TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Amaç: TRUS biyopsideki perinöral invazyonun (PNI) tümör pozitif olan korlar ve bu korlardaki tümör hacmi ile ilişkisini araştırmak. Gereç ve Yöntemler: TRUS biyopsi yapılan ve patoloji sonucu prostat adenokarsinomu saptanan 85 hastanın bilgileri değerlendirildi. Biyopside herhangi bir korda gözlemlenen perinöral invasyon, raporda “PNI(+)” olarak rapor edildi ve ayrıca her kordaki tümör hacmi “yüzdelik oranda” belirtildi. Hastalar patoloji raporuna göre PNI(+) ve PNI(-) olmak üzere iki gruba ayrıldı. İki grup yaş, PSA, prostat hacmi, Gleason skoru, biyopsi alınan kor sayısı, kanser pozitif kor sayısı, kanser pozitif kor lokalizasyonu, korlardaki tümör yüzdesi bulgularıyla istatistiksel olarak karşılaştırıldı. Bulgular: 85 hastanın 42’si (%49,4) PNI(+) ve 43’ü (%50,6) PNI(-) idi. Bununla beraber median PSA değeri, Gleason skoru ve tümör pozitif kor sayısı PNI(+) grupta anlamlı derecede yüksekti. Transizyonel zon hariç (P:0.217) diğer tüm korlarda PNI(+) gruptaki tümör hacmi anlamlı derecede fazlaydı (P:0.00). PNI(+) gruptaki tümör hacmi PNI(-) grubun yaklaşık 4 katı idi. Biyopsideki PNI varlığının tümör pozitif korlar ile ilişkisi değerlendirildiğinde, PNI(+) grupta Transizyonel zon hariç diğer tüm korlardaki tümör pozitifliğinin PNI(-) gruba göre anlamlı derecede yüksek olduğu tesbit edildi. Sonuç: PNI pozitifliği olan hastaların pozitif kor sayılarını ve biyopsi korlarındaki tümör hacimlerini anlamlı derecede yüksek bulduk ve bunu kantitatif olarak sunduk. Bu bulguların tedavi yön- temini ve yapılacaksa cerrahi yöntemi yönlendirecek ipuçları taşı- dığını düşünmekteyiz.

Perineural invasion association with tumor volume and tumor positive core locations in TRUS biopsy

Objectives: To explore the association of perineural invasion with tumor positive cores and tumor volume in TRUS biopsy. Material and Methods: 85 patients, diagnosed with prostate adenocarcinoma via TRUS biopsy were evaluated. Of any observed perineural invasion in any core for each patient was reported as “PNI(+)”. Also the amount of tumor in the each core was reported by percentage. Patients were divided into two groups due to their pathology reports which were PNI(+) or PNI(-). Age, PSA, prostate volume, Gleason score, number of biopsy cores, the number of cancer-positive cores, cancer-positive core localizations, percentage of tumor in each core findings were compared statistically between two groups. Results: Of patients 42(49,4%) were PNI(+) and 43(50,6%) were PNI(-).Median PSA, glea- son score and number of tumor positive cores were significantly higher in PNI(+) group. Also the percentage of tumor in each core was significantly higher in PNI(+) group (p:0.00), except transition zone (P:0.217). Approximately, tumor percentage in PNI(+) group was 4 fold of PNI(-) was. By the association between PNI and tumor positivity in the cores; tumor was being higher in whole cores in PNI(+) group then the other, except transition zone. Conclusion: It was presented quantitatively in our study that number of tumor positive biopsy cores and the percentage of tumor in that cores were significantly higher in PNI(+) group. We suppose that these findings are to be carried hints to guide treatment and surgical methods.

Kaynakça

1. Greenlee RT, Hill-Harmon MB, Murray T, et al. Cancer statistics, 2001. CA Cancer J Clin. 2001;51 (1):15-36.

2. Reiter RE, deKernion JB. Carcinoma of the prostate. In: Walsh PC, Retik AB, Vaughan ED, eds. Campbells Urology. 8th ed. New York: Saunders, 2002;3003-3024.

3. Buhmeida A, Pyrhönen S, Laato M, et al. Prognostic factors in prostate cancer. Diagnostic Pathology 2006;1:4.

4. McNeal JE, Bostwick DG, Kindrachuk RA, et al. Patterns of progression in prostate cancer. Lancet 1986;1:60-63.

5. Takahashi H, Ouchi T: The ultrasonic diagnosis in the field of urology. Proc. Jap.Soc. Ultrasonics Med. 3: 7, 1963.

6. Partin AW, Stutzmann RE: Elevated prostatic specific antigen, abnormal prostate evaluation on digital rectal examination, and transrectal ultrasound and prostate biopsy. Urol Clin North America. 1998; 25: 581.

7. Metllin C, Chesley AE, Murphy GP: Association of free PSA percent, total PSA, age, and gland volume in the detection of prostate cancer. Prostate. 1999; 39: 153.

8. Lee, F. Torp-Pedersen, S.T. and Siders, D.B.: Use of transrectal ultrasound in diagnosis, guided biopsy, staging, and screening of prostate cancer. Urology. 1989; 33:7.

9. Harnden P, Shelley MD, Clements H, Coles B, Tyndale- Biscoe RS, Naylor B, Mason MD. The prognostic signifi- cance of perineural invasion in prostatic cancer biopsies: a systematic review. Cancer. 2007 Jan 1;109(1):13-24.

10. Bastacky SI, Walsh PC, Epstein JI. Relationship between perineural tumor invasion on needle biopsy and radical prostatectomy capsular penetration in clinical stage B adenocarcinoma of the prostate. Am J Surg Pathol. 1993;17 (4):336-41.

11. Vargas SO, Jiroutek M, Welch WR, et al. Perineural invasion in prostate needle biopsy specimens. Correlation with extraprostatic extension at resection. Am J Clin Pathol. 1999;111 (2):223-8.

12. Byar DP, Mostofi FK. Carcinoma of the prostate: prognostic evaluation of certain pathologic features in 208 radical prostatectomies. Examined by the step-section technique. Can- cer 1972;30 (1):5-13.

13. Amin M, Boccon-Gibod L, Egevad L, et al. Prognostic and predictive factors and reporting of prostate carcinoma in prostate needle biopsy specimens. Scand J Urol Nephrol Suppl. 2005; (216):20-33.

14. Alberto A. Antunes, Miguel Srougi, et al. Preoperative Determination of Prostate Cancer Tumor Volume: Analysis through Biopsy Fragments. International Braz J Urol. Vol. 33 (4): 477-485, July - August, 2007.

15. Passavanti G, Pizzuti V: Perineural invasion in prostatic carcinoma treated with radical prostatectomy: the role of TR systematic biopsy. Arch Ital Urol Androl. 2007 Mar;79(1):23-5.

16. Gutiérrez C, Terrasa F, Briones G, Conde G, Fuentes I, Hidalgo F, Bestard J, Rebassa M. Prognostic role of perineural invasion in prostate biopsy. Actas Urol Esp. 2011;35(6):347-53.

17. Katz B, Srougi M, Dall’oglio M, Nesrallah AJ, Sant’anna AC, Pontes J Jr, Antunes AA, Reis ST, Viana N, Sañudo A, Camara-Lopes LH, Leite KR. Perineural invasion detection in prostate biopsy is related to recurrence-free survival in patients submitted to radical prostatectomy. Urol Oncol. 2011 Jul 25.

18. Al-Hussain T, Carter HB, Epstein JI. Significance of prostate adenocarcinoma perineural invasion on biopsy in patients who are otherwise candidates for active surveillance. J Urol. 2011;186(2):470-3.

19. Cannon GM Jr, Pound CR: Perineural invasion in prostate cancer biopsies is not associated with higher rates of positive surgical margins. Prostate. 2005 Jun 1;63(4):336-40.

20. Algaba F, Arce Y, Oliver A, Barandica C, et al. Prognostic parameters other than Gleason score for the daily evaluation of prostate cancer in needle biopsy. Eur Urol. 2005;48 (4):566-71.

21. Epstein JI: The role of perineural invasion and other biopsy characteristics as prognostic markers for localized prostate cancer. Semin Urol Oncol. 1998 Aug;16(3):124-8.

22. Merrick GS, Butler WM: Prognostic significance of perineural invasion on biochemical progression-free survival after prostate brachytherapy. : Urology. 2005 Nov;66(5):1048-53.

23. Beard C, Schultz D: Perineural invasion associated with increased cancer-specific mortality after external beam radiation therapy for men with low- and intermediate-risk prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2006 Oct 1;66(2):403- 7. Epub 2006 Jun 9.

24. Lee IH, Roberts R: Perineural invasion is a marker for pathologically advanced disease in localized prostate cancer. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2007 Jul 15;68(4):1059-64. Epub 2007 Mar 29.

25. Yu HH, Song DY: Perineural invasion affects biochemical recurrence-free survival in patients with prostate cancer treated with definitive external beam radiotherapy. Urology. 2007 Jul;70(1):111-6.

26. Feng FY, Qian Y, Stenmark MH, Halverson S, Blas K, Vance S, Sandler HM, Hamstra DA. Perineural invasion pre- dicts increased recurrence, metastasis, and death from prostate cancer following treatment with dose-escalated radiation therapy. Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011;81(4):e361-7.

27. Huang J, Vicini FA, Williams SG, Ye H, McGrath S, Ghile- zan M, Krauss D, Martinez AA, Kestin LL. Percentage of Positive Biopsy Cores: A Better Risk Stratification Model for Prostate Cancer? Int J Radiat Oncol Biol Phys. 2011 Nov 16.

28. Stone NN, Stock RG, Parikh D, et al: Perineural Invasion and Seminal Vesicle Involvement Predict Pelvic Lymph Node Metastasis in Men With Localized Carcinoma of the Prostate. Stone NN, Stock RG, Parikh D, et al. J Urol. 1998;160:1722-1726.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44731

Sayıdaki Diğer Makaleler

BPH tedavisinde bipolar transüretral prostatektomi ile monopolar TUR-P’nin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Salih BUDAK, HASAN SALİH SAĞLAM, OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL

Adölesan varikoselin klinik görünümü ve belirtilerin önemi

RAMAZAN ALTINTAŞ, ALİ BEYTUR, FATİH OĞUZ, Caner Ediz, Ali GÜNEŞ

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

Işın KAYA, Y. Selma ÜLKER, Musa SARAÇOĞLU, Tuğba KELEZ

Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Eren İLHAN, Cengiz ÇANAKCI, Bayram GÜNER, Halil Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ