Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2013 , Cilt 13 , Sayı 1

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Sinif öğretmenleri ile yapilan lġsansüstü eğitim tezlerinin yöntem bölümü açisindan incelenmesi

Yazar kurumları :
Marmara Üniversitesi1 Marmara Üniversitesi2
Görüntülenme :
1026
DOI :
Özet Türkçe :

 

 Bilimsel araŞtırmalarda önemli ve dikkat çekici bölümlerden biri de yöntem bölümüdür. Yöntem bölümünde araŞtırmanın deseni, evren ve örneklem seçimi, veri toplama araçları, verilerin nasıl çözümleneceği ve verilerin çözümlenmesinde kullanılan istatistiksel teknikler hakkında bilgiler verilir. Son yıllarda sınıf öğretmenleri ile ilgili oldukça fazla lisansüstü eğitim tezinin hazırlandığı görülmektedir. Sayıca artan lisansüstü tezlerin birlikte değerlendirilerek birtakım yargılara ulaŞılması araŞtırmaların iŞlevselliğini artıracaktır. Alanyazında bu tür çalıŞmalara, diğer alanlarda rastlanmaktadır. Ancak sınıf öğretmenleri ile ilgili bu tür çalıŞmalara çok az yer verilmiŞtir. Bu araŞtırmada sınıf öğretmenleri ile ilgili 2010-2011 yıllarında yapılan lisansüstü eğitim tezleri, doküman incelemesi yoluyla yöntem bölümü açısından incelenmiŞtir. AraŞtırmadan elde edilen sonuçların sınıf öğretmenleri üzerinde araŞtırma yapacak diğer araŞtırmacılara yol göstereceği umulmaktadır.

Özet İngilizce :

Methodology is one of the most important components of scientific research studies. In the methodology section, information about the design of the research, the population, selection of the sample, data collection tools, the analysis of the data and information about the statistical techniques used in the data are given. In recent years, numerous master and doctoral theses have been prepared. Evaluating the increasing number of theses and reaching some conclusions will lead to the enhancement of the functionality of research studies. Studies of this kind are available in other fields in the literature. However, there is a small number of studies on elementary school teachers. In this study the methodology of the master and doctoral theses prepared by elementary school teachers in 2010-2011 are analyzed, using the document review technique. It is hoped that the obtained results will guide other researchers who want to do research studies on elementary school teachers.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :