Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları

Bitki su tüketimi (ETc) tahmini ve sulama programlama hesaplamalarına, su kaynakları yönetimi, sulama sistemlerinin tasarımı ve işletilmesi ve kuraklığın değerlendirilmesi gibi birçok alanda ihtiyaç duyulmaktır. Söz konusu hesaplamalar iklim, toprak, bitki ve su kaynağına ilişkin verilere dayalı karmaşık işlemler içermektedir. Bu işlemlerin kolay ve doğru bir biçimde yapılması için çeşitli bilgisayar modelleri geliştirilmiş ve tüm dünyada araştırma ve uygulama amacıyla kullanılmaktadır. Yeni geliştirilen AGROS yazılımı bitki su tüketimi ve sulama yönetimi, toprak analizi, su analizi, ekonomi analizleri, bitki analizleri ve bitki koruma modüllerine sahip bir tarımsal sistemdir. AGROS yazılımı ile amaçlanan, bitkisel üretimde ihtiyaç duyulan sulama, gübreleme, ilaçlama ve tarımsal ekonomik değerlendirme gibi birçok konuda kullanıcıya karar destek sağlanmasıdır. Bu çalışma kapsamında AGROS yazılımının bitki su tüketimi ve sulama yönetimi modülünün teorik dayanakları verilmiş ve Bafra koşullarında 2010 yılı için salçalık biber bitkisine ilişkin günlük ETc hesaplamaları yapılmış, en uygun koşullar için ve kısıntılı sulama koşulları için sulama programları hazırlanarak verim kaybı tahminleri gerçekleştirilmiştir. Elde edilen sonuçlar 2010 yılında Bafra’ da salçalık biber üzerine yürütülen bir arazi denemesinden elde edilen bulgular ile karşılaştırılmıştır. Çalışmadan elde edilen sonuçlara göre AGROS bitki su tüketimi ve sulama yönetimi modülü hem tam sulama hem de kısıntılı sulama koşulları için deneysel olarak elde edilen sonuçlarla uyum içerisindedir.

Using New Developed Agros Software for Irrigation Management Purposes

Crop evapotranspiration (ETc) and irrigation scheduling calculations are required for many activities related to water management, planning and operation of irrigation systems and evaluation of drought. These calculations include complex processes based on data related to climate, soil, crop and water resources. There are a number of computer software’s developed for making these calculations in an easy way and correctly. New developed AGROS software is an agricultural system which has different modules as; crop evapotranspiration and irrigation management, soil analysis, water analysis, economical analysis, plant analysis and plant protection. Main purpose of AGROS software is decision-support for users about irrigation, fertilization, pest application and economical evaluation. In this study, theoretical back ground of AGROS crop evapotranspiration and irrigation management module was given and for Bafra conditions of year 2010, daily ETc values of red pepper were calculated and for same crop irrigation schedules and yield loss estimations were carried out for fully irrigation and limited irrigation. These results were then compared with findings of a field experiment carried out on red pepper under 2010 climatic conditions of Bafra. According to results of this study, crop evapotranspiration and irrigation scheduling module of AGROS system gave consistent estimations with experimental findings, either for fully irrigation or for limited irrigation.

___

Allen, R. G., Pereira, L. S., Raes, D., Smith, M., 1998. Crop evapotranspiration: guidelines for computing crop water requirements. Irrigation and DrainagePaper 56. Food and Agriculture Organization of the United nations, Rome

ASCE-EWRI. 2005. The ASCE standardized reference evapotranspiration equation. In: Allen RG, Walter IA, Elliot RL, vd. (eds.) Environmental and Water Resources Institute (EWRI) of the American Society of Civil. Engineers, ASCE, Standardization of Reference Evapotranspiration Task Committee Final Report, 213pp. Reston, VA: American Society of Civil Engineers (ASCE).

Doorenbos, J., Kassam, A. H., 1979. Yield response to water. FAO Irrigation and Drainage Paper NO 33 FAO, Rome

FAO, 2009.Cropwat 8.0 for windows user guide. Rome, Italy.

Koksal, E. S., Tasan, M., Artik, C., Gowda, P., 2017. Evaluation of financial efficiency of drip-irrigation of red pepper based on evapotranspiration calculated using an iterative soil water-budget approach. Sci Hortic Amst 226:398–405

Raes, D., Geerts, S., Kipkorir, E., Wellens, J., Sahli, A., 2006. Simulation of yield decline as a result of water stress with a robust soil water balance model, Agricultural Water Management 81:335–357.

Raes, D., Lemmens, H., Van Aelst, P., Vanden Bulcke, M., Smith, M., 1988. IRSIS—Irrigation scheduling information system, vol. 1. Manual. K.U.Leuven, Dep. Land Management, Reference Manual 3.

Steduto, P., Hsiao, T. C., Raes, D., Fereres, E., 2009. AquaCrop—The FAO crop model to simulate yield response to water: I. concepts and underlying principles. Agron J 101.

Steduto, P., Hsiao, T.C., Fereres, E., Raes, D., 2012. FAO Irrigation and drainage paper 66. Crop yield response to water. Rome (Italy).

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd450607, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {457 - 467}, title = {Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları}, key = {cite}, author = {Köksal, Eyüp Selim} }
APA Köksal, E. S. (2018). Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 457-467 .
MLA Köksal, E. S. "Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 457-467 <
Chicago Köksal, E. S. "Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 457-467
RIS TY - JOUR T1 - Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları AU - Eyüp Selim Köksal Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 457 EP - 467 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları %A Eyüp Selim Köksal %T Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Köksal, Eyüp Selim . "Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 457-467 .
AMA Köksal E. S. Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları. ZFD. 2018; 457-467.
Vancouver Köksal E. S. Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 457-467.
IEEE E. S. Köksal , "Sulama Suyu Yönetiminde Yeni Geliştirilen AGROS Bilgisayar Yazılımının Kullanılma Olanakları", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 457-467, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.9b1.5b