenebilir Enerjinin Rakip Rolleri: Çin, Avrupa Birliği ve Birleşik Devletler Vakalarinin Karşilaştirmasi

Suleyman Orhun ALTİPARMAK, Sidan WANG

Covid-19 Salgınının Türkiye’deki İşletmelere Etkileri: Sorunlar, Dönüşümler, Olanaklar

Özge CAN

Lojistik Sektöründe Çalışan Kadınların Motivasyonlarının Cam Tavan Algıları Açısından Değerlendirilmesi

Kader YANMAZ, Oya KORKMAZ

İki Türk Diplomatının (Mehmet Emin Ali Türkgeldi ve Numan Menemencioğlu) Bakışıyla 1935 Yılının İlk Yarısında Avrupa’da Yaşanan Önemli Gelişmeler

Ali Servet ÖNCÜ

Paylaşımlı Elektrikli Scooter Hizmetlerini Kullanma Niyetinde Etkili Olan Faktörler

Mehmet Cem BÖLEN, Orhan ÇELİKER

Duygusal Emeğin Mesleki Bağlılık Üzerindeki Etkisi: Avukatlar Üzerinde Bir Araştırma

Yahya YILDIRIM, Şeyma Gün EROĞLU