Gazi Üniversitesi Rektörlüğü tarafından yayınlanan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi (TEBD), araştırma ve yayın etiğine uygun bir şekilde eğitim bilimleri alanında özgün araştırma ve derleme makalelerini, değerlendirme sürecinde çift taraflı kör hakemlik sistemini kullanarak yayınlayan, ulusal hakemli ve açık erişimli bilimsel bir dergidir.

Yayın hayatına 2003 yılında başlayan Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, yılda iki kez (Haziran ve Aralık) olmak üzere tam metin bilimsel makaleleri elektronik ortamda yayınlamaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Dergiye gönderilen aday makaleler başka bir yerde yayınlanmamış veya yayınlanmak üzere gönderilmemiş olmalıdır. Yayınlanmak üzere kabul edilen makalelerin telif hakları Türk Eğitim Bilimleri Dergisi’ne ait olmakla birlikte yayınlanan makalelerin içerikleri ile ilgili her türlü yasal sorumluluk yazar(lar)a aittir.  

Cilt: 18 - Sayı: 2 - 2020 Son Sayı