Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 25 Sayı: Özel Sayı -2023Son Sayı