Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Böbrek hücreli kanserli (BHK) hastaların %25 oranında tanı anında uzak metastaz mevcuttur ve saçlı deri metastazı oldukça enderdir. Bu çalışmada saçlı deri metastazı saptanmış 59 yaşındaki bir erkek hasta BHK olgusu sunulmuştur.

Scalp metastatis of renal cell carcinoma: A case report

About 25% of the patients with renal cell carcinoma (RCC) have distant metastasis at diagnosis and scalp metastasis is very rare. We present a 59-year-old male patient who has been diagnosed as RCC with scalp metastasis in this report.

Kaynakça

1.Peterson JL, McMarlin SL. Metastatic renal-cell carcinoma presenting as a cutaneous horn. J Dermatol Surg Oncol, 9(10): 815-8, 1983.

2.Lookingbill DP, Spangler N, Helm KF. Cutaneous metastases in patients with metastatic carcinoma: a retrospective study of 4020 patients. J Am Acad Dermatol, 29: 228-36, 1993.

3.Brownstein MH, Helwig EB. Spread of tumors to the skin. Arch Dermatol, 107: 80-6, 1973.

4.Küçükzeybek Y, Görümlü G, Cengiz E, et al. Renal Hücreli Karsinom, Tiroid ve Parotis Bezi Metastaz: Bir Olgu Sunumu ve Literatürün Gözden Geçirilmesi. UHOD, 3 (17): 167-172, 2007.

5.Wahner-Roedler DL, Sebo TJ. Renal cell carcinoma: diagnosis based on metastatic manifestations. Mayo Clin Proc, 72(10): 935-41, 1997.

6.Lembersky BC, Thomas LC. Metastases of unknown primary site. Med Clin North Am, 80(1): 153-71, 1996.

7.Snow S, Madjar D, Reizner G, MacK E, Bentz M. Renal cell carcinoma metastatic to the scalp: case report and review of the literature. Dermatol Surg, 27(2): 192-4, 2001.

8.Estrada-Chavez G, Vega-Memije ME, Lacy-Niebla RM, Toussaint-Caire S. Scalp metastases of a renal cell carcinoma. Skinmed, 5(3): 148-50, 2006.

9.Önal B, Tunç B, Çetinkaya M, Akyüz A, Kural AR. Böbrek hücreli kanserin geç pankreas metastazı: Bir olgu sunumu. Türk Üroloji Dergisi, 32 (4): 546-548, 2006.

10.Kierney PC, van Heerden JA, Segura JW, Weaver AL. Surgeon’s role in the management of solitary Renal cell carcinoma metastases occurring subsequent to initial curative nephrectomy: An institutional review. Ann Surg Oncol, 1: 345-52, 1994.

11.Z'graggen K, Fernandez-del Castillo C, Rattner DW, Sigala H, Warshaw AL. Metastases to the pancreas and their surgical extirpation. Arch Surg, 133: 413-7, 1998.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

57965

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK