XX. YÜZYIL GİYSİ MODASININ SİNEMA VE SİNEMA SANATÇILARI ÜZERİNDEN TOPLUMA YANSITILMASI

XX. yüzyılın önemli teknolojik gelişimlerden biri sinemanın icadı olmuştur. Zamanla sinemada işlenen konular değişerek dönemin sosyolojik ihtiyacına göre şekillenmiştir. Bu dönemde sinema izleyicilerinin en önemli takipçileri kadınlar olmuştur. Savaş yıllarından sonra Dünyada görülen maddi sıkıntılar ve sosyal hayatın yetersizliği kadınlar üzerinde farklı etkiler buldukları sinema sanatçılarıyla morallerini düzeltmeye çalışmışlardır. Sinema sektörü, kadın izleyicilerin ilgisini kaybetmemek adına, filmler de izleyiciler tarafından görmek istenilen özellikle kadın başrol oyuncularının canlandırdığı karakterin güçlü, özgür, komik, akıllı vb. gibi etkileyici özellikler taşımalarına dikkat etmişlerdir. Dönemin kadınları ayrıca sinema sanatçılarının filmlerde canlandırdığı karakterin giyim ve aksesuarlarından etkilenerek taklit etmeye başlamışlardır. Toplum üzerinde sinemanın önemli etkisinin olduğunu keşfeden moda sektörü de bu sayede tasarımcılar tarafından tasarlanan yeni moda akımlarının getirdiği farklı giysi modellerini, renk ve malzeme çeşitliliğini artık popüler kültürün bir parçası olan sinema sanatçıları (moda ikonları) aracılığıyla reklamlarını yaparak daha hızlı topluma tanıtmaya başlamışlardır. Böylelikle XX. yüzyıl sinemasında önemli karakterleri canlandıran ünlü oyuncuların üstlendiği karakteri giydiren moda tasarımcılarının hazırladığı kostümler bazen sanatçıyı ünlü yapmış bazen de oyuncunun adı hazırlanan kostüme ün kazandırmıştır. Bu bağlamda moda tarihinde sinemanın ve sinema sanatçılarının önemli bir yeri olması nedeniyle XX. yüzyıl film örneklerinden bazıları seçilerek başrol oyuncularının oynadığı karakterin toplumda özellikle kadınlar üzerinde giyim kuşam ve sosyo kültürel değerlendirilmesinin yapılması hedeflenerek, görsellerle desteklenmesi planlanmıştır.

REFLECTING THE XX. CENTURY CLOTHING FASHION TO SOCIETY THROUGH CINEMA AND CINEMA ARTISTS

XX. One of the important technological developments of the century has been the invention of cinema. Over time, the topics covered in the cinema have changed and shaped according to the social needs of the period. During this period, the most important followers of the cinema audience were women. After the war years, the financial difficulties in the world and the inadequacy of social life created different problems for women. In order to get away from these troubles for a moment, women tried to improve their morale with simema and characters they admired. Strong free, etc., which is the leading role in the movie by the female audience of the cinema industry. They discovered that they started to imitate this style of dressing by being influenced by the clothing and attire of the famous film artists of the period, who portrayed female characters in particular. Thus, different clothing models, color and material diversity, etc. brought by the new fashion trends designed by the fashion industry through cinema. It was introduced to the society through cinema artists (fashion icons), who are a part of popular culture. When we look at the history of clothing, fashion has always been produced for active groups and has been a phenomenon directed by these groups. As an example of the first active group as a fashion movement; Although there is a bourgeois class that imitates the dressing of the European courtiers, over time actors, musicians, models, athletes, etc. In addition to popular artists, nowadays it is seen that bloggers are also involved. In this context, XX. Actors who played important characters in the 19th century cinema sometimes made a name for themselves with the costumes prepared by the fashion designer who dressed them for the character they took on, and sometimes the actor's name made the name of the fashion designer popular by bringing fame to the prepared costumes. In this context, since cinema and cinema artists have an important place in the history of fashion, XX. It is planned to support the main character with visuals by selecting some of the films of the 19th century, aiming to make a socio-cultural evaluation of the impact on society, especially on women.

___

 • Çoban, M. (2016). Amerikan Sinemasında “Türk Hapishanesi” Olgusu ve Türkiye/Türk İmajları: “Geceyarısı Ekspresi”,“Dehşete Yolculuk” ve “Hapishane Ateşi” Filmleri Üzerine Bir İnceleme. Uluslararası Disiplinlerarası ve Kültürlerarası Sanat, 1(1), 20-35.
 • Bass, L., T. (2016). Let’s Get Epic with Cleopatra 81963). Frock Flicks. https://www.frockflicks.com/cleopatra-1963/ Erişim Tarihi: 01 Haziran 2023
 • Fogg, M. (2014). Modanın Tüm Öyküsü. İstanbul: Hayalperest Yayınevi. Ekim sayısı
 • Mark, J., J. (2018). Kleopatra. (Çev: Burak Yıldız). Word History Encyclopedia. https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-866/kleopatra/ Erişim Tarihi: 01 Haziran 2023
 • Mcdonald, T. J. (2010). Hollywood Catwalk. I.B.Tauris & Co. Ltd, -New York,
 • Loschek, I. (2009). When Clothes Become Fashion Design and Innovation Systems. New York: Berg Publishing, –
 • Mackenzie, M. (2017). İzmler, Modayı Anlamak. (Çev: M. Tuna). İstanbul: Hayalperest Yayınevi.
 • Yakar, H. (2013). Sinema Filmlerinin Eğitim Amaçli Kullanimi: Tarihsel Bir Değerlendirme, Hasan Ali Yücel Eğitim Fakültesi Dergisi. Sayı 19 (2013-1) 21-36
 • Watson, L. (2007). Modaya Yön Verenler. (Çev: G. Ayas). İstanbul: Güncel Yayıncılık.
 • İnternet Kaynakları
 • https://www.worldhistory.org/trans/tr/1-866/kleopatra
 • https://tr.wikipedia.org/wiki/Sinema