Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Afyon Kocatepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 14 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Mali şokların makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri

Yazar kurumları :
Anadolu Üniversitesi İİBF1
Görüntülenme :
679
DOI :
Özet Türkçe :

Bu çalışmada mali şokların Türkiye ekonomisi üzerindeki etkileri Vektör Otoregresyon (VAR) yöntemi kullanılarak 1988:1-2010:4 dönemi için analiz edilmektedir. Mali şoklar yinelemeli yaklaşım kullanılarak ayrıştırılmıştır. VAR analizi sonuçlarına göre, pozitif kamu harcamaları şoku çıktıyı kısa dönemde arttırırken, pozitif kamu gelirleri şoku çıktıyı azaltmaktadır. Ayrıca, pozitif kamu harcamaları şoku fiyatlar ve faiz oranında artışa yol açmasına rağmen pozitif kamu gelirleri şokunun her iki değişken üzerinde anlamlı bir etkiye sahip olmadığı sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar kelimeler :
Özet İngilizce :

This paper analyses the effects of fiscal policy shock on Turkish economy using Vector Autoregression (VAR) technique for the period 1988:1-2010:4. Fiscal policy shocks are identified by recursive approach. According to VAR analysis results, while a positive government spending shock increases output in the short run, a positive government revenue shock decreases it. Moreover, it is found that a positive government revenue shock has no a significant impact on these variable although a positive government spending shock brings about to rise in prices and interest rate.

Tam metin (Türkçe) :
Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :