Üreteroskopi sırasında görülen komplikasyonlar ve öngörücü faktörler

Amaç: Çalışmamızda kliniğimizde üreteroskopi sırasında yaşanan komplikasyonları, bu komplikasyonları öngörücü faktörleri değerlendirmeyi amaçladık. Gereç ve Yöntem: Kliniğimizde 2001-2014 yılları arasında üreter taşı için üreteroskopi yapılan hastaların dosyaları retrospektif olarak incelendi. Toplam 1015 hastaya uygulanan 1214 ünite üreteroskopi çalışmaya dahil edildi. Komplikasyonları evrelendirmek için Clavien- Dindo sınıflaması kullanıldı. Hastaların demografik verileri, taşın lokalizasyonu, boyutu ve impakte olması, litotripsi için kullanılan enerji kaynağı, taş kırma stratejisi, peroperatif gelişen komplikasyonlar incelendi. Komplikasyon gelişen (Grup-1) ve gelişmeyen (Grup-2) hastalar arasında karşılaştırma yapıldı. Bulgular: Hastaların ortalama yaşları 43± 17 (1-90) olup; tek seansta taşsızlık oranı % 89 olarak bulundu. Hastaların median takip süresi 7 (3-86) ay olup, bu süre komplikasyon gelişen grupta 12 (3- 86) aydır. Toplam 227 (% 22) hastada komplikasyon gelişti. Bunların 80’i (% 35) medikal tedaviyle düzeltilebilen evre 1-2 komplikasyonlardı. Taşın üst üreterde (p= 0,041), 10 mm’den büyük( p= 0,02) ve impakte (p= 0,016) olmasının komplikasyonu öngörücü faktörler olduğunu gözlemledik. Kır-bırak yöntemi uygulananlarda daha az komplikasyon geliştiğini gördük (% 1,3 vs. 7,6 p=0,001). Hastaların ya- şının, cinsiyetinin, üreteroskopi yapılan tarafın ve yapan kişinin (üroloji uzmanı yada asistanı olması), işlem başında balon dilatasyon uygulamanın ve kullanılan taş kırma enerji kayna- ğının komplikasyon gelişen grupla diğer grup arasında farklı olmadığını gördük. Sonuç: Çalışmamızda üreter taşı için yapılan üreteroskopide taşın üst üreterde, 10 mm’den büyük veya impakte olmasının komplikasyon gelişimini artırdığı, kır-bırak yönteminin ise azalttığını tespit ettik.

Complications encountered during the ureteroscopy and predictive factors

Objective: We aimed to evaluate complications that occurred during ureteroscopy and predictive factors. Material and Method: Patients’ files were retrospectively analyzed, who underwent ureteroscopy for ureteral stone between 2001-2014. Totally 1015 patients and 1214 renal units ureteroscopy interventions were included in our study. Clavien- Dindo classification was used for evaluation of the complications. Patients’ demographics, stone localization, stone size, impacted or not, power supply used for lithotripsy, strategy for the stone breaking and complications that occurred peri-operatively were analyzed. Patients with (Group-1) and without (Group-2) complications were compared. Results: Patients’ mean age was 43± 17 (1- 90) years, stone free rate was 89% at first session. Median follow time was 7 months (3-86) in all patients and 12 months (3-86) inpatients with complications. Overall, 227 (22 %) had complications. Of the patients, 80 had grade 1 or 2 complications. Upper stone localization (p=0.041), stone size bigger than 10 mm (p=0.02) and impacted stones (p= 0.016) were predictive factors for development of complications. Less complication rate was detected in patients who underwent ureteroscopy with “smash and go” strategy (1.3% vs. 7.6 % p=0.001). Mean patient age, gender, side, experience of the urologist, application of balloon dilatation at beginning of intervention, power supply used for lithotripsy were not predictive factors for the development of complications. Conclusions: Localization of the stone in the upper ureter and stone size larger than 10 mm were detected to increase complication rate whereas application of “smash and go” strategy decreased complication rate in ureteroscopy and stone lithotripsy

Kaynakça

Turk C, Knoll T, Petrik A, et al. European Urology. Guidelines on Urolithiasis 2014. Available at http://www.uroweb. org/gls/pdf/22%20Urolithiasis_LR.pdf

Ather MH, Nazim SM, Sulaiman MN. Efficacy of semirigid ureteroscopy with pneumatic lithotripsy for ureteral stone surface area of greater than 30 mm². J Endourol 2009; 23: 619-22.

Wendt-Nordahl G, Trojan L, Alken P, et al. Ureteroscopy for stone treatment using new 270 degrees semiflexible endoscope: in vitro, ex vivo, and clinical application. J Endourol 2007;21: 1439-44.

Yaycioglu O, Guvel S, Kilinc F, et al. Results with 7.5F versus 10F rigid ureteroscopes in treatment of ureteral calculi. Urology. 2004; 64: 643-646.

Schatloff O, Lindner U, Ramon J, et al. Randomized trial of stone fragment active retrieval versus spontaneous passage during holmium laser lithotripsy for ureteral stones. J Urol 2010;183:1031-5.

Preminger GM, Tiselius HG, Assimos DG, et al. Guideline for the management of ureteral calculi. Eur Urol 2007;52: 1610-1631.

Delvecchio FC, Auge BK, Brizuela RM, et al. Assessment of stricture formation with the ureteral access sheath. Urology 2003;61: 518-522.

Geavlete P, Georgescu D, Nita G, et al. Complications of 2735 retrograde semirigid ureteroscopy procedures: a single-center experience. J Endourol 2006; 20: 179-185.

de la Rosette J, Denstedt J, Geavlete P, et al; CROES URS Study Group. The clinical research office of the endourological society ureteroscopy global study: indications, complications, and outcomes in 11,885 patients. J Endourol 2014; 28:131-9.

Elashry OM, Elgamasy AK, Sabaa MA, et al. Ureteroscopic management of lower ureteric calculi: a 15-year singlecentre experience. BJU Int 2008;102:1010-1017.

Mandal S, Goel A, Singh MK. Clavien classification of semirigid ureteroscopy complications: a prospective study. Urology 2012; 80: 995-1001.

Ibrahim AK. Reporting ureteroscopy complications using the modified clavien classification system. Urol Ann 2015;7:53-7.

Schoenthaler M, Wilhelm K,  Kuehhas FE. Postureteroscopic Lesion Scale: a new management modified organ injury scale, evaluation in 435 ureteroscopic patients. J Endourol 2012; 26: 1425-30.

Moore EE, Cogbill TH, Jurkovich GJ, et al. Organ injury scaling. III: Chest wall, abdominal vascular, ureter, bladder, and urethra. J Trauma 1992; 33:337–339.

Roberts WW, Cadeddu JA, Micali S, et al. Ureteral stricture formation after removal of impacted calculi. J Urol 1998; 159: 723-6.

Kumar V, Ahlawat R, Banjeree GK, et al. Percutaneous ureterolitholapaxy: the best bet to clear large bulk impacted upper ureteral calculi. Arch Esp Urol 1996;49:86-91.

17. Artur H. Brito, Anuar I. Mitre, Miguel Srougi. Ureteroscopic Pneumatic Lithotripsy of Impacted Ureteral Calculi. International Braz J Urol 2006; 3: 295-299.

Tanriverdi O, Silay MS, Kadihasanoglu M, et al. Revisiting the predictive factors for intra-operative complications of rigid ureteroscopy: a 15-year experience. Urol J 2012;9:457-64.

Fuganti PE, Pires S, Branco R, et al. Predictive factors for intraoperative complications in semirigid ureteroscopy: analysis of 1235 ballistic ureterolithotripsies. Urology 2008;72:770-4.

Leijte JA, Oddens JR, Lock TM. Holmium laser lithotripsy for ureteral calculi: predictive factors for complications and success. J Endourol 2008;22:257-60.

Ozsoy M, Acar O, Sarica K, et al. Impact of gender on success and complication rates after ureteroscopy World J Urol 2014 Nov 12.

Atis G, Arikan O, Gurbuz C, et al. Comparison of different ureteroscope sizes in treating ureteral calculi in adult patients. Urology 2013;82:1231-5.

Atar M, Bodakci MN, Sancaktutar AA, et al. Comparison of pneumatic and laser lithotripsy in the treatment of pediatric ureteral stones. J Pediatr Urol 2013;9:308-12.

Bapat SS, Pai KV, Purnapatre SS, et al. Comparison of holmium laser and pneumatic lithotripsy in managing upperureteral stones. J Endourol 2007;21:1425-7.

Kassem A, Elfayoumy H, Elsaied W, et al. Laser and pneumatic lithotripsy in the endoscopic management of large ureteric stones: a comparative study. Urol Int 2012;88:311-5.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

42431

Sayıdaki Diğer Makaleler

Skrotal sistosel: Masif inguinoskrotal şişliğin nadir bir sebebi

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Mehmet Şirin ERTEK, Alper Nesip MANAV, Abdullah AKKURT, Hakan ERPEK, Haluk EROL

Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Ekrem AKDENİZ, Mustafa Suat BOLAT, Necmettin ŞAHİNKAYA, Ömer ALICI

Prostat biyopsisi sonrası gelişen sepsis gerçekten korkulan ve mortalitesi yüksek bir komplikasyon mudur?

Tarık YONGUÇ, İbrahim Halil BOZKURT, Salih POLAT, Özgü AYDOĞDU, Volkan ŞEN, Tansu DEĞİRMENCİ, Serkan YARIMOĞLU, Süleyman MİNARECİ

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU

Laparoskopik nefrektomi deneyimimiz

Volkan TUĞCU, SELÇUK ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

A pediatric patient had giant multifocal nephrogenic adenoma in the bladder: A case report

ONUR DEDE, Mansur DAĞGÜLLİ, Mazhar UTANGAÇ, Necmettin PENBEGÜL, Namık Kemal HATİPOĞLU

Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

FATİH AKDEMİR, Kemal ENER, Aylin YAZGAN KILIÇ, Muhammet Fuat ÖZCAN, EMRAH OKULU, Asım ÖZAYAR, Serdar ÇAKMAK, Mustafa ALDEMİR

Stress üriner inkontinans olan bayan hastalarda dıştan içe yöntemiyle transobturator teyp tekniği

H. Rıza AYDIN, Hasan TURGUT, MURAT BAĞCIOĞLU

Duodenal gastrointestinal stromal tumor mimicking recurrent renal carcinoma: Case report

Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Erkan SÖNMEZAY, Akif ERBİN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Gökhan GÜRBÜZ

Karın şişliğinin nadir bir nedeni: Dev hidronefroz

Bülent KATI, Tevfik SARIKAYA, Umut TURAN