Makaleler     Dergiler     Kitaplar    

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

Yıl 2012 , Cilt 12 , Sayı 2

Makale özeti ve diğer detaylar.

Makale özeti
Başlık :

Böte bölümü öğretmen adaylarının bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri: çukurova üniversitesi örneği

Yazar kurumları :
Çukurova Üniversitesi1, Sütçü İmam Üniversitesi2
Görüntülenme :
941
DOI :
Özet Türkçe :

Betimsel nitelikteki bu araştırmanın amacı, BÖTE bölümlerindeki lisans öğrencilerinin bilgi ve iletişim teknolojilerinden yararlanma düzeyleri hakkında öğrenci görüşlerini belirlemektir. Araştırmanın evrenini 2011–2012 eğitim-öğretim yılında Adana İlindeki Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Bilgisayar ve Öğretim Teknolojileri Eğitimi bölümünde öğrenim görmekte olan lisans öğrencilerinin tamamı oluşturmaktadır. Araştırmada tam sayım yapılmış, 263 öğrenciye ulaşılmıştır. Veriler 43 maddeden oluşan Likert tipi bir anketle toplanmıştır. Ölçme aracının Cronbach's Alpha güvenirlik katsayısı 0.715 olarak hesaplanmıştır. Veriler demografik değişkenlere göre değerlendirilmiştir. BÖTE öğrencilerinin kendilerine ait görüşlerine göre bilgi ve iletişim teknolojilerine karşı genelde olumlu tutuma sahip oldukları ve ders amaçlı olarak faydalandıkları ancak öğrencilerin yaklaşık olarak yarısının bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanımı konusunda sorun yaşadıkları belirlenmiştir.

Özet İngilizce :

The purpose of this descriptive study is to determine the opinions of undergraduate students in CEIT departments on their levels of use of Information and Communication Technologies. Population of the study is composed of all students who are studying in the department of Computer Education and Instructional Technology at the Faculty of Education at Çukurova University in Adana during the 2011-2012 academic year. Full census survey was executed and 263 students were reached. Data were collected using a Likert-type survey that consisted of 43 items. Cronbach's alpha was used as reliability coefficient and was calculated as 0.715. The data were evaluated by taking demographic variables into consideration. In the opinions of CEIT's students about themselves, they generally had positive attitudes towards ICT and they used ICT for academically purposes. However, it was found that almost half of the students experienced problems in using ICT.

Paylaş :
Benzer Makaleler
Yorum Yap
  • Adınız :
  • Güvenlik Kodu :
  • Yorum :