Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

Yumuşak doku sarkomları, erişkinlerde gö- rülen tümörlerin %1’ini oluşturmakta ve bunların yaklaşık %10-20’si retroperitoneal bölgede görülmektedir. Retroperitoneal liposarkomlar, oldukça ender görülen malign tümörler olup, prognozu oldukça kötüdür. Büyük boyutlara ulaşmadan genellikle semptom vermezler. Retroperitoneal liposarkomların geniş cerrahi rezeksiyonu sırasında, bazı organların kitleyle beraber çıkarılması gerekebilmektedir. Bu olgu sunumunda, nadir görülen ve agresif bir klinik seyir gösteren andiferansiye liposarkomu, literatür bilgileri eşliğinde sunmayı amaçlamaktayız.

A rare case report: Giant retroperitoneal liposarcoma

Soft tissue sarcomas comprise 1% of adulthood tumors, and about 10-20% of them are located in the retroperitoneum. Retroperitoneal liposarcomas are rarely seen malignancies with poor prognosis. They remain asymptomatic unless they grow up to extremely large sizes. The extensive surgical resection of these tumors may necessitate the resection of various organs involved with the tumor. Herein, we report a rarely seen entity, with agressive clinical progress by reviewing the literature.

Kaynakça

Porter GA, Baxter NN, Pisers PW. Retroperitoneal sarcoma: a population-based analysis of epidemiology, surgery and radiotherapy. J Clin Oncol, suppl. 2005;23:9025.

Mack TM. Sarcomas and other malignancies of soft tissue, retroperitoneum, peritoneum, pleura, heart, mediastinum and spleen. Cancer 1995;75:211-44.

Levis JJ, Leung D, Woodruff JM: Retroperitoneal Soft Tissue Sarcoma. Annals of Surgery 1998;228:335-65.

Inoue K, Higaki Y, Yoshida H. Giant retroperitoneal liposarcoma. Int J Urol 2005;12:220-2.

Sundaram M, McLeod RA. MR imaging of tumor and tumorlike lesions of bone and soft tissue. AJR Am J Roentgenol 1990;155:817-24.

Kursh DE: Retroperitoneal Tumours. Resnick MI, Novick AC (eds); Urology Secrets, Hanley and Belfus INC 1995;70-1.

Shahaji C, Amit P, Prashant P, Sachin T. Giant retroperitoneal liposarcoma: a case report Case Rep Oncol Med 2012;2012:869409.

Ferrario T, Karakousis CP. Retroperitoneal sarcomas: grade and survival. Arch Surg 2003;138:248-51.

Strauss DC, Hayes AJ, Thomas JM. Retroperitoneal tumors: review of management. Ann R Coll Surg Engl 2011; 93:275-80.

Singer S, Antonescu CR, Riedel E, Brennan MF. Histologic subtype and margin of resection predict pattern of recurrence and survival for retroperitoneal liposarcoma. Ann Surg 2003;238:358-70.

Gönen M, Sevin G: Elli Yaşındaki Bir Hastada Görülen Dev Retroperitoneal Liposarkom Olgusu. Üroloji Bülteni 2002;13:111-2.

Weiss SW, Rao VK. Well-differentiated liposarcoma (atypical lipoma) of deep soft tissue of the extremities, retroperitoneum, and miscellaneous sites. A follow-up study of 92 cases with analysis of the incidence of “dedifferentiation”. Am J Surg Pathol 1992;16 :1051-8.

Goss G, Demetri G. Medical management of unresectable, recurrent low-grade retroperitoneal liposarcoma: integration of cytotoxic and non-cytotoxic therapies into multimodality care 2000;9:53-9.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44631

Sayıdaki Diğer Makaleler

Laparoskopik nefrektomi deneyimimiz

Volkan TUĞCU, SELÇUK ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

Skrotal sistosel: Masif inguinoskrotal şişliğin nadir bir sebebi

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Mehmet Şirin ERTEK, Alper Nesip MANAV, Abdullah AKKURT, Hakan ERPEK, Haluk EROL

Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Ekrem AKDENİZ, Mustafa Suat BOLAT, Necmettin ŞAHİNKAYA, Ömer ALICI

Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Ahmet SELİMOĞLU, Akif TÜRK, Alper KAFKASLI, Kadir DEMİR, Hasan ASLAN, Mustafa BOZ YÜCEL, Önder CANGÜVEN

Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA

Karın şişliğinin nadir bir nedeni: Dev hidronefroz

Bülent KATI, Tevfik SARIKAYA, Umut TURAN

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU

Prostat biyopsisi sonrası gelişen sepsis gerçekten korkulan ve mortalitesi yüksek bir komplikasyon mudur?

Tarık YONGUÇ, İbrahim Halil BOZKURT, Salih POLAT, Özgü AYDOĞDU, Volkan ŞEN, Tansu DEĞİRMENCİ, Serkan YARIMOĞLU, Süleyman MİNARECİ

Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

FATİH AKDEMİR, Kemal ENER, Aylin YAZGAN KILIÇ, Muhammet Fuat ÖZCAN, EMRAH OKULU, Asım ÖZAYAR, Serdar ÇAKMAK, Mustafa ALDEMİR

Üreteroskopi sırasında görülen komplikasyonlar ve öngörücü faktörler

Göksel BAYAR, Hüseyin ACINIKLI, Sinan Levent KİREÇÇİ, Kaya HORASANLI, Ayhan DAlKILINÇ