Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Cilt: 22 - Sayı: 1 - 2020 Son Sayı