Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi

Cilt: 9 Sayı: 3 -2023Son Sayı