Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Giriş: Böbrek tümörleri üriner sistem kanserlerinde sık görülen kanserlerdendir. Radyolojik yöntemlerinin yaygınlaşmasıyla rastlantısal tanı konan hasta sayısı artmaktadır. Biz böbrek tümörü ön tanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi operasyonu yapılan hastalarda benign tümör saptananları malign tümör olan hastalarla karşılaştırdık. Gereç ve Yöntemler: 2003-2013 yılları arasında kliniğimizde böbrek tümörü ön tanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi operasyonu yapılan 253 hasta retrospektif olarak incelendi. Tümör dışı rapor edilen hastalar çalışmaya alınmadı. Hastalar; benign tümör saptanan hastalar Grup 1, malign tümör olarak rapor edilen hastalar Grup 2 olacak şekilde iki gruba ayrıldı. Bulgular: Hastalar 21 ile 89 yaş aralığında olup, çalışmaya katılan 251 hastanın 163’ ü (65%) erkek,88’ i (35%) kadın idi. 52 hastaya nefron koruyucu cerrahi, 199 hastaya radikal nefrektomi operasyonu yapıldı. Hastaların yaş ortalaması Grup 1ve Grup 2’ de sırasıyla 59.94±18.46 ve 63.06+13.26 yıl, ortalama tümör boyutu ise 4.7±1.56 ve 6.6+3.64 cm idi. Benign böbrek tü- mörü 251 hastanın 18’ inde (7.2%) saptandı. Hastaların 13’ünde (5.2%) onkositom, 4 hastada (1.6%) anjiomyolipom, 1 hastada (0.4%) fibroma rapor edildi. Malign böbrek tümörü saptanan hastaların 218’ inde (87.5%) böbrek hücreli tü- mör rapor edildi.1 hastada (0.4%) skuamöz hücreli kanser, 12 hastada (4.8%) transizyonel hücreli kanser saptandı. Sonuç: Benign böbrek tümörü tanısı genellikle böbrek tümörü ön tanısıyla nefrektomi yapılan hastalarda konmaktadır. Benign böbrek tümörlerinde, radyolojik yöntemlerdeki gelişmelerle operasyon öncesi tanı konması bu hastalarda operasyon gerekliliğini ortadan kaldırabilecektir.

Benign renal tumors who underwent radical or partial nephrectomy for renal tumors

Introduction: Renal tumors are one of the commonest cancer in urinary tract neoplasms. The incidence of renal tumors is increased because of widespread use of radiological imaging. We evaluated the patients who were diagnosed benign renal tumor and compared with malign renal tumors. Materials and Methods: 253 patients were evaluated who underwent radical or partial nephrectomy for renal tumors betwenn 2003 and 2013 years. The patients who were diagnosed non tumoral disease was excluded from the study. The patients were divided into two groups for pathological report, Group 1 was benign renal tumors and Group 2 was malign renal tumors. Results: The patients were between 21 and 89 years and 65% of the patients was men and 35% was women. 52 patients were treated with partial nephrectomy, radical nephrectomy was performed for 199 patients. The mean ages of patients were 59.94±18.46 and 63.06+13.26 years in Gruop 1 and 2. The median tumor sizes were 4.7±1.56 ve 6.6+3.64 cm in group 1 and 2. Benign renal tumors was diagnosed in 18 (7.2%) patients. 13 patients (5.2%) were oncocytoma, 4 patients(1.6%) were anjiomyolipom, and 1patient (0.4%) was fibroma. 218 patients (87.5%) were diagnosed of renal cell carcinoma. Squamosa cell carcinoma and transitional cell carcinoma were reported in 1 patient(0.4%) and in12 patients (4.8%). Conclusion: Diagnosis of benign renal tumors is usually seen in patients who underwent nephrectomy for diagnosis of renal tumors preoperatively. Improvement of radiologic techniques for preoperative diagnosis might be related without necessity of nephrectomy in benign renal tumors

Kaynakça

1. Acar C, Sözen S, Üre İ, Batur A. F, Gürocak S, Küpeli B. [Nephron-sparing treatments in small renal tumors: surgical and ablative procedures]. Türk Üroloji Dergisi 2009;35:87-95.

2. Teber D, Erdoğru T, Klein J, Frede T, Rassweiler J. [Laparoscopic Radical Nephrectomy: Surgical Outcomes and Longterm oncologic Follow-Up]. Türk Üroloji Dergisi 2005;31:41-48.

3. Campbell S. C, Novick A. C, Bukowski R. M. Renal Tumors Chapter 47 in Campbell-Walsh Urology Ninth Edition Wein AJ, Kavaoussi LR, Novick AC, Partin AW, Peters CA. Campbell-Walsh Urology. 9. Philadelphia, Saunders 2007;1582.

4. Konety BR, Williams RD. Renal Parenchymal Tumors. Chapter 21, Smith Urology Seventeen Edition Tanagho EA, McAninch JW. Lange 2008; 328

5. Remzi M, Huri E, Marberger M. The importance of benign kidney tumors among small renal masses: diagnosis and treatment algorithms. Türk Üroloji Dergisi 2009;35:286- 292.

6. Şahin M. O, Canda E, Mungan M. U, Kırkali Z, Sade M. [Benign Lesions Underwent Radical Nephrectomy For Renal Cancer ]. Türk Üroloji Dergisi 2004;30:405-409.

7. Klein M. J, Valentin Q. J. Proximal tubular adenomas of kidney with so-called oncocytic features. A clinicopathologic study of 13 cases of a rarely reported neoplasm. Cancer 1976;38:906-14.

8. Bissler J. J, Kingswood J. C. Renal Angiomyolipoma. Kidney International 2004;66:924-934.

9. Nelson C. P, Sanda M. G. Contemporary Diagnosis and Management of Renal Angiomyolipoma. Journal Urology 2002;168:1315-1325.

10. Beltran A. L, Carrasco J. C, Cheng L, Scarpelli M, Kırkali Z, Montironi R. 2009 Update on the classification of renal epithelial tumors in adults. International Journal of Urology 2009;16:432-443.

11. Prasad S. R, Humphrey P. A, Catana J. R, Narra V. R, Srigley J. R, Cortez A. D. et al. Common and Uncommon Histologic Subtypes of Renal Cell Carcinoma: Imaging Spectrum with Pathologic Correlation. Radiographics 2006;26:1795- 1810.

12. Ozsahin M, Ugurluer G, Zoubair A. Management of transitional-cell carcinoma of the renal pelvis and ureter. Swiss Med Wkly 2009;139:353-356.

13. Çalışkan S, Kaya C, Doğan M. ‘Nadir Bir Böbrek Tümörü: Multiloküler Kistik Renal Hücreli Kanser. Türkiye Klinikleri J Urology 2011;2:68-70.

14. Şen S, Sarsıkı B, Şimşir A, Kısmalı E, Gökmen E. Böbrekte kitle nedeniyle yapılan iğne kor biyopsileri ve tanı zorlukları. Türk Patoloji Dergisi 2009;25:5-18.

15. Dechet CB, Sebo T, Farrow G, Blute ML, Engen DE, Zincke H. Prospective analysis of intraoperative frozen needle biopsy of solid renal masses in adults. J Urology 1999;162:1282-4.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

54963

Sayıdaki Diğer Makaleler

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Mustafa ÇALIK, Fatih BÜYÜKCAM, Yılmaz ZENGİN, Mustafa Ahmet AFACAN, Öner ODABAŞ

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ

Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Özer GÜZEL, BERAT CEM ÖZGÜR, Yılmaz ASLAN, HAŞMET SARICI, Övünç BİLGİN, Fatih HIZLI, Halil BAŞAR, MUZAFFER EROĞLU, Ali ATAN

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN