Priyapizm ile başvuran bir böbrek tümörü: Olgu sunumu

Priyapizm nadir görülen ürolojik acillerden biridir. Acil servise priyapizm ile başvuran hastalarda priyapizm tipi belirlenerek müdahale edilmelidir. İskemik ve iskemik olmayan priyapizm olarak iki gruba ayrılır. En sık iskemik tip priyapizm görülür. Başvuru sırasında ve/ veya kontrollerde priyapizme neden olan durumu tespit edebilmek için ayrıntılı muayene yapılmalı ve hikaye alımalıdır. Çünkü priyapizm olgularının % 30’nun nedeni bilinmese de geri kalan %70 hastada etyoloji tespit edilebilir, bu nedenle hastaları dikkatlice incelemek gerekir. Hikayesinde kilo kaybı ve sol varikoseli olan, 56 yaşında, 18 saattir devam eden priyapizm nedeniyle acil servise başvuran erkek hastamızda ayrıntılı muayene ve anamnez ile ultrasonografide böbrek kitlesi tespit edilen olgumuzu bildirdik.

Renal tumor presenting with priapism: Case report

Priapism is an uncommon emergence in urologic practice. Type of priapism should be identified before intervention to patients who presenting with priapism in emergency department.Divided into two groups like ischemic and nonischemic priapism. The most common type is ischemic priapism. During the consults or controls of patients should be examined and detailed the story to identify the reason of priapism. Because, of the priapism cases % 30 etiology is unknown, but % 70 of cases etiology could be identified, because of this the patients with priapism have to be research. We reported a 56 years-old male who have weight loss in history and left varicocele, consulted emergency services because of priapism about 18 hours, with detailed examination and history a renal mass was determined by ultrasonography.

Kaynakça

1. Broderick GA, Kadioglu A, Bivalacqua TJ, Ghanem H, Nehra A, Shamloul R. Priapism: Pathogenesis, Epidemiology, and Management. The Journal of Sexual Medicine 2010; 7(1): 476–500.

2. Aşcı R. Priapizm. Turkiye Klinikleri J Surg Med Sci 2007; 3: 67-73.

3. Eland IA, Van Der Lei J, Stricker BH, Stur-kenboom MJ: Incidence of priapism in the gene-ral population. Urology 2001; 57(5): 970-2.

4. Muneer A, Ralph DJ. Management of Priapism. European Urological Review 2007; 2(1):60-3.

5. Morrison BF, Burnett AL. Priapism in hematological and coagulative disorders: an update. Nat Rev Urol 2011; 8(4):223-30.

6. Compton MT, Miller AH. Priapism associated with conventional and atypical antipsychotic medications: a review. J Clin Psychiatry 2001; 62(5): 362-6.

7. Seyam R, Mohamed K, Akhras AA, Rashwan H. A prospective randomized study to optimize the dosage of trimix ingredients and compare its efficacy and safety with prostaglandin E1. Int J Impot Res 2005; 17(4): 346-53.

8. Cansever T, Civelek E, Sencer A, Karasu A, Turantan İ. Intermittant priapism in degenerative lumbar spinal stenosis: case report. Turkish Neurosurgery 2007; 17( 4): 260-263. Haddad FS.Penile metastases secondary to bladder cancer. Review of the literature. Urol Int 1984; 39(3): 125-42.

9. Greschner M, Krautschick A, Alken P. High-flow priapism leading to the diagnosis of lung cancer. Urol Int 1998; 60(2): 126-7.

10. Estrada CR, Levine LA. Tricorporal priapism in a patient with metastatic esophageal cancer. Urology 2003; 61(6): 1259.

11. Sakai Y. Penile metastasis from ascending colon carcinoma: a case report. Hinyokika Kiyo 2001; 47(9): 665-7.

12. Sagar SM, Retsas S. Metastasis to the penis from malignant melanoma: case report and review of the literature. Clin Oncol 1992; 4(2): 130-1.

13. Takahashi H, Hirano Y, Ishikawa A, Ushiyama T, Suzuki K, Fujita K. Penile metastasis from renal cell carcinoma: a case report. Hinyokika Kiyo 2000; 46(7): 463-5.

14. Lin YH, Kim JJ, Stein NB, Khera M. Malignant priapism secondary to metastatic prostate cancer: a case report and review of literature. Rev Urol. 2011; 13(2): 90-4.

15. Cherian J, Rao AR, Thwaini A, Kapasi F, Shergill IS, Samman R. Medical and surgical management of priapism. Postgrad Med J 2006; 82(964): 89-94.

16. Ekici S, Sinanoğlu O, Ekici ID. Mesane kanserinin penise metastazına sekonder priyapizm. Turkiye Klinikleri Üroloji Dergisi. 2010; 1(3): 83-6.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

1.9b783

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU

Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Eren İLHAN, Cengiz ÇANAKCI, Bayram GÜNER, Halil Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

Işın KAYA, Y. Selma ÜLKER, Musa SARAÇOĞLU, Tuğba KELEZ

Adölesan varikoselin klinik görünümü ve belirtilerin önemi

RAMAZAN ALTINTAŞ, ALİ BEYTUR, FATİH OĞUZ, Caner Ediz, Ali GÜNEŞ

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Priyapizm ile başvuran bir böbrek tümörü: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Ahmet ÜRKMEZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

Tanı ilişkili gruplama verileri çerçevesinde Türkiye’de ürogenital kanserlere bakış

Sabahattin AYDIN, PAKİZE YİĞİT, Mehmet DEMİR, Hasan GÜLER

Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?

Oktay AKÇA, Savaş YALÇIN, Rahim HORUZ, Mustafa BOZ, Ahmet SELİMOĞLU, Alper KAFKASLI, Cihangir ÇETİNEL, Çağlar ÇAKIR, Selami ALBAYRAK

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL