Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Abstract Aim: The aim of this study is to evaluate the role of pre-operative radiologic imaging findings, per-operative findings, and post-operative pathological examination in the prediction of adrenal gland involvement. Material and Methods: Between 2005 and 2012, from 3 different hospitals, medical records of 69 patients who had radical nephrectomy with ipsilateral adrenalectomy for renal cell carcinoma were reviewed. Demographic data and preoperative abdominal computerized tomography (CT) findings including size, side and localization of the tumor were recorded. Pre-operative condition of the adrenal gland in CT, per-operative palpation findings, and post-operative histopathological examination were evaluated. Results: 25 patients (36.2%) were female and 44 (63.8%) were male with a mean age of 59.7 ± 12.4 (39-81) and 58.2 ± 11.9 (37-80) years, respectively. Mean tumor size was 7.9 ± 3 cm (2.4-16). In 6 cases (8.6%), we have found an evidence suggesting adrenal gland involvement in pre-operative CT. These six patients had possible signs of adrenal involvement in CT, described as irregular surface and nodule formation. The three of six patients had signs of adrenal involvement on per-operative palpation. In histopathological examination of these patients, tumor involvement was detected in adrenal gland. In one patient tumor involvement in adrenal gland was detected without preoperative CT findings

How radiologic and per-operative findings before radical nephrectomy would guide us for performing ipsilateral adrenalectomy?

Amaç: Adrenal bez tutulumunu öngörebilmek için preoperatif radyolojik görüntüleme bulguları, peroperatif muayene bulguları ile postoperatif patolojik bulguları değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntemler: 2005-2012 yılları arasında, üç farklı merkezde, böbrek hücreli kanser tanısı almış ve radikal nefrektomi ile birlikte aynı taraflı adrenalektomi yapılan 69 hasta değerlendirildi. Tüm hastaların demografik bulguları ve preoperatif tüm abdomen bilgisayarlı tomografi (BT) görüntülerindeki tümör boyutu, tarafı, yerleşimi kayıt edildi. Hastalar; operasyon öncesi BT’deki adrenal bezin durumu, peroperatif palpasyon bulguları ve operasyon sonrası histopatolojik incelemedeki adrenal bez tutulumu açısından değerlendirildi. Bulgular: Olguların 25’i (%36,2) kadın ve 44’ü (%63,8) erkek olup ortalama yaşları sırasıyla 59.7±12.4 (39-81) ve 58.2±11.9 (37-80) yıl idi. Ortalama tümör boyutu 7.9±3 cm (2.4-16 cm) idi. Preoperatif BT raporlarında 6 olguda (%8,6) adrenal bez tutulumunu düşündürecek bulgular mevcuttu. Bu 6 hastada BT görüntü- lemesinde adrenal bezde yüzey düzensizliği ve nodüler formasyonu olarak tarif edilen olası tutulum bulguları mevcuttu. Altı hastanın 3’ünde peroperatif palpasyon ile yapılan muayenede adrenal tutulum bulguları mevcuttu. Bu hastaların histopatolojik incelemelerinde de adrenal bezde patolojik olarak tümör tespit edildi. Bir hastada

Kaynakça

1. Siegel R, Naishadham D, Samuels A. Cancer statistics, 2012. CA Cancer J Clin 2012;62:10-29.

2. Robson CJ, Churchill BM, Anderson W. The results of radical nephrectomy for renal cell carcinoma. J Urol 1969 ;101:297-301.

3. Willis, R.: Secondary tumors of the adrenals. In: The Spread of Tumours in the Human Body, 2nd ed. London: Butterworths and Co; 1952.p. 199.

4. Hellsten S, Berge T, Linell F. Clinically unrecognised renal carcinoma: aspects of tumor morphology, lymphatic and hematogenous metastatic spread. Br J Urol 1983;55:166-70.

5. Shorr AB, Conroy JD, Garofano CD et al. 20% incidence of adrenocortical insufficiency in metastatic hypernephroma. Clin Res 1986; 34: 200A

6. Van Laar JA, Grool N, Feelders RA. Adrenal insufficiency occurring seven years after nephrectomy for renal cell cancer. Acta Oncol 2007;46:121-2.

7. Yap SA, Alibhai SM, Abouassaly R, Timilshina N, Finelli A. Do we continue to unnecessarily perform ipsilateral adrenalectomy at the time of radical nephrectomy? A population based study. J Urol 2012;187:398-404.

8. Lane BR, Tiong HY, Campbell SC et al. Management of the adrenal gland during partial nephrectomy. J Urol 2009;181:2430-7.

9. Yap SA, Alibhai SM, Abouassaly R et al. Ipsilateral adrenalectomy at the time of radical nephrectomy impacts overall survival. BJU Int 2013;111:54-8.

10. Tsui KH, Shvarts O, Barbaric Z, Figlin R, de Kernion JB, Belldegrun A. Is adrenalectomy a necessary component of radical nephrectomy? UCLA experience with 511 radical nephrectomies. J Urol 2000;163:437-41.

11. Paul R, Mordhorst J, Busch R, Leyh H, Hartung R. Adrenal sparing surgery during radical nephrectomy in patients with renal cell cancer: a new algorithm. J Urol 2001;166:59- 62.

12. Kutikov A, Piotrowski ZJ, Canter DJ et al. Routine adrenalectomy is unnecessary during surgery for large and/or upper pole renal tumors when the adrenal gland is radiographically normal. J Urol 2011;185:1198-203.

13. Weight CJ, Kim SP, Lohse CM et al. Routine adrenalectomy in patients with locally advanced renal cell cancer does not offer oncologic benefit and places a significant portion of patients at risk for an asynchronous metastasis in a solitary adrenal gland. Eur Urol 2011;60:458-64.

14. O’Malley RL, Godoy G, Kanofsky JA, Taneja SS. The necessity of adrenalectomy at the time of radical nephrectomy: a systematic review. J Urol 2009;181:2009-17.

15. Gill IS, McClennan BL, Kerbl K, Carbone JM, Wick M, Clayman RV. Adrenal involvement from renal cell carcinoma: predictive value of computerized tomography. J Urol 1994;152:1082-5.

16. Autorino R, Di Lorenzo G, Damiano R et al. Adrenal sparing surgery in the treatment of renal cell carcinoma: when is it possible? World J Urol 2003;21:153-8.

17. Atan A, Tuncel A, Aslan Y et al. Is computerized tomography reliable for detecting tumor number and adrenal gland involvement in patients with renal cell cancer? a multicenter study. Türk Üroloji Dergisi 2005:31:329-334.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

41331

Sayıdaki Diğer Makaleler

Antenatal hidronefrozun postnatal güncel yönetimi

Arzu ŞENCAN, AYDIN ŞENCAN

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

Benign prostat hiperplazisi ve erektil disfonksiyon tedavisinde fosfodiesteraz tip 5 enzim inhibitörlerinin rolü var mıdır?

Yılmaz ASLAN, Özer GÜZEL, Altuğ TUNCEL, Ali ATAN

Böbrek tümörü öntanısıyla radikal veya parsiyel nefrektomi yapılan hastalardaki benign tümörler

Selahattin ÇALIŞKAN, Orhan KOCA, Mehmet AKYÜZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Mustafa ÇALIK, Fatih BÜYÜKCAM, Yılmaz ZENGİN, Mustafa Ahmet AFACAN, Öner ODABAŞ

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Penis fraktürü ve tedavi sonuçları, tek merkezde 46 olgunun retrospektif değerlendirilmesi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Taner KARGI, Doğukan SÖKMEN, Buğra TÖRER, Abdullah Hızır YAVUZSAN, Ramazan KOCAKAYA, Ali İhsan TAŞÇI

Transrektal prostat biyopsisinde anestezi seçimi: rektal lidokain jel instillasyonu ve lidokainle periprostatik sinir blokajı karşılaştırması

Hasan TURGUT, Hasan Rıza AYDIN, Şenol ADANUR, Tevfik ZİYPAK, Murat BAĞCIOĞLU, Mansur DAĞGÜLÜ

Üreter taşlarında rijit üreteroskopi ve pnomotik litotripsi sonuçlarımız

ERCAN ÖĞREDEN, ERDAL BENLİ