Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği

Ülkemizde tarımsal üretim yapan işletmelerin en önemli sorunlarından birisi; tarımsal faaliyetler sonucunda ortaya çıkan atıkların doğru bir şekilde değerlendirilip tarıma, doğaya ve insana yararlı hale getirilememesidir. Günümüzde çevre bilincinin artmasıyla birlikte atıkların toprak, su, hava ve insanlar üzerinde etkileri daha da önem kazanmıştır. Değişen bu durum ile birlikte doğal kaynakların daha az kullanılması için var olan sistemlerden kaynaklanan atıkların yeniden değerlendirme fikri ortaya çıkmıştır. Bu amaçla, endüstriyel simbiyoz herhangi bir işletmeden açığa çıkan atığın başka bir işletmenin ham maddesi olarak kullanılmasına imkan sağlayan son yıllarda ortaya çıkmış çevresel açıdan yararlı bir uygulamadır. Bu çalışmada, ülkemiz tarımında önemli bir yeri olan Bursa koşullarına uygun 1000 başlık süt sığırı işletmesinden açığa çıkan gübrenin endüstriyel simbiyoz ile değerlendirilmesine ilişkin alternatifler değerlendirilerek bu alternatiflerin bileşenlerinin hesaplamaları ve tasarımları yapılmıştır.

One of the most important problems of the agricultural producers in our country is; the waste arising as a result of agricultural activities can not be properly assessed and made useful for agriculture, nature and human beings. Today, with the formation of environmental awareness, the effects of waste on soil, water, air pollution and people have become even more important. The idea of evaluating the waste that form together with this changing consciousness has emerged. The industrial symbiosis allows that the waste generated from any operation is used as raw material of another operation.In this study, alternatives of industrial symbiosis related to reuse of manure arised dairy cattle operation with 1000 cattle suitable for the conditions of Bursa Region were evaluated and calculations and design of these alternatives were made.

___

Anonim, 2018a. Türk-Alman Biyogaz Projesi, Biyogaz Eğitimi Notları http://www.biyogaz.web.tr/tr/dokumanlar/egitim-dokumanlari Erişim Tarihi: 16 Şubat 2018.

Anonim 2018b. Hayvansal Kaynaklardan Elde Edilebilecek Ortalama Gübre Ve Biyogaz Miktarları. http://www.enerji.gov.tr/tr-TR/Sayfalar/Biyokutle.

Akbulut, A., Dikici, A. 2004. Elazığ İlinin Biyogaz Potansiyeli ve Maliyet Analizi. Doğu Anadolu Bölgesi Araştırmaları, Elazığ.

Arıcı,İ., Şimşek,E., Yaslıoğlu, E. Ve Kılıç, İ. 2014. Süt Sığırı Ahırlarının Planlanması. Sütaş Süt Hayvancılığı Eğitim Merkezi Yayınları. No:4, Bursa.

Eskicioğlu, A.V. 2013. Bitkisel Atıklardan Kompost Gübre Üretim Sisteminin Tasarımı. Namık Kemal Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Gülen, J., Çeşmeli, Ç. 2012. Biyogaz Hakkında Genel Bilgi ve Yan Ürünlerinin Kullanım Alanları. Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi Cilt-Sayı: 5-1 syf (65-84).

Karaman, S. 2006. Hayvansal Üretimden Kaynaklanan Çevre Sorunları ve Çözüm Olanakları. KSÜ, Fen ve Mühendislik Dergisi 9(2).

Kılıç İ., Uğuz S., Aşık B. B.,2014. Soil pollution by trace metals derived from animal feed and manure in the Bursa region of Turkey. Toxicological and Environmental Chemistry 96 (10) : 1476-1478.

Olgun, M. 2013. Tarımsal İnşaat. Ankara Üniversitesi. Ziraat Fakültesi. Ders Kitabı No: 564, Ankara.

Öztürk, M. 2017. Hayvan Gübresinden ve Atıklardan Kompost Üretimi. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara.

Soyer, G. 2014. Aydın İli Süt Sığırcılığı İşletmelerinde Gübre Yönetim Uygulamaları ve Bitkisel Üretimde Gübre Kullanım olanaklarının Geliştirilmesi. Adan Menderes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Tufaner F., Avşar Y., Dere T., gönüllü M. T. (2013). Türkiye’de Biyogaz Tesisi Projelerinde Başarı ve Başarısızlık Nedenlerinin Analizi ve Merkezi Biyogaz Tesislerinin Önemi. Ulusal Kompost ve Biyogaz Çalıştayı 11-14 Nisan 2013, Antalya.

Tüik 2018, Hayvansal Üretim İstatistikleri, 2017. Türkiye İstatistik Kurumu Haber Bülteni, 27704. Erişim adresi: http://www.tuik.gov.tr/PreHaberBultenleri.do?id=27704. (Erişim tarihi 04.07.2018, saat 19:16).

___

Bibtex @konferans bildirisi { sduzfd450420, journal = {Ziraat Fakültesi Dergisi}, issn = {1304-9984}, eissn = {2687-3419}, address = {Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Çünür Isparta}, publisher = {Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi}, year = {2018}, pages = {240 - 248}, title = {Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği}, key = {cite}, author = {Kılıç, İlker and Delice, Hatice and Sofu, Sinem and Yıldız, Burak} }
APA Kılıç, İ. , Delice, H. , Sofu, S. & Yıldız, B. (2018). Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği . Ziraat Fakültesi Dergisi , 1. Uluslararası Tarımsal Yapılar ve Sulama Kongresi Özel Sayısı , 240-248 .
MLA Kılıç, İ. , Delice, H. , Sofu, S. , Yıldız, B. "Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği" . Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 240-248 <
Chicago Kılıç, İ. , Delice, H. , Sofu, S. , Yıldız, B. "Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği". Ziraat Fakültesi Dergisi (2018 ): 240-248
RIS TY - JOUR T1 - Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği AU - İlker Kılıç , Hatice Delice , Sinem Sofu , Burak Yıldız Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - DO - T2 - Ziraat Fakültesi Dergisi JF - Journal JO - JOR SP - 240 EP - 248 VL - IS - SN - 1304-9984-2687-3419 M3 - UR - Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Ziraat Fakültesi Dergisi Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği %A İlker Kılıç , Hatice Delice , Sinem Sofu , Burak Yıldız %T Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği %D 2018 %J Ziraat Fakültesi Dergisi %P 1304-9984-2687-3419 %V %N %R %U
ISNAD Kılıç, İlker , Delice, Hatice , Sofu, Sinem , Yıldız, Burak . "Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği". Ziraat Fakültesi Dergisi / (Aralık 2018): 240-248 .
AMA Kılıç İ. , Delice H. , Sofu S. , Yıldız B. Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği. ZFD. 2018; 240-248.
Vancouver Kılıç İ. , Delice H. , Sofu S. , Yıldız B. Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği. Ziraat Fakültesi Dergisi. 2018; 240-248.
IEEE İ. Kılıç , H. Delice , S. Sofu ve B. Yıldız , "Hayvancılık İşletmelerinde Endüstriyel Simbiyoz Uygulaması: Bursa Örneği", Ziraat Fakültesi Dergisi, ss. 240-248, Ara. 2018
Ziraat Fakültesi Dergisi
  • ISSN: 1304-9984
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: 2006
  • Yayıncı: Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi

17.7b1.4b