Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Amaç: Transrektal ultrason eşliğinde prostat iğne biyopsisi, prostat kanseri tanısında standart prosedür haline gelmiştir. Biz bu çalışmada prostat hastalıklarının tanısında transrektal iğne biyopsi yönteminin etkinliğini ve histopatolojik sonuçlarını araştırmayı amaçladık. Gereç ve Yöntem: Ocak 2011- Aralık 2014 tarihleri arasında kliniğimizde transrektal ultrason eşliğinde on kor prostat biyopsisi yapılan 643 olgunun yaşları, klinik özellikleri, prostat spesifik antijen (PSA) seviyeleri ve histopatolojik sonuçları hasta dosyalarından retrospektif olarak değerlendirilerek veriler analiz edilmiş- tir. Bulgular: Hastaların yaş ortalaması 66.09 ± 7.65 yıl olarak bulundu. Serum prostat spesifik antijen (PSA) değeri 46,69 ± 410,72 ng / ml idi. Parmakla rektal muayene pozitifliği 175 (27.2%) hastada mevcuttu. En sık patolojik tanı benign prostat hipertrofisi (BPH) 313 (% 48.7) olarak bulundu. Prostat kanseri, prostatit, prostatik intraepitelyal neoplazi (PİN) ve atipik small asiner proliferasyon (ASAP) oranları sırasıyla 139 (% 21.6), 114 (% 17.8), 51 (% 7.9) ve 26 (% 4) olarak bulundu. Prostat kanseri grubunda ortalama serum PSA düzeyi diğer gruplara göre yüksek bulundu. Prostat kanseri insidansı 65 yaş üzeri hastalarda anlamlı derecede yüksek izlendi. Sonuç: Yüksek PSA seviyesi ve parmakla rektal muayene bulguları olan hastalar prostat kanseri açısından yüksek riskli grup olarak kabul edilmelidir. Transrektal ultrason eşliğinde prostat iğne biyopsisi prostat hastalıklarının malign benign ayrımı açısından güvenli ve etkili bir yöntemdir.

Retrospective analysis of transrectal ultrasonography guided prostate biopsy

Objective: Transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy has become standard procedure in prostate cancer diagnosis. We aimed to investigate the efficacy of transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy on prostatic diseases and review histopathological outcomes. Materials and Methods: Six hundred and forty-three patients were evaluated in our clinic. Transrectal ultrasound guided prostate needle biopsies for suspicious prostate cancer diagnosis were evaluated retrospectively. Results: Mean age of patients was 66.09±7.65, mean serum prostate spesific antigene value 46.69±410.72 ng/mL and digital rectal examination positivity was 175(27.2%). Of the biopsy results 313(48.7%) were benign prostatic hypertrophy, 139(21.6%) were carcinoma of the prostate, 114(17.8%) were prostatitis, 51(7.9%) were prostatic intraepithelial neoplasia and 26(4%) were atypical small acinar proliferation of prostate, respectively. Mean serum prostate spesific antigene level in carcinoma of the prostate group was statistically significantly higher in other groups. Prostate cancer incidence was statistically significantly high in the older than 65 years group than younger than 65 years group.  Conclusions: Patients with elevated prostate spesific antigene and digital rectal examination findings should be considered as high risk group and should be followed closely in terms of prostate cancer and transrectal ultrasound guided prostate needle biopsy is safe and effective procedure for this group of patients who have extend from benign to malign conditions.

Kaynakça

Siegel RL, Miller KD, Jemal A. Cancer statistics 2015. CA Cancer J Clin 2015;65:5-29.

Boyle P, Ferlay J. Cancer incidence and mortality in Europe 2004. Ann Oncol 2005;16:481-8.

Eichler K, Hempel S, Wilby J, Myers L, Bachmann LM, Kleijnen J. Diagnostic value of systematic biopsy methods in the investigation of prostate cancer: a systematic review. J Urol 2006;175:1605-12.

Astraldi A. Diagnosis of cancer of the prostate: biopsy by rectal route. Urol Cutaneous Rev 1937;41:421-422.

Hodge KK, McNeal JE, Terris MK, Stamey TA. Random systematic versus directed ultrasound guided transrectal core biopsies of the prostate. J Urol 1989;142:71-4.

Heidenreich A, Bastian PJ, Bellmunt J, Bolla M, Joniau S, van der Kwast T, et al. EAU guidelines on prostate cancer. part 1: screening, diagnosis, and local treatment with curative intent-update 2013. Eur Urol 2014;65:124-37.

Josephine A. Clinicopathological study of prostatic biopsies. J Clin Diagn Res 2014;8(9):04-6.

Walsh AL, Considine SW, Thomas AZ, Lynch TH, Manecksha RP. Digital rectal examination in primary care is important for early detection of prostate cancer: a retrospective cohort analysis study. Br J Gen Pract 2014;64(629):783-7.

Carvalhal GF, Smith DS, Mager DE, Ramos C, Catalona WJ. Digital rectal examination for detecting prostate cancer at prostate specific antigen levels of 4 ng/mL or less. J Urol 1999;161:835-9.

Okotie OT, Roehl KA, Han M, Loeb S, Gashti SN, Catalona WJ. Characteristics of prostate cancer detected by digital rectal examination only. Urology 2007;70:1117-20.

Gosselaar C, Roobol MJ, Roemeling S, Schröder FH. The role of the digital rectal examination in subsequent screening visits in the European randomized study of screening for prostate cancer (ERSPC), Rotterdam. Eur Urol 2008;54:581-8.

Duskova K,  Vesely S. Prostate  specific antigen. Current clinical application and future prospects. Biomed Pap Med Fac Univ Palacky Olomouc Czech Repub 2015;159:18-26.

Obort AS,  Ajadi MB,  Akinloye O. Prostate-specific antigen: any successor in sight? Rev Urol 2013;15:97-107.

Teoh JY, Yuen SK, Tsu JH, Wong CK, Ho BS, Ng AT, et al. Prostate cancer detection upon transrectal ultrasoundguided biopsy in relation to digital rectal examination and prostate-specific antigen level: what to expect in the Chinese population? Asian J Androl 2015:17;248-252.

Thompson IM, Pauler DK, Goodman PJ, Tangen CM, Lucia MS, Parnes HL, et al. Prevalence of prostate cancer among men with a prostate-specific antigen level _____ or=4.0 ng per milliliter. N Engl J Med 2004; 350:2239-46.

Babaian JR, Johnston DA, Naccarato W, Ayala A, Bhadkamkar VA, Fritsche HA HA Jr. The incidence of prostate cancer in a screening population with a serum prostate specific antigen between 2.5 and 4.0 ng/ml: Relation to biopsy strategy. J Urol 2001; 165:757-760.

Kash DP, Lal M, Hashmi AH, Mubarak M. Utility of digital rectal examination, serum prostate specific antigen, and transrectal ultrasound in the detection of prostate cancer: a developing country perspective. Asian Pac J Cancer 2014;15:3087-91.

Gerstenbluth RE, Seftel AD, Hampel N, Oefelein MG, Resnick MI. The accuracy of the increased prostate specific antigen level (greater than or equal to 20 ng/ml) in predicting prostate cancer: is biopsy always required? J Urol 2002;168:1990-3.

Chung JH, Yu JH, Sung LH, Noh CH, Chung JY. Effect of prostatitis on lower urinary tract symptoms: retrospective analysis of prostate biopsy tissue. Korean J Urol 2012;53:109-13.

De Angelis R, Sant M, Coleman MP, Francisci S, Baili P, Pierannunzio D, et al. Cancer survival in Europe 1999- 2007 by country and age: results of EUROCARE-5-a population-based study. Lancet Oncol 2014;15:23-34.

Etzioni R, Gulati R, Cooperberg MR, Penson DM, Weiss NS, Thompson IM. Limitations of basing screening policies on screening trials: The US Preventive Services Task Force and Prostate Cancer Screening. Med Care 2013;51:295-300.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

44431

Sayıdaki Diğer Makaleler

Stress üriner inkontinans olan bayan hastalarda dıştan içe yöntemiyle transobturator teyp tekniği

H. Rıza AYDIN, Hasan TURGUT, MURAT BAĞCIOĞLU

Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Ahmet SELİMOĞLU, Akif TÜRK, Alper KAFKASLI, Kadir DEMİR, Hasan ASLAN, Mustafa BOZ YÜCEL, Önder CANGÜVEN

Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

FATİH AKDEMİR, Kemal ENER, Aylin YAZGAN KILIÇ, Muhammet Fuat ÖZCAN, EMRAH OKULU, Asım ÖZAYAR, Serdar ÇAKMAK, Mustafa ALDEMİR

Laparoskopik nefrektomi deneyimimiz

Volkan TUĞCU, SELÇUK ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

Transrektal ultrasonografi eşliğinde yapılan prostat biyopsilerinin retrospektif analizi

Ekrem AKDENİZ, Mustafa Suat BOLAT, Necmettin ŞAHİNKAYA, Ömer ALICI

Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA

Skrotal sistosel: Masif inguinoskrotal şişliğin nadir bir sebebi

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Mehmet Şirin ERTEK, Alper Nesip MANAV, Abdullah AKKURT, Hakan ERPEK, Haluk EROL

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU

Prostat biyopsisi sonrası gelişen sepsis gerçekten korkulan ve mortalitesi yüksek bir komplikasyon mudur?

Tarık YONGUÇ, İbrahim Halil BOZKURT, Salih POLAT, Özgü AYDOĞDU, Volkan ŞEN, Tansu DEĞİRMENCİ, Serkan YARIMOĞLU, Süleyman MİNARECİ

Duodenal gastrointestinal stromal tumor mimicking recurrent renal carcinoma: Case report

Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Erkan SÖNMEZAY, Akif ERBİN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Gökhan GÜRBÜZ