Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2009 , Cilt 11 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Tekstil ürünleri ihracatında stratejik dış ticaret yaklaşımı:türkiye ve çin üzerine bir uygulama

Yazar kurumları :
Afyon Kocatepe Üniversitesi1
Görüntülenme :
675
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmanın amacı, Türkiye ve Çin için tekstil ürünleri sektöründe Stratejik Dış Ticaret yaklaşımının uygulanabilme durumunun belirlenmesidir. Çalışmada 1996-2007 yılları arasını kapsayan Türkiye ve Çin’e ait tekstil ürünleri ihracat rakamları, bu ülkelerin toplam mal ihracatı rakamları ve dünyanın yapmış olduğu tekstil ürünleri ihracat rakamları ile dünyanın toplam mal ihracatı rakamları kullanılmıştır. Bu verilerden hareketle Türkiye ve Çin için tekstil endüstrisindeki tekstil ürünleri alt sektörüne ait, Balassa’nın Açıklanmış Karşılaştırmalı Üstünlükler İndeksi hesaplanarak söz konusu sektörün rekabet gücü belirlenmeye çalışılmıştır. Balassa indeksinin sonuçlarına göre Türkiye tekstil ürünleri ihracat performansı ile Çin’in en büyük rakibi konumundadır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

The aim of this paper is to determine the status of applicability Strategic Foreign Trade approach on Turkey and China textile products sector. In this paper, export figures of textile products, total goods exports figures of Turkey and China and, these countries' total goods exports, the figures have made the world's export of textile products in the world with figures for total exports of goods figures are used in the 1996-2007 time periods. With the assistance of these data are calculated the Index Balassa'nın On the Comparative Advantages of the competitiveness of the sector was to be identified for Turkey and China in the textile industry for textile products subsectors. According to Balassa Index, Turkey is the biggest competitor to China with its’ textile products export performance.

Anahtar kelimeler :
Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :