Endotrakeal entübasyon komplikasyonu: Laringeal granülom (Olgu sunumu)

Laringeal granülomlar genel olarak vokal kordlann 113 arka kısmında yerleşmiş, tek ya da çift taraflı olabilen benign lezyonlardır. Tipik olarak endotrakeal entübasyon, sesin kötü kullanımı, gastroözefagial reflü hastalığı olmak üzere üç etiyolojik faktör ile ilişkilidir. Endotrakeal entübasyonun larinks ve trakeada önemli hasara neden olabileceği bilinmektedir. Endotrakeal entübasyon sonrası oluşabilen geç komplikasyonlardan biri laringeal granülomdur. Entübasyonun oluşturduğu ciddi travma ve kadın larinksinin karakteristik özellikleri hazırlayıcı faktörlerdir. Patolojik tanıya gereksinim duyulduğunda ya da solunum veya ses bozukluğu geliştiğinde cerrahi olarak çıkarılırlar. Birisi bilateral, diğerleri tek taraflı üç olgu sunumu ile laringeal granülom oluşmasını kolaylaştıran faktörleri ve kliniğini tartıştık. Baş-boyun cerrahisi operasyonlarında, acil koşullarda ve yoğun bakım ünitelerinde yapılacak olan trakeal entübasyonlar sonrasında post entübasyon granülom gelişebileceği her zaman akılda tutulmalıdır. Özellikle kadın hastalarda yapılan hava yolu manipülasyonlarında dikkatli davranılması ile bu potansiyel komplikasyonun önüne geçilmesi mümkündür.

A complication of endotracheal intubation: Laryngeal granuloma (Report on 3 cases)

Laryngeal granulomas are benign lesions which are generally localized on the posterior third of the vocal cords either unilaterally or bilaterally, on the vocal proccess and typically related to one of the three predisposing factors; endotracheal intubation, vocal abuse and gastroesophageal reflux disease. It is well known that endotracheal intubation may result in serious damage to larynx. Laryngeal granuloma is one complication that may be encountered later following the endotracheal intubation. The severe trauma caused by intubation and characteristics of female larynx are predisposing factors. Laryngeal granulomas are usually removed surgically for histopathologic diagnosis or when there is respiratory or phonatory restriction. The cases of three female patients with laryngeal granulomas, of which one was bilateral and other two unilateral, were discussed in terms of the factors that facilitate the formation of laryngeal granuloma and their clinical indications It should be kept in mind that post intubation laryngeal granuloma may occur after tracheal intubation was performed in the operating room before scheduled surgery, in the emergency room or in the intensive care unit. It is possible to prevent this potential complication with careful airway manuplations, particularly in female patients.

Kaynakça

1. de Lima Pontes PA, De Biase NG, Gadelha EC. Clinical evolution of laryngeal granulomas: treatment and prognosis. Laryngoscope 1999;109: 289-94.

2. Drosnes DL, Zwillenberg DA. Laryngeal granulomatous polyp after short-term intubation of a child. Ann Otol Rhinol Laryngol 1990; 99:183-6.

3. Balestrieri F, Watson CB. Intubation granuloma. Otolaryngol Clin North Am 1982; 15: 567-79.

4. Yilmazer C, Şener M, Yilmaz I. Bilateral giant posterior laryngeal granulomas with dyspnea: a rare complication of endotracheal intubation. Anesth Analg 2005; 101: 1881-2.

5. Schlesinger AE, Tucker GF, Young S A. Postintubation granuloma of the anterior subglottic larynx. Int J of Pediatr Otorhinolaryngol 1985; 10: 279-84.

6. Benjamin B, Croxson G. Vocal cord granulomas. Ann Otol Rhinol Laryngol 1985; 94:538-41.

7. Pontes P, De Biase N, Kyrillos L, Pontes A. Importance of glottic configuration in the development of posterior laryngeal granuloma. Ann Otol Rhinol Laryngol 2001; 110: 765-9.

8. Me Ferran DJ, Abdullah V, Gallimore AP, Pringle MB, Croft CB. Vocal process granulomata. J Laryngol Otol 1994; 108: 216-20.

9. Tonkin JP, Harrison GA. The effect on the larynx of prolonged endotracheal intubation. Med J Aust 1966; 2: 581-7.

10. Akkaya T, Ülker A, Alptekin A, Gümüş H. Bir post entübasyon kord vokal granülomu (olgu sunumu). Anestezi Dergisi 2000; 8: 233-5.

11. Komiya K, Fukuda H, Nemoto K, Yokosuka S, Kawakami T, Hirabayashi Y, Seo N. Postintubation granuloma of the larynx. Masui 2004; 53: 72-4.

12. Ishizaki K, Iida Y, Arai K, Hasegawa M, Fujita T. Two cases of postintubation subglottic granuloma with dyspnea. J Anesth 1993; 7: 385-7.

13. Kaneda N, Goto R, Ishijima S, Kawakami S, Park K, Shima Y. Laryngeal granuloma caused by short-therm endotracheal intubation. Anesthesiology 1999; 90: 1482-3.

Kaynak Göster

  • ISSN: 1300-0578
  • Yayın Aralığı: Yılda 4 Sayı
  • Başlangıç: 1993
  • Yayıncı: Hira Gizem Fidan

5.1b 3.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Lomber epidural anestezide %0.75 ropivakainin epidural veya intravenöz tramadol ile kombinasyonunun etkinliği

Seval İZDEŞ, Elvin KESİMCİ, Saliha CAN, Orhan KANBAK

Endotrakeal entübasyon komplikasyonu: Laringeal granülom (Olgu sunumu)

MESUT ŞENER, İsmail YILMAZ, Cüneyt YILMAZER, Aslı DÖNMEZ, Levent ÖZLÜOĞLU, Gülnaz ARSLAN

Hasta kontrollü analjezide epidural bupivakain, bupivakain-fentanil ve bupivakain-ketaminin etkilerinin karşılaştırılması

Geraslan Selcen TEKİN, İsmet TOPÇU, Arzu KEFİ, Tuna ERİNÇLER

Spinal iğne yerleştirme ağrısının önlenmesinde EMLA ile lidokain ve lidokain+sodyum bikarbonat uygulamalarının karşılaştırılması

Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, Binnur SARIHASAN, Şebnem TEPE

Farklı dozlarda deksmedetomidinin laringoskopi ve endotrakeal entübasyona karşı oluşan hemodinamik yanıta, peroperatuvar anestezik gereksinimine ve derlenmeye etkilerinin karşılaştırılması

Ayşegül KORDAN, DUDU BERRİN GÜNAYDIN

Septik şok ve akut böbrek yetmezliği tedavisinde eş zamanlı devamlı veno-venöz hemodiyafiltrasyon ve aktive protein C kullanımı (olgu sunumu)

Müslüm ÇİÇEK, ENDER GEDİK, Zafer DOĞAN, Nurçin GÜLHAŞ, M. Özcan ERSOY

Rokuronyum-remifentanil kombinasyonunun hızlı-seri anestezi indüksiyondaki etkinliği

Zekeriyya ALANOĞLU, Ali Abbas YILMAZ, Nilgün ŞAHİN, Yeşim ATEŞ, FİLİZ TÜZÜNER

Asemptomatik vertebral patoloji ve nöroaksiyal blok güvenliği (Olgu sunumu)

Mehmet CESUR, Hacı Ahmet ALICI

Monitorize anestezi bakımında propofol ve deksmedetomidinin hemodinamik ve bispektral indeks değerleri açısından karşılaştırılması

Canan BALCI, H. Selim KARABEKİR, İLHAMİ KURU, Gökhan MARALCAN, Banu TAYLAN