Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Dergi hakkında bilgi.

1.        Makaleler, bilgisayar ortamında Winword 6.0 ya da üst versiyonda yazılmış olmalıdır.

2.        Makale metni, A4 kağıda soldan 5 cm, sağdan 4 cm, üst ve alttan 5 cm olarak yazılmalıdır. Yazı, çizim ya da grafiklerin yazım alanı içinde olmalarına dikkat edilmelidir.

3.        Makale metni kağıdın ön yüzüne, 11 punto ve Times New Roman yazı karakteri ile tek satır aralığı kullanılarak yazılmalıdır.

4.        Makale ismi üstte ve ortada olacak şekilde, bold ve 11 punto harflerle yazılmalı. Yazarın ismi, ünvanı ve kurumu, makale isminin altına ortaya gelecek şekilde  yazılmalıdır.

5.        Makale, ilk sayfada Türkçe ve İngilizce başlıklar ve özetler ile bu özetlerin altına yerleştirilmiş en az 4 ve en fazla 7 kelimeden oluşan anahtar kelimeler içermelidir. Özet bölümü 9 punto ile yazılmalı ve 150 kelimeyi geçmemelidir.

6.        Makale içerisindeki başlık ve alt başlıklara herhangi bir numara verilmemelidir. Ana başlıklar büyük harfle ve bold, alt başlıklar ise sadece ilk harfleri büyük harf olmak üzere bold ve italic olarak yazılmalıdır.

7.        Makale metninde paragraf başı yapılmamalı, paragraf araları bir satır boşluk bırakılarak belirginleştirilmelidir.

8.        Alıntı yapılan eserlere atıfta bulunulduğunda aşağıdaki metod uygulanmalıdır:

a) Belirli bir cümle, kavram ya da paragrafa gönderme;

........... (Tek, 2004: 12)

b) Bir makale veya kitabın bütününe gönderme;

........... (Odabaşı, 1998) veya  Odabaşı (1998)'nın belirttiği gibi ......

c) Yazar sayısı iki olan yayına gönderme;

.......... (Aktan ve Vural, 2001: 30-37)

d) Yazar sayısı ikiden fazla olan yayına gönderme;

.. (Kara vd., 1991:29) veya Kara vd. (1991:29)"ne göre ........

e) Aynı gönderme ayrı yayınlara yapıldığında;

........... (Yılmaz, 2002: 37-40; Bozkurt, 2005: 29)

f) Aynı gönderme aynı yılda aynı yazarın iki yayına yapıldığında;

........... (Birlik, 2002a: 24-30; b:120-130)

g) Aynı yazarın iki ayrı yayınına gönderme;

........... (Demircan, 1999:12; 2000: 38-40)

h) Soyadları aynı olan iki yazarın yayınına gönderme;

........... (Kara ve Kara, 2001: 51)

ı) Yazarı belli olmayan yayına gönderme (yayına başlığı yazılarak gönderme yapılır);

........... (Pazarlama Kuramı, 2008:12)

i) Anonim yayına gönderme;

........... (Anonim, 1998: 16)

j) Görüşmeye gönderme;

.......... (A. Karaaslan, görüşme, 18 Kasım, 2008)

k) Gazetede yayınlanmış yazarsız makaleye gönderme;

.......... (İhracatımız Geçen Yıla Oranla % 50 Arttı, Sabah, 12.10.2008)

l) Yazarı belli internet yayımlı makaleye gönderme;

........... (Akman, 2008)

m) Kuruma gönderme;

........... (Devlet  Planlama Teşkilatı, 2007)

n) web adresine gönderme

...(www.kayadibi.com.tr, 2008) veya .. (www.die.gov.tr, 2007)

ö) Yayın tarihi belirsiz yayına gönderme;

.... (Eryılmaz, t.y.: 25-30)

9.        Makalelerde yararlanılan eserler, metnin sonunda yer alacak KAYNAKÇA bölümünde aşağıdaki şekilde belirtilmelidir:

Kitaplar

ALPAY, G. (1983). Holding Yönetimine Gelince. İstanbul: Beta.

            Makaleler

KABASAKAL, H. ve BODUR, M. (2002). "Arabic Cluster: A Bridge Between East and West",  Journal of World Business, 37: 40-54.

10.     Makaleler 20 sayfayı geçmeyecek şekilde yazılmalı ve 3 nüsha çıktı ve CD ile birlikte dergi sekreterliğine teslim edilmelidir. Teslim edilecek 3 nüshanın 2 tanesinde yazarının isim ve kurumu yer almamalıdır.

Yukarıdaki formatta teslim edilmeyen eserler içerik açısından değerlendirilmeye tabi tutulmayacak ve editör tarafından yazarına iade edilecektir.