Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Hemanjiom çok sık rastlanan bir yumuşak doku tümörüdür. Ancak testis yerleşimi oldukça nadirdir. Biz bu sunumda bir testiküler hemanjiom olgusunu sunmayı amaçladık. Sağ testiste kitle ve ağrı şikayeti ile gelen 13 yaşındaki hastanın fizik muayenesinde testis ve epididimis arasında yerleşmiş sert bir kitle tespit edildi. Serum b- HCG ve AFP düzeyleri normal olan hastanın ultrasonografisinde (US) testis ve epididimis arasına yerleşmiş 10 x 8 mm ebatlı, düzgün sınırlı, hipoekoik lezyon alanı izlendi. Çıkarılan dokunun patoloji değerlendirmesi sonucu hemanjiom olduğu öğrenildi. Testis kitlelerinde ayırıcı tanıda germ hücreli, stromal, sex cord gibi tümörlerin yanında hemanjiom da düşünülmelidir. Ayırıcı tanının net olarak yapılmasının ve tedavinin ancak eksplorasyonu takiben yapılacak patolojik incelemeyle mümkün olacağı kanaatindeyiz.

A rare testicular tumor: Hemangioma

Hemangioma is a common soft tissue tumor. However, it is rarely localized in testicular area. With this report, we aimed to present a testicular hemangioma case. A 13 years-old male presented with pain and solid mass in his right testis. The mass was localised between right testis and epididymis. His serum b-HCG and a-Fetoprotein levels were normal. The scrotal ultrasounography showed a 10x8 mm sized, regular and hypoechoic lesion. The pathological examination of the excised tissue revealed hemangioma. In differential diagnosis of testicular tumors, hemangiomas should be one of the diagnosises besides germ cell tumors, stromal tumors and sex cord tumors. We believe that the exact differential diagnosis and treatment of a mass warrants a careful patological examination following exploration if it is localised around testicular area.

Kaynakça

1.Lozano V, Alonzo P, Marcos-Robles J: Case report: Sonographic appearance of cavernous hemangioma of the testis. Clin Radiol, 1994; 49: 284-285.

2.Arief S, Alexander T: Hemangioma of the testes: Case Reports of Unusual Occurrences of Cavernous Hemangioma in a Fetus and Capillary Hemangioma in an Older Man. Annals of Diagnostic Pathology, Vol 5, No 2 (April), 2001: pp 80-83.

3.Morehead RP, Thomas WC: Cavernous hemangioma of the testicle. J Urol, 1944: 51; 72-74.

4.Mazal PR, Kratzik C. Capillary Hemangioma of the Testes. J Clin Pathol, 2000; 53: 641–642.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

1.9b783

Sayıdaki Diğer Makaleler

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY