Diarrhea related hypokalemia induced ventricular fibrillation in A healthy elderly patient

İshal yaşlı hastalarda morbidite ve mortalitenin önemli sebepleri arasında yer almaktadır. Su dengesindeki bozukluklar ve azalmış sıvı alım isteği özellikle ishal durumlarında yaşlı hastalarda dehidratasyon için risk oluşturmaktadır. 62 yaşında bayan hasta acil servise bayılma sonrasında getirildi. Hastanın bir gündür devam eden ishal, bulantı ve halsizlik şikâyeti vardı. Hastanın bilinen hastalığı ve sürekli kullandığı ilaç yoktu. Başvuru anında alınan kan örneğinde potasyum seviyesi 2,6 mmol/L idi, birinci saatte potasyum verilmeye başlandı. Başvurunun ikinci saatinde hastada ventriküler fibrilasyon gelişti, resüsitasyon ile sinüs ritmi sağlandı. Hasta koroner yoğun bakıma yatırıldı, burada yapılan koroner anjiyografide birkaç küçük plak haricinde koroner arterlerin normal olduğu ve belirgin daralmanın olmadığı görüldü. Sonuç olarak, yaşlı bir hastada basit bir ishalin ventrüküler fibrilasyona yol açabileceği akılda tutulmalıdır. Acil servise ishali olup dehidratasyon ve hipotansiyon belirtileri ile gelen yaşlı hastalarda sıvı ve elektrolit kaybına bağlı olarak gelişebilecek akut böbrek yetmezliği, ciddi elektrolit bozuklukları gibi olumsuz durumları gözden kaçırmamak için elektrolit seviyelerine bakılması gerekir.

Sağlıklı yaşlı bir hastada ishale bağlı hipokaleminin sebep olduğu ventriküler fibrilasyon

Diarrheal diseases remain a significant cause of morbidity and mortality in the elderly population. Abnormalities in water homeostasis and decreased thirst perception put elderly patients at higher risk for dehydration, especially in the setting of diarrhea. A 62- year-old female patient was admitted to the emergency department after a syncope attack. She was suffering from nausea and malaise with a history of diarrhea for only one day. She has not any chronic medical disease or medication. Potassium level was 2.6 mmol/L at the blood serum that was taken on admission; potassium replacement was started in the first hour. At the second hour of admission ventricular fibrillation was detected, sinus rhythm was achieved by resuscitation. Patient was hospitalized in coronary intensive care unit; coronary angiography revealed normal coronary vessels with a few plaques, without any significant narrowing. In conclusion, even a simple gastroenteritis could provide a basis for a serious ventricular fibrillation in elderly people. In the elderly patients that have gastroenteritis and presented with symptoms of dehydration and hypotension, blood electrolyte levels should be checked not to miss some of the adverse conditions like acute renal failure and electrolyte imbalance that could develop due to fluid and electrolyte loss.

Kaynakça

1. Trinh C, Prabhakar K. Diarrheal diseases in the elderly. Clin Geriatr Med 2007;23:833-56.

2. Londner M, Hammer D. Kelen GD, Fluid and electrolyte problems, in Emergency Medicine: A Comprehensive Study Guide, J.E. Tintinalli, Editor, The McGraw-Hill Companies; 2004;172-173.

3. Kc M, Gurubacharya DL, Lohani R, Rauniyar A. Serum urea, creatinine and electrolyte status in patients presenting with acute gastroenteritis. JNMA J Nepal Med Assoc 2006;45:291-4.

4. Caralis PV, Materson BJ, Perez-Stable E. Potassium and diuretic-induced ventricular arrhythmias in ambulatory hypertensive patients. Miner Electrolyte Metab 1984;10:148-54.

5. Weiner ID, Wingo CS. Hypokalemia consequences, causes, and correction. J Am Soc Nephrol 1997;8:1179-88.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

725121

Sayıdaki Diğer Makaleler

Romatoid artrit hastalık aktivitesinde tartışmalı belirteç: Ortalama platelet hacmi

İbrahim TEKEOĞLU, İHSAN HAKKI ÇİFTCİ, GÖNÜL GÜROL ÇİFTCİ, Halil HARMAN, Engin KARAKEÇE

Diarrhea related hypokalemia induced ventricular fibrillation in A healthy elderly patient

Fatih BÜYÜKCAM, Akif ALTINBAŞ

Postmenopozal hormone replasman tedavisinin anjiotensinojen dönüştürücü enzim seviyeleri üzerine etkisi

Seval Atabey HAKTANKAÇMAZ, Özlem Gün ERYILMAZ, Banu USLU AKÇAL, Aylin Aker AYRIM

Association of bone mineral density and vitamin D levels in postmenopausal women in Ankara

Rabia BALCI, Derya AKDENİZ, Ayşe ÇARLIOĞLU, Feridun KARAKURT, Aysel DERBENT, Yeter BAYRAM

Endodontik tedavi görmüş dişlerde farklı kanal patı ve doldurma tekniğinin vertical kök kırığı direnci üzerine etkisinin kaldırılması

Ayşegül Tola YILDIRIM

Hemofilik artropati ve rehabilitasyonu

Betül BAKAN, Metin CANBAL

Laparoskopik low anterior rezeksiyon sonrası oluşan anastomoz darlığında balon dilatasyonu

SEZGİN YILMAZ, Ahmet BAL, Taner ÖZKEÇECİ, Bahadır CELEP, MUSTAFA ÖZSOY, Nazan OKUR, Çiğdem TOKYOL, Yüksel ARIKAN

Autoimmune pancreatitis out of the criteria: A case report

TONGUÇ UTKU YILMAZ, Bülent SALMAN, Merter GÜLEN, Mehmet İBİŞ, Abdulkadir BEDİRLİ, Nusret AKYÜREK

Yetişkin hastada intestinal malrotasyon

YUSUF TANRIKULU, Ceren TANRIKULU ŞEN, Ayetullah TEMİZ, SERHAT KARAMAN, Sevilay ÖZMEN AKALP

Duplication cysts of the cecum and duodenum in an infant: A rare case report

Nihat DEMİR, Mehmet MELEK, Sultan KABA, Şekibe Zehra DOĞAN, Oğuz TUNCER