Mustafa AKYOL, Muhammet BAŞTUĞ

YAPILANDIRILMIŞ AKICI OKUMA YÖNTEMİNİN ÜÇÜNCÜ SINIF ÖĞRENCİLERİNİN AKICI OKUMA İLE OKUDUĞUNU ANLAMA BECERİLERİNE ETKİSİ

THE EFFECT OF STRUCTURED FLUENT READING METHOD ON THE FLUENT READING AND READING COMPREHENSION SKILLS OF THIRD GRADE PRIMARY SCHOOL STUDENTS

Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

2015 - Cilt: 17 - Sayı: 1

Sayfalar: 125 - 141

Benzer Makaleler

ANALİTİK VE HOLİSTİK DÜŞÜNEN SINIF ÖĞRETMENİ ADAYLARININ KULLANDIKLARI OKUDUĞUNU ANLAMA STRATEJİLERİ

Güler GÖÇEN KABARAN, Sedat ALTINTAŞ, Hasret KABARAN, Sabri SİDEKLİ

ÖĞRETMEN ADAYLARININ OKUYUCU İNANÇLARI VE OKUDUĞUNU ANLAMA BAŞARILARI ARASINDAKİ İLİŞKİLER

Kasım YILDIRIM, Fatih Çetin ÇETİNKAYA, Seyit ATEŞ

Yazılı İronik Metinlerin Anlamlandırılması Üzerine Bir Durum Saptaması: Köşe Yazısı Örneği

İ Seçkin Aydın

Morfolojik Farkındalık Becerilerinin Okuma Sürecindeki Rolünün Gelişimsel Bakış Açısıyla İncelenmesi: İşiten ve İşitme Engelli Okuyuculardan Bulgular

Tevhide KARGIN, Birkan GÜLDENOĞLU, Halime Miray SÜMER

İyi ve Zayıf Okuyucular için Okuduğunu Anlama: Kuramsal ve Ampirik Açıdan Bir Bakış

Mustafa KOCAARSLAN

Boşluk Doldurma Testlerinin İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlama Düzeylerini Belirlemede Kullanılabilirliği

Berfu KIZILASLAN TUNÇER, Gülcan ERDEN

Zihinsel Yetersizliği Olan Öğrencilerde Okuduğunu Anlama Becerilerinin Desteklenmesi

Birkan GÜLDENOĞLU

İşbirlikçi Stratejik Okuma Modelinin İlkokul Dördüncü Sınıf Öğrencilerinin Bilgilendirici Metinleri Anlama Becerisine Etkisi

Muhammed Serhat SEMERCİOĞLU, Kaya Tuncer ÇAĞLAYAN, Mustafa Kasim KIROĞLU

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Okuduğunu Anlamaya İlişkin Öz Yeterlik Algıları Ölçeği: Geçerlik ve Güvenirlik Çalışması

Sultan Selen KULA, Yusuf BUDAK

Türkçeyi İkinci Dil Olarak Öğrenenlerin Okuduğunu Anlama Yeterliklerinin Eş Değerliği

Muhammet Raşit MEMİŞ

Sayfa 0.88521194458008 Saniyede Yüklendi