Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

Ürinom, perirenal veya paraüreteral alanda, ekstravaze idrarın birikimi olarak tanımlanmaktadır. Ürinomlar genellikle obstrüksiyona sekonder veya üriner sistemde yaralanmaya neden olan künt veya delici yaralanmalar sonucu meydana gelir. Ürinom tedavisinde birçok farklı yöntem mevcuttur. Travma sonucu oluşan ve çift J stent ile tedavi edilen periüreteral ürinom olgusunu sunduk.

Periureteral unironoma secondary to trauma treatment with double J stent: A case report

Urinoma is defined as a collection of extravasated urine in the perirenal or paraureteral space. Urinomas usually ocur secondary to obstruction or due to penetrating or blunt trauma leading to injuries of the urinary system. There are many different methods for treatment of urinoma. We present a case of periureteral urinoma secondary to trauma and treat with double J stent

Kaynakça

1. Puri A, Bajpai M, Gupta AK. Bilateral spontaneous perinephric urinomas: case report and review of the literature. Urology 2004; 64: 590-1.

2. Fujita K, Sugao H, Tsujýkawa K. Perinephric urinoma secondary to neurogenic bladder with vesicoureteral refux: Report of an adult case. Int J Urol 2004; 11: 53-5.

3. Macpherson RI, Gordon L, Bradford BF. Neonatal urinomas: imaging considerations. Pediatr Radiol 1984; 14: 396- 399.

4. Aydur E, Bozlar U, Basal S, Seckin B, Dayanc M. Akut idrar retansiyonuna bağlı spontan ürinom ve ürinotoraks. Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi 2008; 28: 572-75.

5. Bollack C, Mason JC, Doremieux J. Spontaneous rupture of upper urinary apparatus (4 cases). J Urol Nephrol 1971;77:850-6.

6. Ashebu SD, Elshebiny YH, Dahniya MH. Spontaneous rupture of the renal pelvis. Australas Radiol 2000;44:125-7.

7. Balsells FS, De Torres Mateos JA, Mas AG, Lopes FG. Physiopathology of spontaneous extravasation of urine in the upper urinary tract. Apropos of 24 cases. J Urol Nephrol 1976;82:385-95.

8. Satoh S, Okuma A, Fujita Y, Tamaka M, Nakano H. Spontaneous rupture of the renal pelvis during pregnancy: a case report and review of the literature. Am J Perinatol 2002;19:189-95.

9. Caro DJ, Waldbarum RS. Spontaneous rupture of renal pelvis. Urology 1976;8:410-2.

10. Ferri E, Casoni GL, Morabito G, D’Alonzo L, Magrini L, Di Somma S et. al. Rupture of the renal pelvis complicating a renal colic: report of a case. Am J Emerg Med 2006;24:383- 5.

11. Kıraç M, Akyüz S, Üre İ, Batur AF, Çelik M, Tunç L. Üreter taşına bağlı böbrek pelvis rüptürü. Türk Üroloji Dergisi 2007;33:369-71.

12. Fernandez I, Sanchez Gonzalez M. Surgical treatment of the kidney pelvis spontaneous rupture. Arch Esp Urol 1998;51:728-30.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

41731

Sayıdaki Diğer Makaleler

Priapizm tedavisinde Al-Ghorab tekniğinin etkinliği

Kürşad ZENGİN, Nevzat Can ŞENER, İsmail NALBANT, Aşır ERASLAN, Fatih YALÇINKAYA, Süleyman YEŞİL, M. Abdurrahim İMAMOĞLU

Testis torsiyonu ve papaverin kullanımı

Arif DEMİRBAŞ, Serkan ÖZCAN, Muhammet Fatih KILINÇ, Mücahit KABAR, MUZAFFER EROĞLU

Prematür ejakülasyon sıklığı ve tedavi oranı; kesitsel bir anket çalışması

ENGİN DOĞANTEKİN, Mansur DAĞGÜLÜ, Haluk SÖYLEMEZ

İdrar sitolojisi ve üriner sistem ultrasonografisinin mesane tümörlü hastaların takibindeki yeri

İBRAHİM KARABULUT, Turgut YAPANOĞLU, FATİH ÖZKAYA, ŞENOL ADANUR, Tevfik ZİYPAK

Travma nedeniyle oluşan periüreteral ürinomun çift J stent ile tedavisi: Olgu sunumu

SACİT NURİ GÖRGEL, Osman KÖSE, Serkan YENİGÜRBÜZ, Evren ŞAHİN, Kutan ÖZER

Acil servise yan ağrısı ile başvuru nedenleri ve ürolitiyaziste klinik değerlendirme

Mustafa ÇALIK, Fatih BÜYÜKCAM, Yılmaz ZENGİN, Mustafa Ahmet AFACAN, Öner ODABAŞ

Radikal nefrektomi öncesi radyolojik ve peroperatif bulgular aynı taraflı adrenalektomi yapmak için bize ne kadar yol göstericidir?

Özer GÜZEL, BERAT CEM ÖZGÜR, Yılmaz ASLAN, HAŞMET SARICI, Övünç BİLGİN, Fatih HIZLI, Halil BAŞAR, MUZAFFER EROĞLU, Ali ATAN

Ratlarda finasterid ve dutasteridin prostat vaskülaritesine etkisinin araştırılması

ENGİN DOĞANTEKİN, Emre TÜZEL

Cerrahi olarak tedavi edilen böbrek kitlelerinin histopatolojisi: 178 vakanın analizi

MUHSİN BALABAN, Rahim HORUZ, Oktay AKÇA, Selami ALBAYRAK

ESWL uygulanan renal pelvis taşlarında BT' de taş-cilt mesafesi ve taşın HU (Hounsfield Ünitesi) değerinin başarıya etkisi

Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Doğukan SÖKMEN, Bedriye SÖKMEN KOYUNCU, Buğra Doğukan TÖRER, Volkan TUĞCU, Ali İhsan TAŞÇI