Testis torsiyonu ve papaverin kullanımı

Testis torsiyonu, ani başlayan skrotal ağrılı, adolesan döneminde erkeklerde cerrahi gerektiren bir acildir. Tanının konulması ve en kısa sürede cerrahi yaklaşımın uygulanması testisin kurtarılmasını sağlamaktadır. Birçok çalışmada vazodilatatör, antioksidant gibi birçok ajan testis zararını azaltmak ve önlemek amaçlı denenmiştir. Papaverin bu ajanlardan bir tanesidir. 27 yaşında 12 saattir süren skrotal ağrı nedeniyle acile başvuran hasta hızlı bir şekilde değerlendirilip, testis torsiyonu ön tanısıyla cerrahiye alındı. Testis detorsiyone edildikten sonra renginde bir değişiklik olmadığı izlendi. Ardından korda papaverin enjeksiyonu yapıldı ve testis renginde ve dokusunda belirgin bir iyileşme izlendi. Bilateral orşiopeksi uygulanarak işlem sonlandırıldı

Testicular torsion and papaverın usage

Testicular torsion remains a common surgical emergency of adolescent males presenting with sudden onset of intense scrotal pain. Prompt recognition of the condition and immediate surgical intervention is the only hope for testicular salvage.And several studies have tested several agents such as vasodilators and antioxidants to inhibit or temper testicular damage. Papaverin is the one of these agents.A twenty-seven old patient presented with the torsion of testis twelve hours after induced torsion.Exploration had been prompt and testis was detorsioned, but colour of testis was not recover. After injection of papaverin the testis was gotten beter, so orchiopexy was done.

Kaynakça

1. Tabriziani H, Frishman WH, Brandt LJ. Drug therapies for mesenteric vascular disease. Heart Dis 2002:4;306-14.

2. Herskowitz M, Gilllego V, Ward M, et al. Cocaine induced mesenteric ischemia; treatment with intra-arteriel papaverine. Emerg Radiol 2002:9;172-4.

3. Sammartano RJ, Boley SJ, Kleinhaus S, Sprayragen S. Intraarterial papaverine HCl in acute superior mesenteric arterial occlusion. Gastroenterology 2000:118:954- 968.

4. Boley SJ, Sammartano RJ, Brandt LJ, et al. Intra-arterial vasodilators and thrombolytic agents in experimental superior mesenteric artery embolus. Gastroenterology 2000:118:954- 968.

5. Shenkin HA. Effects of various drugs upon cerebral circulation and metabolism in man. J. Applied Physiol 1991:3:465- 471.

6. Haggendal E. Effects of some vasoactive drugson the vessels of cerebral grey matter in the dog. Acta Physiol Scand 1995:66: 55-72.

7. McHenry LC, Jaffe ME, Kawamura J, et al. The effect of papaverine on regional cerebral blood flow in focal vascular disease of the brain. New Eng J Med 1970:282: 1 167-1 170.

8. Bird S. Failure to diagnose of testicular torsion. Aust Fam Physician 2003;32:527-8.

9. Williamson RCN: Torsion of the testis and allied conditions. Br J Surg 63: 465-476, 1976.

10. Harrison RH: Testicular torsion. In Glenn JF( ed) : Urologic Surgery. Philadelphia, Toronto, JB Lippincott Co 1983,1067-1076.

11. Smith DR: Disorders of the testis, scrotum and spermatic cord. In Smith DR (ed) : General Urology. Los Altos California, Lange Medical Publications 1981, 505-513.

12. Pentyala S, Lee J, Yalamanchili P, Vitkun S, and Khan SA, Testicular torsion: a review. Journal of Lower Genital Tract Disease, vol. 5, no. 1, 2001: 38–47.

13. Bartsch G, Frank ST, Marberger H, and Mikuz G, “Testicular torsion: late results with special regard to fertility and endocrine function. Journal of Urology vol. 124, no. 3, 1980: 375–378.

14. Amelar RD, Dubin L, Walsh PC. Male infertility. Philadelphia, London, Toronto, WB Saunders Co 1977:79-190, 215- 236.

15. Mehmet K ,Hakan Y. Acute Mesenterıc Ischemia Klinikleri J Surg Med Sci 2005:1:17-23.

16. Marteau P, Ballet F, Chazouilleres O, et al. Effect of vasodilators on hepatic microcirculation in cirrhosis: a study in theisolated perfused rat liver. Hepatology 1989: 9:820-3.

17. Chazouilleres O, Ballet F, Chretien Y, et al. Protective effect of vasodilators on liver function after long hypothermic preservation: a study in the isolated perfused rat liver. Hepatology 1989: 9:824-9.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

994252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

ENGİN DOĞANTEKİN, Mansur DAĞGÜLÜ, Haluk SÖYLEMEZ

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Mustafa ÇALIK, Fatih BÜYÜKCAM, Yılmaz ZENGİN, Mustafa Ahmet AFACAN, Öner ODABAŞ

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ