Postmenopozal hormone replasman tedavisinin anjiotensinojen dönüştürücü enzim seviyeleri üzerine etkisi

Giriş: Postmenopozal dönemde, artan anjiotensinojen dönüştürücü enzim (ACE) seviyeleri, kardiovasküler hastalık risklerinin artışı ile ilişkilendirilmiştir. Hormon replasman tedavisi (HRT) ile bu enzim aktivitesinin azaldığı, böylece kardioprotektif bir etki göstereceği belirtilmiştir. Materyal ve Metot: Prospektif, randomize ve kontrollü bir çalışma olarak yapılan bu araştırmada, 39 hasta transdermal HRT (Grup A; 1,5 mg estradiol +100 mg mikronize progesteron) alırken, geri kalan 52 hastaya da oral HRT (Grup B; 0.625 mg konjuge ekin estrojen + 2,5 mg medroksiprogesteron asetat) verildi. Kontrol grubunu (Grup C) HRT kullanmayan 22 hasta oluşturdu. Altı aylık tedavi sürecini takiben, tüm gruplar, kolesterol, trigliserid, düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, çok düşük yoğunluklu lipoprotein kolesterol, yüksek yoğunluklu lipoprotein kolesterol ve ACE düzeyleri açısından karşılaştırıldı. Bulgular: Oral HRT alan hastaların, VLDL ve ACE değerleri, kontrol hastalarına oranla anlamlı olarak düşükken, HDL değerleri de anlamlı olarak yüksek ölçüldü (sırasıyla p=0,04; p=0,01; p=0,01). Transdermal HRT alan grupta, VLDL ve ACE değerleri, kontrolle karşılaştırıldığında, anlamlı olarak düşük tespit edildi (sırasıyla p=0,0001, p=0,04). Transdermal ve oral HRT alan gruplar karşılaştırıldığında, ACE değerleri açısından bir fark tespit edilmedi (p>0,05). Tartışma: Postmenopozal HRT kullanımı sonrası azalan ACE seviyeleri, hipertansif hastalarda, kardiovasküler hastalık risklerine karşı sekonder koruyucu etki gösterebilir. Normotansif hastalarda da, bu etki, primer koruyuculuk yönünde gelişebilir.

Effect of postmenopausal hormone replacement therapy on the levels of angiotensinogen converting enzyme

Background: To analyze the cardioprotective effect of postmenopausal hormone replacement therapy on the levels of angiotensinogen converting enzyme (ACE). Material and Methods: In this prospective, randomised, controlled study, a total of 81 postmenopausal women were given HRT. Transdermal HRT was given to 39 patients (Group A), and another 52 patients took oral HRT (Group B). Twenty-two patients served as controls in Group C. After sixth months of treatment period all of the groups were compared with respect to serum cholesterol, low density lipoprotein, very low density lipoprotein, high density lipoprotein and ACE levels. Results: Serum VLDL and ACE levels of the oral route HRT group were significantly lower than the control group, whereas HDL levels were significantly higher (p=0.04; p=0.01; p=0.01, respectively). Serum VLDL and ACE levels of the transdermal route HRT group were also lower than the control group with significant results (p=0.0001; p=0.04, respectively). The comparison of ACE levels between the oral and the transdermal route groups was insignificant (p>0.05). Conclusions: HRT decreases the serum ACE levels in postmenopausal women. This action may have primary cardioprotective effects in normotensive women or it may secondarily prevent the cardiovascular morbidity in hypertensive women.

Kaynakça

1. Grodstein F, Stampfer MJ, Colditz GA, et al. Postmenopausal hormone therapy and mortality. N Engl J Med 1997;336:1769–75.

2. Grodstein F, Manson JE, Colditz GA, et al. A prospective, observational study of postmenopausal hormone therapy and primary prevention of cardiovascular disease. Ann Intern Med 2000;133:933–41.

3. Rosano GM, Vitale C, Fini M. Cardiovascular aspects of menopausal hormone replacement therapy. Climacteric 2009;12 (Suppl 1):41–6.

4. Yusuf S, Sleight P, Pogue J, et al. Effects of an angiotensinogen converting enzyme inhibitor, ramipril, on cardiovascular events in high-risk patients. New Engl J Med 2000;342:145-53.

5. Proudler AJ, Ahmed AIH, Crook D, Fogelman I, Rymer JM, Stevenson JC, et al. Hormone replacement therapy and serum angiotensin-converting enzyme activity in postmenopausal women. Lancet 1995;346:89–90.

6. Gallagher PE, Li P, Lenhart JR, Chappell MC, Brosnihan KB. Estrogen regulation of angiotensin-converting enzyme mRNA. Hypertens 1999;33: 323–8.

7. Sumino H, Ichikawa S, Kanda T, et al. Hormone replacement therapy in postmenopausal women with essential hypertension increases circulating plasma levels of bradykinin. Am J Hypertens 1999;12:1044–7.

8. Nogawa N, Sumino H, Ichikawa S, et al. Effect of longterm hormone replacement therapy on angiotensin-converting enzyme activity and bradykinin in postmenopausal women with essential hypertension and normotensive postmenopausal women. Menopause 2001;8:210–5.

9. Umeda M, Ichikawa S, Kanda T, Sumino H, Kobayashi I. Hormone replacement therapy increases plasma level of angiotensin II in postmenopausal hypertensive women. Am J Hypertens 2001;14:206–11.

10. Yıldırır A. Postmenopausal hormone replacement therapy and cardiovascular system. Arch Turk Soc Cardiol 2010;38(Suppl 1):32-40.

11. Turhan NÖ, Simavlı S, Gümüş İİ. Postmenopozal Hormon Tedavisi Kardiyovasküler Hastalık Riskini Azaltıyor mu? Yeni Tıp Dergisi 2010;27:76- 9.

12. Winkler UH. Menopause, hormone replacement therapy and cardiovascular disease: a review of haemostaseological findings. Fibrinolysis 1992;6:5–10.

13. Kornhauser C, Malacara JM, Garay ME, Perez-Luque EL. The effect of hormone replacement therapy on blood pressure and cardiovascular risk factors in menopausal women with moderate hypertension. J Hum Hypertens 1997;11:405-11.

14. Godsland IF. Effects of postmenopausal hormone replacement therapy on lipid, lipoprotein, and apolipoprotein (a) concentrations: analysis of studies published from 1974–2000. Fertil Steril 2001;75:898–915.

Kaynak Göster

Yeni Tıp Dergisi
  • ISSN: 1300-2317
  • Yayın Aralığı: Yılda 0 Sayı
  • Başlangıç: 2018

46153

Sayıdaki Diğer Makaleler

Yetişkin hastada intestinal malrotasyon

YUSUF TANRIKULU, Ceren TANRIKULU ŞEN, Ayetullah TEMİZ, SERHAT KARAMAN, Sevilay ÖZMEN AKALP

Otoimmün hepatite bağlı karaciğer sirozu ve gastrointestinal nöroendokrin tumor birlikteliği olan nadir bir olgu

İbrahim ARSLAN, AHMET UYANIKOĞLU, Timuçin AYDOĞAN, Haşim NAR, Necati YENİCE

Duplication cysts of the cecum and duodenum in an infant: A rare case report

Nihat DEMİR, Mehmet MELEK, Sultan KABA, Şekibe Zehra DOĞAN, Oğuz TUNCER

Effect of serum 25(OH) vitamin D On muscle strength and balance over 65 years of age: A cross sectional study

Özlem CEMEROĞLU, EMİNE RABİA KOÇ, Kevser GÖK, PELİN PİŞTAV AKMEŞE, Haşim ÇAKIRBAY

Ulnar sinir tuza nöropatisinin kubital oluk düzeyinde insitu dekompresyon yöntemi cerrahi tedavisi tedavisi: 59 olgunun değerlendirilmesi

Ahmet EROĞLU, Ali Kıvanç TOPUZ

Diarrhea related hypokalemia induced ventricular fibrillation in A healthy elderly patient

Fatih BÜYÜKCAM, Akif ALTINBAŞ

Romatoid artrit hastalık aktivitesinde tartışmalı belirteç: Ortalama platelet hacmi

İbrahim TEKEOĞLU, İHSAN HAKKI ÇİFTCİ, GÖNÜL GÜROL ÇİFTCİ, Halil HARMAN, Engin KARAKEÇE

Postmenopozal hormone replasman tedavisinin anjiotensinojen dönüştürücü enzim seviyeleri üzerine etkisi

Seval Atabey HAKTANKAÇMAZ, Özlem Gün ERYILMAZ, Banu USLU AKÇAL, Aylin Aker AYRIM

Autoimmune pancreatitis out of the criteria: A case report

TONGUÇ UTKU YILMAZ, Bülent SALMAN, Merter GÜLEN, Mehmet İBİŞ, Abdulkadir BEDİRLİ, Nusret AKYÜREK

Association of bone mineral density and vitamin D levels in postmenopausal women in Ankara

Rabia BALCI, Derya AKDENİZ, Ayşe ÇARLIOĞLU, Feridun KARAKURT, Aysel DERBENT, Yeter BAYRAM