Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Üriner sistemin rekonstrüksiyonunda gastrointestinal sistem segmentleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Meckel divertikülü gastrointestinal sistemin konjenital bir anomalisidir. Meckel divertikülünün ürolojik cerrahide ki kullanımını, kliniğimizde başarı ile gerçekleştirdiğimiz iki üriner diversiyon olgusu ile gözden geçirdik. Meckel divertikülü ile çoğu zaman operasyon sırasında raslantısal olarak karşılaşılmaktadır. Divertikülün mobil olması, kanlanmasının iyi olması, detübülerizasyon gerektirmemesi kullanıldığı anastomoz hattının hem güvenliğini artırmakta hemde cerrahi kolaylık sağlamaktadır. Ayrıca kullanılacak barsak segmenti ihtiyacını kısaltabilmektedir. Ürolojik rekonstrüktif cerrahide barsak segmentleri başarı ile kullanılmaktadır. Operasyon sırasında ortaya çıkan bazı güçlükler nedeniyle kimi zaman başka segmentlere ihtiyaç duyulur. Karşılaşıldığında Meckel divertikülü rekonstrüktif cerrahide kullanılabilecek iyi bir seçenektir.

The use of Meckel’s diverticulum in urological reconstructive surgery

Gastrointestinal segments are commonly used in the reconstruction of urinary tract. Meckel’s diverticulum is a congenital anomaly of gastrointestinal system. In this article, we review the use of Meckel’s diverticulum in urological surgery, and report our two successful urinary diversion cases. Meckel’s diverticulum is usually recognized incidentally during abdominal operations. Since the Meckel’s diverticulum is a structure that is mobilisable, has well blood supply, and does not need to be detubularised, it enhances the safety of anastomosis and provides easiness in surgery. Furthermore, it may also shorten the length of intestinal segment used in surgery. Today, intestinal segments are used in urological reconstructive surgery with great success. However, because of some unexpected difficulties occurred during operation, extra segments may be sometimes necessary. If recognized during surgery, it is favorable to use Meckel’s diverticulum in urological reconstructive surgery.

Kaynakça

1Goldwasser B, Webster GD: Continent Urinary Diversion. J Urol, 134: 227, 1985.

2.Tizzoni and Foggi: Die Wiederhersellung der Harnblase. Cantrable. F. Chir, 15: 921-924, 1888.

3.Mitchell, M. E. : Use of bowel in Undiversion. Urol Clin of North Am, 13: 349, 1986.

4.Case TC.Meckel’s diverticulum in an adult. J Am Geriatr Soc, 19: 649-52, 1971.

5.Lüdtke FE, Mende V, Köhler H, Lepsier G: Incidence and frequency of complications and management of Meckel’s diverticulum. Surg Gynec&Obst, 169: 537, 1989.

6.Meckel J. Ueber die Divertikel am Darmkanal. Arch die Physiol, 9: 421, 1809.

7.Sadler TW. Langman’s medical Embriyology.Th ed. Baltimore, Maryland, USA: Williams&Wilkins, p248-251, 1990.

8.Leijonmarc CE, Bonman-Sandelin K, Frisell J, Raf L: Meckel’ diverticulum in adult. Br J Surg, 73: 146, 1986.

9.Crawford JM. The gastrointestinal tract. In: Catron RS,Kumar V, Robbins SK, eds. Robbins pathologia basis of disease, 5th ed. Philadelphia: WB Saunders, p786, 1994.

10.KG Tan and IC Roberts-Thomson. J Gastroenterol Hepatol, Volume 21, Issue 2: 475-475, 2006.

11.Fa-Si-Oen PR, Roumen RM, Croiset van Uchelen FA. Complications and management of Meckel’s diverticulum – a review. Eur J Surg, 165: 674-8, 1999

12.Konvolinka CW. Patent omphalomesenteric duct. Surgery, 131: 689–90, 2002

13.Moore T,Johnston AOB. Complications of Meckel’s diverticulum. Br J Surg, 63: 453-4, 1976.

14.Kitsuki H, Iwasaki K, Yoshitomi S, Matsuura Y, Natsuaki Y, Torisu M. An adult case of bleeding Meckel’s diverticulum diagnosed by preoperative angiography. Surg Today, 23: 926–928, 1993.

15.Turgeon DK, Bernett NL. Meckel’s Diverticulum. Am J Gastroenterol, 85: 77–81, 1990.

16.Aston S, Mackleder H. Intussusception in the adult. Am Surg, 41: 576-80, 1975.

17.DiGiacomo JC,Cottone FJ.Surgcal treatment of meckel’s diverticulum. South Med J, 86: 671-5, 1993.

18.Judith A ,Nenad D, Christian G, Jesco P, Stefan B, Axel H, Markus H: Ureteric replacement with Meckel’s diverticulum. BJU International, 99: 647-650, 2007.

19.Gotsadze D, Pırtskhalaıshvılı G: Meckel diverticulum as a continance mehanism. J Urol, 160: 831-832, 1998.

20.Boemers TM. Mitrofanoff procedure with meckel’s diverticulum. BJU International, 88: 799-800, 2001

21.Wyczolkowski M, Klima W, Kotula J, Malik L. Meckel’s diverticulum as the site of implanting ureter to the Bricker segment after radical cystectomy. J Urol, 196: 285, 2003.

22.Echo JO, Vitko RJ, Ireland GW, et al: comparison of Bricker and Wallace methods of ureteroileal anastomosis in urinary diversions. J Urol, 111: 600–602, 1974.

23.Clark PB: End to end ureteroileal anastomosis for ileal conduits. Br J Urol, 51: 105–109, 1979.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

1.9b783

Sayıdaki Diğer Makaleler

Üreter replasmanında boari flep tekniği sonuçlarımız

Orhan KOCA, Hüseyin KANBEROĞLU, Gülhan YILMAZ, Cevdet KAYA, Metin İshak ÖZTÜRK, Muhammet İhsan KARAMAN

Sınırlı veya genişletilmiş lenfadenektomi uygulanan olgularda radikal sistektomi sonuçları

Mahmoud MUSTAFA, Uğur BALCI, SACİT NURİ GÖRGEL, Oğuz ERGİN, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Mesane çıkım obstrüksiyonunun değerlendirilmesinde mesane duvar kalınlığının ölçümü

Turgut YAPANOĞLU, Ulaş TOKTAŞ, HÜSEYİN KOCATÜRK, YILMAZ AKSOY, İsa ÖZBEY

Ürolojik rekonstrüktif cerrahide Meckel divertikülü kullanımı

Hüseyin AYDEMİR, Cemal GÖKTAŞ, Önder CANGÜVEN, Ali Cihangir ÇETİNEL, Selami ALBAYRAK

Mesane tümörünün transüretral rezeksiyonunda obturator bloğun yeri

Meltem ÇAKMAK, Canan BOR, Yalçın GÜVENLİ, Özgür ÇAKMAK, Ahmet BÖLÜKBAŞI, Mustafa GÖNÜLLÜ

Saçlı deriye metastaz yapan böbrek hücreli karsinom: Bir olgu raporu

Turgay AKGÜL, Emre HURİ, MEHMET ÖZGÜR YÜCEL, DEMET ŞENGÜL, Cankon GERMİYANOĞLU

Üreter taşlarının extracorporeal shock wave litotripsi ile tedavisi: Klinik sonuçlarımız

Uğur BALCI, Mahmoud MUSTAFA, Mahir KARTALMIŞ, Serkan YENİGÜRBÜZ, Cengiz GİRGİN, Çetin DİNÇEL

Nadir görülen bir testis tümörü: Hemanjiom

Haluk SÖYLEMEZ, Bülent ALTUNOLUK, Mustafa KOPLAY

Üreteroskopi öncesi üreter orifisinin balon dilatasyonu; hala aydınlanmamış bir soru

Mahmoud MUSTAFA

Tam üretral kopma ile birlikte olan korpus kavernozum laserasyonu (penil fraktür): Olgu sunumu

Fatih KURTULUŞ, Zafer TANDOĞDU, Adem FAZLIOĞLU, Muammer AYDIN, Mehmet Yılmaz SALMAN, Mete ÇEK