Böbrek hücreli kanserin karşı taraf overe geç metastazı: Bir olgu sunumu

Böbrek hücreli kanserin overlere uzak yayılım göstermesi oldukça nadir görülen bir durumdur. Biz bu çalışmada böbrek hücreli tümör tanısı konulan ve radikal nefrektomi uygulanan bir hastada, 1 yıl sonra tespit edilen karşı taraf over yayılımını sunduk. Hasta cerrahi ve kemo-immünoterapi ile tedavi edildi. Altı aylık izlem süresinde nüksü düşündürecek bulguya rastlanmadı.

Late contrlateral ovarian metastasis of renal cell carcinoma: A case report

Ovarian metastasis from renal cell carcinoma is a quite rare entity. Herein we report a case of contrlateral ovarian metastasis, that was diagnosed 1 year after radical nephrectomy for renal cell carcinoma. The patient was managed with surgery and chemo-immunotherapy. Six months following surgery there was no evidence of recurrence.

Kaynakça

1.Landis SH, Murray T, Bolden S, Wingo PA. Cancer statistics: 1999. CA Cancer J Clin, 49: 8-31, 1999

2.Valappil SV, Toon PG, Anandaram PS.Ovarian metastasis from primary renal cell carcinoma: report of a case and review of literature. Gynecol Oncol, 94: 846-849, 2004

3.Levy DA, Slaton JW, Swanson DA, Dinney CP: Stage specific guidelines for surveillance after radical nephrectomy for local renal cell carcinoma. J Urol, 159: 1163-167, 1998

4.Hammock L, Ghorab Z, Carmen R, Fernandez G. Metastatic renal cell carcinoma to the ovary; A case report and discussion of differential diagnoses. Arch Pathol Lab Med, 127: 123-26, 2003

5.Adachi Y, Sasagawa I, Nakada T, Saitoh M, Mitobe K, Ohta T, et al. Bilateral ovarian metastasis from left renal cell carcinoma. Urol Int, 52: 169-71, 1994

6.Vara A, Madrigal B, Veiga M, Diaz A, Garcia J, Calvo J. Bilateral ovarian metastasis from renal cell carcinoma. Acta Oncol, 37: 379-80, 1998

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

987252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Testis torsiyonunda iskemi-reperfüzyon hasarını önlemede okserutin tedavisinin etkinliği

Ahmet Bora GÜL, Bülent ALTUNOLUK, Can BENLİOĞLU, Ergül Belge KURUTAŞ, Harun ÇIRALIK, Sefa RESİM

İlköğretim okulu çocuklarında asemptomatik idrar yolu enfeksiyonlarının prevelansı ve tanısal daldırma testlerinin yeri

Betül SÖZERİ, Orhan Deniz KARA, Nida DİNÇEL, Ahmet KESKİNOĞLU, Sevgi MİR

Altı devlet hastanesinde yapılan üreterorenoskop ile taş çıkarma işlemlerinin komplikasyonları açısından değerlendirilmesi

Ali BEYTUR, Haluk SÖYLEMEZ, Fatih OĞUZ, İlhan GEÇİT, Süleyman KARACA, Erdoğan AĞLAMIŞ

Ürolojik laparoskopik cerrahide port yeri metastazı: Derleme

Mete KİLCİLER, Yaşar BOZKURT

Radyolojik olarak wilms tümörünü taklit eden ganglionöroma olgusu: Ayırıcı tanı

Cavit CEYLAN, T. Ahmet SEREL, Gürhan ÖZDEMİR, ÖNER ODABAŞ, Kemal ERTAŞ, Gülden AYDOĞ

Perkütan nefrolitotomi sonrası renal parankimal skar oluşumunun statik renal sintigrafi ile değerlendirilmesi

FATİH URUÇ, BEKİR ARAS, Ayhan KARAKÖSE, BİLAL ERYILDIRIM

Stress tip idrar kaçırmanın cinsel işlevler, sosyal durum ve yaşam kalitesi üzerine etkisi

Cabir ALAN, Hasan KOÇOĞLU, Ahmet Reşit ERSAY, HANDAN ALAN, Yunus ERTUNG, Hasan Anıl KURT

Retroperitoneal dev lenfoma

Cenk GÜRBÜZ, Ebru ZEMHERİ, Samet GÜNGÖR, Bayram GÜNER, Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Böbrek hücreli kanserin karşı taraf overe geç metastazı: Bir olgu sunumu

Murat GÖNEN, Halil KIYICI, Cemalettin AKYÜREK

Testosteron replasman tedavisi ve prostat kanseri

OSMAN ERGÜN, Alim KOŞAR