Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

Divertiküllerin çoğu kas tabakasının konjenital olarak zayıf olduğu periüreteral kesimde mesane posterolateral duvarından kaynaklanırlar. Divertikül içi idrar stazı displazi ve metaplaziye zemin hazırlar, mesane divertikülü içinde malign tümör gelişme oranı literatürde %0.8 ile %10 arasında bildirilmiştir. Divertikül içi tümörün en belirgin semptomu hematüridir. 70 yaşında, 3.5 cm boyutlu divertikül içerisinde tümörü olan olgumuzda transüretral rezeksiyon yapıldı, patolojinin kas invaziv gelmesi üzerine, hastaya sistoprostatektomi uygulandı. Divertikül içi tümörlerde hastaya yapılacak cerrahi işlemin belirlenmesi tartışmalı bir konudur. Literatürdeki hasta sayısının azlığı nedeniyle mesane divertikülünden kaynaklanan kanserlerle ilgili algoritmaları tam olarak belirlemek mümkün değildir. Divertikül içi mesane tümörlerinin transüretral rezeksiyonunu takiben iyi prognozu bildiren çalışmalar olmasına rağmen; tümör yükü fazla olan, ekstradivertiküler yayılımı olan hastalarda transüretral rezeksiyonda olabilecek komplikasyonlardan uzak durmak ve zaman kaybetmemek için asıl seçeneğin sistektomi olması gerektiğini düşünüyoruz.

Thechoice of treatment for intradiverticular tumors of bladder is should be cystectomy or transurethral resection?

Most of the diverticules arise from the posterolateral wall of the bladder in periüreteral segment that the muscle layers are congenitally weak. Intradiverticular stasis of urine predispose to dysplasia and metaplasia; the incidence of intradiverticular malignant tumor have been reported between 0.8% and 10% in the literature. The most prominent symtom of intradiverticular tumor is hematuria. We had performed the transurethral resection to our case who is 70 years old man and have an intradiverticular tumor size in 3.5 cm. By reason of the invasion of the muscle layer in the report of pathological investigation,we performed the cystoprostatectomy. The determination of the surgical procedure for the intradiverticular tumor is a controversial issue. There are a few patients had been reported, therefore the determination of the algorithms of intradiverticular tumor of bladder exactly is not possible. Although there are several studies that showed the good prognosis after the transurethral resection of intradiverticular tumors of bladder; we think that the main choice must be cystectomy to avoiding from complications of transurethral resection in patients who have big tumor burden and extradiverticular spreading and save time.

Kaynakça

Saez F, Pena M, Lopez A, Marco A, Reyzabal J. Carcinomas in vesical diverticula: the role of ultrasound. J Clin Ultrasound 1985; 13:45-46.

Rovner ES. Bladder and urethral diverticula. CampbellWalsh Urology. 9th edition. Philadelphia, Saunders Elsevier Company 2007; 2361-2391.

Baniel J, Vishna T. Primary transitional cell carcinoma in vesical diverticula. Urology 1997; 50: 697-699.

Golijanin D, Yossepowitch O, Beck SD, Sogani P, Dalbagni G. Carcinoma in a bladder diverticulum: Presentation and treatment outcome. J Urol 2003; 170:1761-1764.

Yu CC, Huang JK, Lee YH, et al. Intradiverticular tumors of the bladder: Surgical implications—an eleven-year review. Eur Urol 1993; 24:190-196.

Ross RK, Jones PA, Yu MC. Blader cancer epidemiology and pathogenesis. Semin Oncol 1996; 25: 536-545.

Kaynak Göster

Yeni Üroloji Dergisi
  • ISSN: 1305-2489
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Başlangıç: 2005

43831

Sayıdaki Diğer Makaleler

Skrotal sistosel: Masif inguinoskrotal şişliğin nadir bir sebebi

Ercan KAZAN, Akın Soner AMASYALI, Mehmet Şirin ERTEK, Alper Nesip MANAV, Abdullah AKKURT, Hakan ERPEK, Haluk EROL

Divertikül içi mesane tümöründe tedavi sistektomi mi transüretral rezeksiyon mu olmalı?

MEHMET GİRAY SÖNMEZ, Cengiz KARA

Böbrek tümörleri içinde renal onkositom sıklığı ve tanıda görüntüleme yöntemlerinin ince iğne aspirasyon biyopsisi indikasyonundaki yeri

Ahmet SELİMOĞLU, Akif TÜRK, Alper KAFKASLI, Kadir DEMİR, Hasan ASLAN, Mustafa BOZ YÜCEL, Önder CANGÜVEN

A pediatric patient had giant multifocal nephrogenic adenoma in the bladder: A case report

ONUR DEDE, Mansur DAĞGÜLLİ, Mazhar UTANGAÇ, Necmettin PENBEGÜL, Namık Kemal HATİPOĞLU

Duodenal gastrointestinal stromal tumor mimicking recurrent renal carcinoma: Case report

Fatih AKBULUT, Faruk ÖZGÖR, Erkan SÖNMEZAY, Akif ERBİN, Abdülmüttalip ŞİMŞEK, Gökhan GÜRBÜZ

Laparoskopik nefrektomi deneyimimiz

Volkan TUĞCU, SELÇUK ŞAHİN, İsmail YİĞİTBAŞI, Ali İhsan TAŞÇI

Karın şişliğinin nadir bir nedeni: Dev hidronefroz

Bülent KATI, Tevfik SARIKAYA, Umut TURAN

Stress üriner inkontinans olan bayan hastalarda dıştan içe yöntemiyle transobturator teyp tekniği

H. Rıza AYDIN, Hasan TURGUT, MURAT BAĞCIOĞLU

Nadir görülen dev retroperitoneal liposarkom: Olgu sunumu

FATİH AKDEMİR, Kemal ENER, Aylin YAZGAN KILIÇ, Muhammet Fuat ÖZCAN, EMRAH OKULU, Asım ÖZAYAR, Serdar ÇAKMAK, Mustafa ALDEMİR

Transperitoneal laparoskopik adrenalektomi: İlk 35 olgunun sonuçları ve öğrendiklerimiz

Murat Tolga GÜLPINAR, Asıf YILDIRIM, Cenk GÜRBÜZ, İbrahim Ali ÖZDEMİR, Ramazan Gökhan ATIŞ, Özgür EFİLOĞLU, BÜLENT EROL, Rafet YİĞİTBAŞI, Turhan ÇAŞKURLU