Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

Buschke Löwenstein tümörü olarak ta bilinen dev kondiloma akuminata özellikle genital ve perianal bölgeyi tutan seksüel geçişli nadir bir hastalıktır. Human papilloma virüsünün (HPV) bu hastalığın gelişimindeki rolü gösterilmiştir. Buschke-Löwenstein tümörü kondüloma akuminatanın farklı varyantıdır. Benign histopatolojisine rağmen sık tekrarlaması ve lokal agresif seyirli olmasıyla karakterizedir. Çok çeşitli tedavi seçeneklerinin kullanılmasına rağmen, yanıt çoğunla düşük ve nüks oranları yüksektir. Bu olgu sunumunda 58 yaşında erkek hastada saptanılan ve cerrahi olarak tedavi edilen dev kondiloma akumunatalı olgu sunuldu.

Buschke Loewenstein tumor (giant condyloma acuminatum) treatment by surgery alone: A case report

Giant condyloma acuminatum, also known as Buschke-Löwenstein tumor (BLT) is a very rare sexually transmitted disease which primarily affects genital and perianal areas. Human papillomavirus has been identified as contributory to its development. Buschke-Löwenstein tumor is a unique variant of condyloma acuminate. It is categorized by local aggressive behavior and recurrence in spite of benign histology. Although various treatments have been used, response is often poor and recurrence rates high. We present a 58 year old male patient with giant condyloma acuminata which was success- fully treated with surgical excision.

Kaynakça

1. Buschke A, Lowenstein L. Über carcinomahnliche condylomata acuminata des penis. Klin Wochenschr. 1925;4:1726- 28.

2. Buschke A. Condylomata acuminata. In: Neisser A, ed. Stereoskopischer Medizinischer Atlas. New York, NY: Fischer; 1896;8: 2.

3. Ferizi M, Gercari A, Pajaziti L, et al. Condyloma accuminata in child end laser theraphy: a case report. Cases Journal 2009;2: 123.

4. Creasman C, Haas PA, Fox TA Jr, Balazs M: Malignant transformation of anorectal giant condyloma acuminatum (Buschke-Löwenstein tumor). Dis Colon Rectum 1989; 32: 481–87.

5. Renzi A, Giordano P, Renzi G, et al. Buschke-Lowenstein tumor succesful treatment by surgical excision alone: a case report. Surg Innov 2006; 13: 69-72.

6. Chaidemenos G, Kogia M, Souparis A, et al. Radical excision and mesh-skin grafting for giant anorectal condyloma acuminatum. Dermatol Surg 2006; 32: 324-28.

7. Geusau A, Heinz-Peer G, Volc-Platzer B, Stingl G, Kirnbauer R. Regression of deeply inflitrating giant condyloma acuminatum (Buschke- Lowenstein tumor) following longterm intralesional interferon-alfa therapy. Arch Dermatol 2000; 136: 707-10.

8. Gillard P, Vanhooteghem O, Richert B, De La Brasine M. Tumor de Buschke-Loewenstein. Ann Dermatol Venereol 2005; 132: 98–99.

9. El Mejjad A, Dakır M, Tahırı M, et al. Le condylome acuminé géant-tumeur de Buschke Loewenstein (à propos de 3 cas).Prog Urol 2003; 13: 513–17.

10. Ergün SS, Kural YB, Büyükbabani N ve ark. Giant condylo- ma acuminatum. Dermatol Surg 2003; 29: 300-03.

11. Ilkay AK, Chodak GW, Vogelsang NJ, Gerber GS. Buschke- Loewenstein tumor: therapeutic options including systemic chemotherapy. Urology.1993;42: 599-601.

12. Sobrado CW, Mester M, Nadalin W, et al. Radiation-induced total regression of a highly recurrent giant perianal condyloma: report of case. Dis Colon Rectum. 2000;43:257-60.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

56965

Sayıdaki Diğer Makaleler

Metabolik sendrom ile erektil disfonksiyon ilişkisi

Cem Nedim YÜCETÜRK, BERAT CEM ÖZGÜR

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU

Priyapizm ile başvuran bir böbrek tümörü: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Ahmet ÜRKMEZ, Muhammet İhsan KARAMAN

Ağrı şikayeti ile algoloji polikliniğine başvuran prostat kanserli olguların retrospektif değerlendirilmesi

Ekrem AKDENİZ, Sevda AKDENİZ, Ebru KELSAKA, Fuat GÜLDOĞUŞ, YAKUP BOSTANCI

Tanı ilişkili gruplama verileri çerçevesinde Türkiye’de ürogenital kanserlere bakış

Sabahattin AYDIN, PAKİZE YİĞİT, Mehmet DEMİR, Hasan GÜLER

Siirt ilinde sünnet yapılan çocuklarda genital anomali oranları, penis boyu ve testis hacimleri

Mehmet Erol YILDIRIM, Fatih YANARAL, Soner AKÇİN

Düşük sayılı serimizde Perkütan Nefrolitotomi’de başarı ve komplikasyonlarımız

Hakan ERÇİL, Ferhat ORTOĞLU, Faruk KUYUCU, Güçlü GÜRLEN, Umut ÜNAL, Zafer Gökhan GÜRBÜZ

Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Basri ÇAKIROĞLU, Seyit Erkan EYYÜPOĞLU, Orhun SİNANOĞLU, Bora GÜREL

BPH tedavisinde bipolar transüretral prostatektomi ile monopolar TUR-P’nin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Salih BUDAK, HASAN SALİH SAĞLAM, OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ