Lomber epidural anestezide %0.75 ropivakainin epidural veya intravenöz tramadol ile kombinasyonunun etkinliği

Amaç: Epidural ropivakain ile epidural veya intravenöz tramadolün kombine edilerek kullanılmasının, epidural anestezinin süresi ve kalitesine etkisini araştırmaktır. Yöntem: ASA I-II, 18-65 yaşında 45 olgu çalışmaya dahil edilip, randomize olarak üç eşit gruba ayrıldı. Grup Ve 17 mL % 0.75 ropivakain ile 2 mL % 0.9 NaCl epidural ve 2 mL % 0.9 NaCl İV, Grup W ye 17mL% 0.75 ropivakain ile 2 mL tramadol epidural ve 2 mL % 0.9 NaCl İV, Grup IH'e ise 17 mL % 0.75 ropivakain ile 2 mL% 0.9 NaCl epidural ve 2 mL tramadol İV olarak uygulandı. Vital bulgular epidural anesteziden önce ve sonra belirli aralıklarla kaydedildi. Duyusal blok epidural enjeksiyon sonrası 2, 5, 10, 15, 20, 25, 30. dk'da, daha sonra 2. saate kadar 15 dk'da bir, 6. saatin sonuna kadar 30 dk'da bir test edildi. Duyusal bloğun T10 dermatomuna ulaşma, operasyon bölgesinde ağrıyı hissetme, ilk analjezik alma, duyu fonksiyonlarının tam dönme zamanları ve yan etkiler kaydedildi. Bulgular: Duyusal bloğun başlama ve kalış süreleri ile operasyon bölgesinde ağrıyı hissetme zamanı gruplar arasında farklı değilken, ilk analjezik alma zamanı Grup II ve III'de Grup I'e göre anlamlı uzundu (p

The efficacy of epidural or intravenous tramadol combined with ropivacaine 0.75% in lumbar epidural anesthesia

Objective: The aim of the study is to investigate whether the administration of epidural ropivacaine combined with epidural or intravenous tramadol administration enhances the efficacy of epidural ropivacaine. Method: Fourty-five ASA I-II patients, aged 18-65 years, scheduled for lower limb surgery were randomly divided into three equal groups. Group I received 17 mL of epidural ropivacaine 0.75% with 2 mL of epidural NaCl 0.9% and 2 mL of IV NaCl 0.9%; Group II received 17 mL of epidural ropivacaine 0.75% with 2 mL of epidural tramadol and 2 mL of IVNaCl 0.9%; Group III received 17 mL of epidural ropivacaine 0.75% with 2 mL of epidural NaCl 0.9% and 2 mL of IV tramadol. Vital signs were recorded at certain intervals before and after epidural anesthesia. Sensory block was tested at the 2nd, 5th, 10th, 15th, 20th, 25th, 30th minutes after epidural injection, then every 15 minutes up to the 2nd hour and at every 30 minutes up to the end of the 6th hour. The time required for the onset of anesthesia at T10 dermatome, the postoperative sensation of first pain, the first analgesic requirement, the complete reversal of sensory block as well as side effects were recorded. Results: All groups were similar with respect to onset time, duration of sensory block and time of first pain sensation. The time before the first analgesic requirement was significantly longer in groups II and III compared to group I ( p < 0.05, p<0.01). Contusion: Epidural or intravenous tramadol combined with epidural anesthesia prolongs analgesia duration, while providing a similar clinical profile.

Kaynakça

1. Morgan GE, Mikhail MS, Murray MJ: Clinical Anesthesiology, 2nd Edition. Los Angeles: Appleton and Lange, 2002; 674-82.

2. Me Caughey W. Adverse effects of local anaesthetics. Drug Saf 1992; 7: 178-89.

3. Wood MB, Rubin AR A comparison of epidural 1% ropivacaine and 0.75% bupivacaine for lower abdominal gynecologic surgery. Anesth Analg 1993; 76:1274-8.

4. Polley LS, Columb MO, Naughton NN, Wagner DS, van de Ven CJ. Relative analgesic potencies of ropivacaine and bupivacaine for epidural analgesia in labor: implications for therapeutic index. Anesthesiology 1999; 90: 944-50.

5. Baraka A, Jabbour S, Ghabash M, Nader A, Khoury G, Sibai A. A comparison of epidural tramadol and epidural morphine for postoperative analgesia. Can J Anaesth 1993; 40:308-13.

6. Armand S, Langlade A, Boutros A ve ark. Meta-analysis of the efficacy of extradural clonidine to relieve postoperative pain: an impossible task. Br J Anaesth 1998; 81:126-34.

7. Morgan M. Epidural and intrathecal opioids. Anaesth Intens Care 1987; 15:60-7.

8. Cederholm I, Anskâr S, Bengtsson M. Sensory, motor, and sympathetic blok during epidural analgesia with 0.5% and 0.75% ropivacaine with and without epinephrine. Reg Anesth 1994; 19: 18-33.

9. McGlade DP, Kalpokas MV, Mooney PH ve ark. Comparison of 0.5 ropivacaine and 0.5 bupivacaine in lumbar epidural anaesthesia for lower limb orthopedic surgery. Anaesth Intens Care 1997; 25: 262-6.

10. Peduto VA, Baroncini S, Montanini S, ve ark. A prospective, randomized, double-blind comparison of epidural levobupivacaine 0.5% with epidural ropivacaine 0.75% for lower limb procedures. Eur J Anaesth 2003; 20: 979-983.

11. Siddik-Sayyid S, Aouad-Maroun M, Sleiman D, Sfeir M, Baraka A. Epidural tramadol for postoperative pain after cesarean section. Can J Anesth 1999; 46: 731-5.

12. Delilkan AE, Vijayan R. Epidural tramadol for postoperative pain relief. Anaesthesia 1993; 48:328-31.

13. Gurses E, Sungurtekin H, Tomatir E, Balci C, Gonullu M. The addition of droperidol or clonidine to epidural tramadol shortens onset time and increases duration of postoperative analgesia. Can J Anesth 2003; 50: 147-52.

14. Murthy BV, Pandya KS, Booker PD, Murray A, Lintz W, Terlinden R. Pharmacokinetics of tramadol in children after i.v. or caudal epidural administration. Br J Anaesth 2000; 84: 346-9.

15. Kerkkamp HE, Gielen MJ. Cardiovascular effects of epidural local anaesthetics. Comparison of 0.75% bupivacaine and 0.75% ropivacaine, both with adrenaline. Anaesthesia 1991; 41: 361-5.

16. Brockway MS, Bannister J, McClure JH, McKeown D, Wildsmith JA. Comparison of extradural ropivacaine and bupivacaine. Br J Anaesth 1991; 66: 31-7.

17. Vickers MD, O'Flaherty D, Szekely SM, Read M, Yoshizumi J. Tramadol: pain relief by an opioid without depression of respiration. Anaesthesia 1992; 47: 291-6.

18. James MF, Heijke SA, Gordon PC. Intravenous tramadol versus epidural morphine for postthoracotomy pain relief: a placebo-controlled double-blind trial. Anesth Analg 1996; 83: 87-91.

19. Finucane BT, Sandier AN, McKenna J, ve ark. A double-blind comparison of ropivacaine 0.5%, 0.75%, 1.0% and bupivacaine 0.5%, injected epidurally in patients undergoing abdominal hysterectomy. Can J Anaesth 1996; 43: 442-9.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.3b 3.6b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lomber epidural anestezide %0.75 ropivakainin epidural veya intravenöz tramadol ile kombinasyonunun etkinliği

Seval İZDEŞ, Elvin KESİMCİ, Saliha CAN, Orhan KANBAK

Asemptomatik vertebral patoloji ve nöroaksiyal blok güvenliği (Olgu sunumu)

Mehmet CESUR, Hacı Ahmet ALICI

Farklı dozlarda deksmedetomidinin laringoskopi ve endotrakeal entübasyona karşı oluşan hemodinamik yanıta, peroperatuvar anestezik gereksinimine ve derlenmeye etkilerinin karşılaştırılması

Ayşegül KORDAN, DUDU BERRİN GÜNAYDIN

Rokuronyum-remifentanil kombinasyonunun hızlı-seri anestezi indüksiyondaki etkinliği

Zekeriyya ALANOĞLU, Ali Abbas YILMAZ, Nilgün ŞAHİN, Yeşim ATEŞ, FİLİZ TÜZÜNER

Spinal iğne yerleştirme ağrısının önlenmesinde EMLA ile lidokain ve lidokain+sodyum bikarbonat uygulamalarının karşılaştırılması

Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, Binnur SARIHASAN, Şebnem TEPE

Monitorize anestezi bakımında propofol ve deksmedetomidinin hemodinamik ve bispektral indeks değerleri açısından karşılaştırılması

Canan BALCI, H. Selim KARABEKİR, İLHAMİ KURU, Gökhan MARALCAN, Banu TAYLAN

Endotrakeal entübasyon komplikasyonu: Laringeal granülom (Olgu sunumu)

MESUT ŞENER, İsmail YILMAZ, Cüneyt YILMAZER, Aslı DÖNMEZ, Levent ÖZLÜOĞLU, Gülnaz ARSLAN

Hasta kontrollü analjezide epidural bupivakain, bupivakain-fentanil ve bupivakain-ketaminin etkilerinin karşılaştırılması

Geraslan Selcen TEKİN, İsmet TOPÇU, Arzu KEFİ, Tuna ERİNÇLER

Septik şok ve akut böbrek yetmezliği tedavisinde eş zamanlı devamlı veno-venöz hemodiyafiltrasyon ve aktive protein C kullanımı (olgu sunumu)

Müslüm ÇİÇEK, ENDER GEDİK, Zafer DOĞAN, Nurçin GÜLHAŞ, M. Özcan ERSOY