Karın şişliğinin nadir bir nedeni: Dev hidronefroz

Dev hidronefroz böbrek toplayıcı sisteminde 1 litreden fazla sıvı birikmesi olan hidronefrotik böbreği tanımlamak için kullanılan bir terimdir. Nadiren görülmekte ve sıklıkla klinik tanı atlanmaktadır. Genellikle belirgin olmayan klinik semptomlar ile seyretmekte, karın içi kistik lezyonları taklit etmektedir. Dev karın içi kitlesi olan 35 yaşındaki dev hidronefrozlu bir erkek hasta sunulmuş ve bu olgunun tanı ve tedavisi ilgili literatür ile tartışılmıştır

A rare cause of abdominal distension: Giant hydronephrosis

Giant hydronephrosis is a term used to describe a hydronephrotic kidney with more than one litre of fluid in the renal collecting system. It is a rare entity and often misdiagnosed clinically. It usually presents with vague clinical symptoms mimicking a variety of cystic lesions of the abdomen. We report a 35-year-old man with giant hydronephrosis presenting with a huge intraabdominal mass, and the diagnosis and management of this case are discussed with relevant literature.

Kaynakça

Stirling WC. Massive hydronephrosis complicated by hydroureter. Report of 3 cases. J Urol 1939;42:520-33.

Kaya C, Pirincci N, Karaman MI. A rare case of an adult giant hydroureteronephrosis due to ureterovesical stricture presenting as a palpable abdominal mass Int Urol Nephrol 2005;37:681-3.

Mountney J, Chapple CR, Johnson AG. Giant hydronephrosis--a diagnostic dilemma. Urol Int 1998;61:121-3.

Gaur D, Dubey M, Acharya UP. Successful management of vena caval compression due to a giant hydronephrosis by retroperitoneoscopic nephrectomy Minim Invasive Ther Allied Technol 2003;12:95-7.

Dennehy, PJ. Giant hydronephrosis in a double kidney. Br. J. Urol 1953;25:247-52.

Tombari AA , Power RF, Harper, JM. Giant hydronephrosis: a case report with review of literature. J.UroI 1968;100:120-5.

Chiang PH , Chen MT, Chou YH. Giant hydronephrosis: Report of 4 cases with review of the literature. J. Formosan. Med. Assoc 1990;89:811-7.

Yapanoğlu T, Alper F, Özbey O. Giant hydronephrosis mimicking an intraabdominal mass. Turk J Med Sci 2007;37:177-9.

Yılmaz E, Guney S. Giant hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction in a child. CT and MR appearances. Clin Imaging 2002;26:125-8.

Mandal AK, Hemal AK, Vaidyanathan S. Boari flap calycovesicostomy: A salvage procedure for giant hydronephrosis due to ureteropelvic junction obstruction. J.Postgrad Med 1990;36:38-40.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

39331

Sayıdaki Diğer Makaleler

Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Ekrem AKDENİZ, Mustafa Suat BOLAT, Necmettin ŞAHİNKAYA, Ömer ALICI

A pediatric patient had giant multifocal nephrogenic adenoma in the bladder: A case report

ONUR DEDE, Mansur DAĞGÜLLİ, Mazhar UTANGAÇ, Necmettin PENBEGÜL, Namık Kemal HATİPOĞLU

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU

Karın şişliğinin nadir bir nedeni: Dev hidronefroz

Bülent KATI, Tevfik SARIKAYA, Umut TURAN

Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

FATİH AKDEMİR, Kemal ENER, Aylin YAZGAN KILIÇ, Muhammet Fuat ÖZCAN, EMRAH OKULU, Asım ÖZAYAR, Serdar ÇAKMAK, Mustafa ALDEMİR

Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Ahmet SELİMOĞLU, Akif TÜRK, Alper KAFKASLI, Kadir DEMİR, Hasan ASLAN, Mustafa BOZ YÜCEL, Önder CANGÜVEN

Prostat biyopsisi sonrası gelişen sepsis gerçekten korkulan ve mortalitesi yüksek bir komplikasyon mudur?

Tarık YONGUÇ, İbrahim Halil BOZKURT, Salih POLAT, Özgü AYDOĞDU, Volkan ŞEN, Tansu DEĞİRMENCİ, Serkan YARIMOĞLU, Süleyman MİNARECİ

Stress üriner inkontinans olan bayan hastalarda dıştan içe yöntemiyle transobturator teyp tekniği

H. Rıza AYDIN, Hasan TURGUT, MURAT BAĞCIOĞLU

Üreteroskopi sırasında görülen komplikasyonlar ve öngörücü faktörler

Göksel BAYAR, Hüseyin ACINIKLI, Sinan Levent KİREÇÇİ, Kaya HORASANLI, Ayhan DAlKILINÇ

Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA