Retroperitoneal dev lenfoma

Primer adrenal lenfoma oldukça nadir görülen bir durumdur. Son 40 yıl içerisinde Doğu ve Batı ülkelerinden toplam 100 vaka bildirilmiştir. Adrenal yetmezliğin klinik ve laboratuar bulgularıyla beraber, radyolojik olarak diffüz bilateral adrenalde büyüme adrenal lenfoma tanısı düşündürür. Biz adrenal yetmezliği olmayan ve tek taraflı dev adrenal lenfoma vakamızı sunmayı amaçladık.

Giant retroperitoneal lymphoma

Primary adrenal lymphoma is an extremely rare entity. One hundred cases have been reported in both Western and Eastern countries over the past 40 years. Bilateral enlargement of adrenal glands should raise the suspicion of lymphoma especially in patients with clinical or labarotory features of adrenal insufiency. We aimed to report unilateral giant adrenal lymphoma without adrenal insufficiency.

Kaynakça

1.İsaacson PG, Norton AJ. Extranodal lymphomas, Churchill Livingstone, Edinburgh, vol 2, 126-140 1994

2.Lack EE. Tumors of the adrenal gland and extra adrenal paraganglia. Atlas of tumor pathology. Armed Foces İnstitute of Pahology, Washington DC, 330-341, 1997

3.Mantzios G, Tsirigotis P, Veliou F et al .Primary adrenal lymphoma presenting as Addison's disease: case report and review of the literature Ann Hematol. 83 (7): 460-3. 2004

4.Wang J, Sun NC, Renslo W. et al. Clinically silent primary adrenal lymphoma: a case report and review of the literature Am J Hematol. Jun; 58 (2): 130-6. 1998

5.Alvarez-Castells A, Pedraza S, Tallada N. et al. CT of primary bilateral adrenal lymphoma J Comput Assist Tomogr. May-Jun; 17 (3): 408-9.1993.

6.Gunn J, Cuthbert R, Trueman A.. Lymphoma presenting with Addison's disease. Postgrad Med J. Mar; 68 (797): 229. 1992

7.Cunningham JJ. Ultrasonic findings in "primary" lymphoma of the adrenal area. J Ultrasound Med. Oct; 2 (10): 467-9.. 1983

8.Foster SC, Gauvin G. A man with a large suprarenal mass. Urol Radiol.; 5 (1):58-61. 1983

9.Bauduer F, Delmer A, Le Tourneau et al. Acta Haematol. .Primary adrenal lymphoma; 88 (4): 213-5. 1992

10.Ohsawa M, Tomita Y, Hashimoto M et al. Malignant lymphoma of the adrenal gland: its possible correlation with the Epstein-Barr virus. Mod Pathol. 9 (5): 534-43.1996

11.Sasagawa I, Sadamori N, Itoyama T et al. Primary adrenal lymphoma with chromosomal abnormalities. Acta Haematol.; 94 (3): 156-62, 1995

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44531

Sayıdaki Diğer Makaleler

Hiperlipidemi ve erektil disfonksiyon tanısı olan hastalarda statin tedavisinin etkinliği

Fikret ERDEMİR, Orhan ÖNALAN, Adem YAŞAR, Köksal CEYLAN, Doğan ATILGAN, Nihat ULUOCAK, Bekir Süha PARLAKTAŞ

Ürolojik laparoskopik cerrahide port yeri metastazı: Derleme

Mete KİLCİLER, Yaşar BOZKURT

Retroperitoneal dev lenfoma

Cenk GÜRBÜZ, Ebru ZEMHERİ, Samet GÜNGÖR, Bayram GÜNER, Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri

OSMAN ERGÜN, Alim KOŞAR

Radyolojik olarak wilms tümörünü taklit eden ganglionöroma olgusu: Ayırıcı tanı

Cavit CEYLAN, T. Ahmet SEREL, Gürhan ÖZDEMİR, ÖNER ODABAŞ, Kemal ERTAŞ, Gülden AYDOĞ

Perkütan nefrolitotomi sonrası renal parankimal skar oluşumunun statik renal sintigrafi ile değerlendirilmesi

FATİH URUÇ, BEKİR ARAS, Ayhan KARAKÖSE, BİLAL ERYILDIRIM

Testis torsiyonunda iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede okserutin tedavisinin etkinliği

Ahmet Bora GÜL, Bülent ALTUNOLUK, Can BENLİOĞLU, Ergül Belge KURUTAŞ, Harun ÇIRALIK, Sefa RESİM

İlköğretim okulu çocuklarında asemptomatik idrar yolu enfeksiyonlarının prevelansı ve tanısal daldırma testlerinin yeri

Betül SÖZERİ, Orhan Deniz KARA, Nida DİNÇEL, Ahmet KESKİNOĞLU, Sevgi MİR

Altı devlet hastanesinde yapılan üreterorenoskop ile taş çıkarma işlemlerinin komplikasyonları açısından değerlendirilmesi

Ali BEYTUR, Haluk SÖYLEMEZ, Fatih OĞUZ, İlhan GEÇİT, Süleyman KARACA, Erdoğan AĞLAMIŞ

Böbrek hücreli kanserin karşı taraf overe geç metastazı: Bir olgu sunumu

Murat GÖNEN, Halil KIYICI, Cemalettin AKYÜREK