TALU TEKSTİL KESİM ATIKLARINDAN GERİ DÖNÜŞTÜRÜLEREK ELDE EDİLEN KUMAŞLARIN KULLANILDIĞI UNISEX GİYSİ TASARIMI PROJESİ

Gerek Türkiye gerekse de dünya açısından değerlendirildiğinde tekstil üretimi sırasında tonlarca kesim atığı, bir diğer adıyla kumaş telefi ortaya çıkmaktadır. İnsanların gıda ve barınma ihtiyacından sonraki en temel ihtiyaçlarından biri de giyinme ihtiyacıdır. Hazır giyim ürünlerinin üretimini sağlayan tekstil ve moda sektörü de hem doğanın hem de insanların sağlıklarını koruyarak sürdürülebilir kalkınmayı dikkate almalı ve faaliyetlerine bu şekilde devam etmelidir. Tam da bu noktada tekstil ürünlerinin atıklarının geri dönüşümünün sağlanabilmesi sürdürülebilirlik açısından önem arz etmektedir. Tekstil kesim atıkları, geri dönüştürülerek geri kazanılabilir ve tekrardan sürdürülebilir bir şekilde üretime dâhil edilebilir niteliktedir. Bu çalışmada Talu Tekstil işletmesinin %100 pamuk içerikli siyah ve beyaz renkli imalatlarındaki kesim atıklarının ayrıştırılıp biriktirilip geri dönüştürülmesi ile elde edilen kumaşlardan sürdürülebilir özellikler taşıyan bir unisex giysi koleksiyonu hazırlanmıştır. Ayrıştırarak biriktirilen kesim atıkları Gama Recycle Elyaf ve İplik A.Ş. ile iş birliği yapılarak tekrardan recycle iplik haline dönüştürülmüştür. Bu dönüşümde %20 oranındaki kesim atıklarından elde edilen elyafa, %80 oranında virgin pamuk içerikli ham elyaf karışımı eklenerek Ne 20/1 inceliğinde ekru ve gri melanj renklerinde iplikler elde edilmiştir. Elde edilen bu iplikler ile de yedi farklı ana kumaşa ilave olarak ribana da üretilmiştir. Oluşturulan bu kumaş yapıları ile unisex bir giysi koleksiyonu hazırlanmıştır. Elde edilen kumaş yapılarından biri olan süprem ile geleneksel süprem kumaşı bazı haslık özellikleri ve fiziksel özellikleri açısından test edilerek geri dönüştürülmüş kumaşın kalitesi süprem kumaş özellikleri ölçüsünde karşılaştırılarak aradaki kalite farklılıkları ortaya koyulmuştur.

UNISEX GARMENT DESIGN PROJECT USING FABRICS OBTAINED BY RECYCLING FROM TALU TEXTILE CUTTING WASTE

When evaluated in terms of both Turkey and the world, tons of cutting wastes, also known as fabric wastes, occurs during textile production. One of the most basic needs of the people after food and shelter is the need for clothing. The textile and fashion industry, which produces ready-made clothing, should also take care of sustainable development by protecting the health of both nature and people and should continue to operate in this way. At this point, it is important for sustainability to ensure the recycling of textile wastes. Textile cutting wastes can be recycled and can be included in production in a sustainable way. In this study, a unisex clothing collection with sustainable features has been prepared from the fabrics obtained by separating, accumulating and recycling the cutting wastes in the black and white colored productions of Talu Tekstil Company with 100% cotton composition. With collaboration Gama Recycle Elyaf ve İplik A.Ş. sorted cutting wastes are collected and turned into recycling yarn again. In this transformation, 20% of the fiber obtained from the cuttings and 80% virgin cotton-containing raw fiber mixture were added to obtain Ne 20/1 fine ecru and gray mélange yarns. In addition to seven different main fabrics, ribs were also produced with these yarns. A unisex clothing collection was prepared with these fabric structures. Single jersey fabric, which is one of the fabric structures obtained, and traditional jersey fabric were tested in terms of some fastness properties and physical properties, and the quality of the recycled fabric was compared in terms of jersey fabric properties, and the quality differences were revealed.

___

  • Bebka. (2021), “Bursa İli Tekstil Geri Dönüşüm Tesisi Ön Fizibilite Raporu”, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Bursa Eskişehir Bilecik Kalkınma Ajansı (BEBKA)
  • Bursalıgil, G. (2019). “Giysi Tasarımında Sıfır Atık Yöntemlerinin ve Uygulamalarının İncelenmesi”, International Journal of Interdisciplinary and Intercultural Art, Volume:4, Issue:7, June-July/Summer/2019.
  • Kılıç, S. (2013). Giyim Sektöründeki Üretim Atıklarının Sürdürülebilir Moda Yaklaşımı ile Değerlendirilmesi ve Örnek Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi.
  • Koca, Emine ve Ünal, Nezla. (2022). “Tekstil ve Hazırgiyim İşletmelerinin Sürdürülebilirliğe Yönelik Yaklaşımlarının Değerlendirilmesi: Denizli İli Örneği”. Sanat ve İnsan Dergisi, 2022-6, 111-127.
  • Kuran, Feyza. (2020). “Moda Markalarında Sürdürülebilirlik”, International Social Mentality and Researcher Thinkers Journal, (Issn:2630-631X) 6(31): 656-668.
  • Odabaşı, Sanem. (2016). “Sürdürülebilir Moda Döngüsünde Moda Tasarımcısının Rolü”, Yüksek Lisans Tezi, Anadolu Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Endüstriyel Sanatlar Anabilim Dalı.
  • Sen, K. & Gürel, E. (2021). Tekstilde Sürdürülebilirlik ve Geri Dönüşüm Esaslı Yenilikçi Hammaddeler Üzerine Bir Yaklaşım. The European Journal of Research and Development, 1(1), 4-15.
  • Turrillas, F. A. Guardia, M. (2017). “Environmental Impact of Recover Cotton in Textile Industry”. Resources, Conservation and Recycling, 116, 107-115.