Primer testis lenfoması: Olgu sunumu ve literatürün gözden geçirilmesi

Primer testis lenfoması(PTL) nadir görülen bir testis tümörü olup, tüm testis tümörlerin %1-9’unu oluşturmaktadır. Preoperatuvar dönemde diğer tümörlerden ayrımı güçtür. Tanı histopatolojik olarak konulur. En sık rastlanan histolojik tipi diffüz büyük B hücreli lenfomadır. Orşiektomi sonrası adjuvant radyoterapi ve/veya kemoterapi uygulanmaktadır. Prognozu diğer testis tümörlerinden kötü olup, ilk 1 yıl içinde yayılım bulgusunun olmaması iyi prognoz işareti olarak kabul edilir. Biz 71 yaşında bir olguyu literatür eşliğinde sunduk.

Primary testicular lymphoma: A case report and review of the literature

Primary testicular lymphoma (PTL) is a rare testicular tumor, and constitutes 1-9 % of all testis tumors. Its preoperative differentation from other tumors is quite difficult. The diagnosis is done through histological examination. The most commonly encountered histological type is diffuse large B celll ymphoma. Adjuvant radiotherapy and/orchemotherapy is applied following orchiectomy. The prognosis is worse than other testicular tumors and, the evidence of no extension within a year suggest a good prognosis. A 71 years old patient with PTL is presented herein.

Kaynakça

1. Crocetti E, Capocaccia R, Casella C. et al. Cancertrends in Italy: figures from the cancer registries (1986-1997) Epidemiol Prev 2004;28(2 suppl):1–6. (PubMed).

2. Zucca E, Conconi A, Mughal T.I. et al .Patterns of out come and prognostic factors in primary large-cell lymphoma of the testis in a survey by the International Extrano- dal Lymphoma Study Group J Clin Oncol 2003; 21 (1), pp. 20–27.

3. Ahmad SS, Idris SF, Follows GA, Williams MV. Primary testicular lymphoma.Clin Oncol (R Coll Radiol) 2012; 24(5):358-65.

4. Salem YH, Miller HC. Lymphoma of genitourinary tract. J Urol 1994;151:1162-70.

5. Horne MJ, Adeniran A. Primary diffuse large B-cell lymphoma of the testis.Arch Pathol Lab Med 2011; 135(10):1363-7 (ISSN: 1543-2165).

6. Kanat Ö, Kurt E, Evrensel T. ve ark. Primer Testis Lenfoma- sı: Olgu Sunumu. Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2002;28(2):57-59.

7. Verma N, Chaudhary UB, Costa LJ, Gudena V, Lazarchick J. Primary testicular lymphoma and AIDS.Ann Clin Lab Sci 2010; 40(1):75-9 (ISSN: 1550-8080).

8. García Peñalver C, Lecki A, Sevilla Cecilia C, Díaz Delgado M, Parra Escobar JL, Sánchez Blasco E. Primary testicular lymphoma with extranodal involvement.Arch Esp Urol 2009; 62(6):489-93 (ISSN: 1576-8260).

9. Zouhair A, Herrmann E, Ugurluer G, Gaye PM, Mirimanof RO, Ozsahin M. Primary testicular lymphoma.Swiss Med Wkly 2010; 140:w13076 (ISSN: 1424-3997).

10. Shahab N, Doll DC: Testicular Lymphoma. Semin Oncol 1999;26(3):259-266.

11. Vural F, Çağırgan S, Saydam G, Hekimgil M, Soyer NA, Tombuloğlu M. Primary testicular lymphoma. J Natl Med Assoc 2007 November; 99(11): 1277–1282.

12. Moller MB, d’Amore F, Christensen BE. Testicular lympho- ma: a population-based study of incidence, clinicopatholo- gical correlations and prognosis. The Danish Lymphoma Study Group, LYFO. Eur J Cancer 1994;30:1760–4.

13. Dağlı M, Arık Aİ. Testisin primer malign lenfomaları. Türkiye Klinikleri J Urology 2010;1(3):69-7.

14. Zicherman JM, Weissman D, Gribbin C, Epstein R. Best ca- sesfromthe AFIP: primary diffuse large B-cell lymphoma of the epididymis and testis. Radiographics 2005;25(1):243– 248. (PubMed).

15. Çiftçi H,Savaş M. Primer Testis Lenfoması: Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. Türkiye Klinikleri J MedSci 2008;28(6):984-7.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

984252

Sayıdaki Diğer Makaleler

Böbrek taşı perkütan cerrahisinde interkostal ve subkostal yaklaşımın başarı ve komplikasyon oranlarının karşılaştırılması

ONUR DEDE, Süleyman YEŞİL, Ufuk ÖZTÜRK, İsmail NALBANT, Hasannedim Göksel GÖKTUĞ, Muhammet Abdurrahim İMAMOĞLU

Priyapizm ile başvuran bir böbrek tümörü: Olgu sunumu

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Ahmet ÜRKMEZ, Muhammet İhsan KARAMAN

BPH tedavisinde bipolar transüretral prostatektomi ile monopolar TUR-P’nin erken dönem sonuçlarının karşılaştırılması

Salih BUDAK, HASAN SALİH SAĞLAM, OSMAN KÖSE, Şükrü KUMSAR, Hüseyin AYDEMİR, Öztuğ ADSAN

Organik kaynaklı erektil disfonksiyon tanısı konulan hastalarda risk faktörlerinin analizi

EYYUP SABRİ PELİT, Gökhan ATIŞ, Eren İLHAN, Cengiz ÇANAKCI, Bayram GÜNER, Halil Lütfi CANAT, Turhan ÇAŞKURLU

Cinsiyet, taş büyüklüğü, taş lokalizasyonu ve hidronefroz derecesinin semirijid üreteroskopi başarısına etkisi

Zülfü SERTKAYA, Orhan KOCA, Metin ÖZTÜRK, Selçuk KABA, Muhammet İhsan KARAMAN

Bir Klinefelter sendromu olgusunda mozaik karyotip

Işın KAYA, Y. Selma ÜLKER, Musa SARAÇOĞLU, Tuğba KELEZ

Buscke-Löwenstein tümörü (dev kondiloma akuminata) cerrahi tedavisi: Olgu sunumu

FATİH OĞUZ, RAMAZAN ALTINTAŞ, Ender AKDEMİR, ALİ BEYTUR, Cemal TAŞDEMİR, Ali GÜNEŞ

TRUS biyopsideki perinöral invazyonun tümör hacmi ve lokalizasyonuyla ilişkisi

Oktay AKÇA, Rahim HORUZ, Murat Can KİREMİT, Gökhan ATIŞ, BURHAN COŞKUN, Halime AKÇA, Ayşim ÖZAĞARI, Ayhan DAlKILINÇ

Adölesan varikoselin klinik görünümü ve belirtilerin önemi

RAMAZAN ALTINTAŞ, ALİ BEYTUR, FATİH OĞUZ, Caner Ediz, Ali GÜNEŞ

Radikal retropubik prostatektomi: Prostat ile birlikte hangi dokular çıkıyor?

Oktay AKÇA, Savaş YALÇIN, Rahim HORUZ, Mustafa BOZ, Ahmet SELİMOĞLU, Alper KAFKASLI, Cihangir ÇETİNEL, Çağlar ÇAKIR, Selami ALBAYRAK