Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Cilt: 36 - Sayı: 2 -2022Son Sayı