Deniz KAYA

ALTINCI SINIF ÖĞRENCİLERİNİN MATEMATİĞE YÖNELİK TUTUMLARINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BİR YAPISAL EŞİTLİK MODELİ (YEM) YAKLAŞIMI

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi

2020 - Cilt: 20 - Sayı: 1

201 - 220

matematik, tutum, yapısal eşitlik modeli

453 97

Benzer Makaleler

Belediye Meclisinin Feshedilme Nedenleri Değişmeli

Marmara Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi

Abdullah ÇELİK

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİ KARİKATÜRİSTLERİNİN GÖZÜNDEN OSMANLI DEVLETİ’NİN İKTİSADÎ ÇÖKÜŞÜ

Tarih Okulu Dergisi

TANJU DEMİR, Ayşe ATİK

Syntaktische Variationen des Türkischen als Entsprechung der deutschen Abtönungspartikel-Funktionen

Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi

Sergül VURAL KARA

A New Formula for Hydrogen Consumption in Hybrid Systems Based on Fuel Cell Current Gradient and Peak Value

Electrica

YASİN ÖZÇELEP, Gürcan SARI, Ayten KUNTMAN

Okulöncesi Yaşta işitme Engelli Çocuğu Bulunan Ailelerin Anasınıfına Geçiş Sürecindeki Gereksinimlerinin Belirlenmesi

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Özel Eğitim Dergisi

Tevhide KARGIN, Gönül AKÇAMETE, Berrin BAYDIK

Markov Model Based Real Time Speaker Recognition using K-Means, Fast Fourier Transform and Mel Frequency Cepstral Coefficients

Celal Bayar Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi

Emin BORANDAĞ

Eskişehir ili hububat ekim alanlarında hububat kök ve kökboğazı çürüklüğü hastalık etmenlerinin saptanması, buğday ve arpada Drechslera sorokiniana (Sacc.) Subram. and Jain'ya karşı genitör çeşit ve hatların belirlenmesi.

Bitki Koruma Bülteni

H. AKTAŞ, N. BOLAT, M. KESER, T. İNCE

Determination of bordetella pertussis seroprevalence in young adults and adolescent

Çocuk Enfeksiyon Dergisi

Filiz KAFES DİNDAR, Gönül ASLAN, Mehmet YARPUZLU, Necdet KUYUCU, Gürol EMEKDAŞ