Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Transüretral cerrahi yüzeyel mesane tümörlerinin ilk basamak tedavisinde altın standart yöntemdir. Mesane boynu, trigon ve lateral duvar yerleşimli tümörlerin rezeksiyonu sırasında obturator sinir stimulasyonuna bağlı uyluk adduktor kaslarında istenmeyen kasılmalar oluşabilir. Mesane duvarının rezeksiyon loopuna doğru ani hareketlenmesi mesane perforasyonuna neden olabilir. Adduktor kaslarda oluşan bu ani spazmı önlemek amacıyla çeşitli yöntemler kullanılmıştır. Bu yazımızda adduktor kas spazmını engellemede etkili bir yöntem olan obturator sinir bloğunun anatomisi, teknik ve sonuçlarını tartıştık.

Obturator nerve block in transurethral resection of bladder tumor

Transurethral surgery is the gold standart first step treatment of non-muscle invasive bladder tumors. During transurethral electroresection in the bladder neck, trigone and lateral wall unintentional contractions of the thigh-adductor muscles may occur due to irritation of the obturator nerve. The sudden displacement of the bladder wall against the cutting loop may cause a perforation of the bladder. To block this reaction varies methods have been described and used. We herein describe the anatomy, technique and discuss the results of local obturator nerve blockade one of the effective option to prevent adductor muscle spasm due to obturator nerve stimulation. .

Kaynakça

1.Prentiss RJ, Harvey GW, Bethard WF, Boatwright DE. Massive adductor muscle contraction in transurethral surgery, cause and prevention; in development of new electrical circuitry. J Urol, 93: 263-71, 1965.

2.Gasparich JP, Mason JT, Berger RE. Use of nerve stimulator simple and accurate obturator nerve block before transurethral resection. J Urol, 132: 291-3, 1984.

3.Augspurger RR, Donohue RE. Prevention of obturator nerve stimulation during transurethral surgery. J Urol, 1980; 123: 170-2.

4.Hradec E, Soukup F, Novak J, Bures E. The obturator nerve block: preventing damage of the bladder wall during transurethral surgery. Int Urol Nephrol, 15: 149-53, 1983.

5.So PC. Two case reports of obturator nerve block for transurethral resection of bladder tumor. Hong Kong Med J, 10: 57-9, 2004.

6.Patel D, Shah B, Patel BM. Obturator Nerve Block For Bladder Tumours Indian J Anaesth, 48(1): 47-49, 2004.

7.Denise J, Wedel and Terese T. Horlocker. Nerve Blocks. Miller RD (Ed.) Churchill Livingstone 2005: 1685-1718.

8.Denise J, Wedel and Terese T. Horlocker. Nerve Blocks. (atlas of regional anaesthesia plate 11) Miller RD (Ed.) Churchill Livingstone 2005.

9.Morgan GE, Michail MS Clinical Anesthesiology. Appleton&Lange Peripherical Nerve Blocks 2002: 283-308.

10.Wasseff MR. interadductor approach to obturator nerve blockade for spastic conditions of adductor thigh muscles. Reg Anesth, 18: 13 1997.

11.Tatlısen A, Sofukerim M. Obturator Nerve Block And Transurethral Surgery For Bladder Cancer. Minerva Urol Nefrol, 59 (2): 137-42, 2007.

12.Walsh PC, editor. Campbell’s Urology. 8th ed. Philadelphia: WB Saunders; 2002: 2821.

13.Hobika JH and Clarke BG: Use of neuromuscular blocking drugs to counteract thigh-adductor spasm induced by electrical shocks of the obturator nerve during trans-urethral resection of bladder tumors. J Urol, 85: 295, 1961.

14.Narins L and Lief PA: Abolition of mass femoral muscular contractions during Transurethral resection: J Mount Sinai Hosp, 24: 23, 1957.

15.Lynch and Cohen, 1995. Lynch CF, Cohen MB: Urinary system. Cancer, 75 (Suppl): 316, 1995.

16.Salonia A, Suardi N, Crescenti A, Colombo R. General versus spinal anesthesia with different forms of sedation in patients undergoing radical retropubic prostatectomy: results of a prospective, randomized study. Int J Urol, Sep; 13(9): 1185-90, 2006.

17.Dinçel Ç. Üroonkoloji, 1. Baskı. İzmir, Meta Basım Matbaacılık, 2007, s 354.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

45231

Sayıdaki Diğer Makaleler

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL