FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR

Yabancı dil öğretiminde geliştirilmesi hedeflenen dört temel yetenekten biri de konuşma becerisidir. Dilin belli kurallarının yerleşmesinden sonra bu kuralların belirli bir düzen ve dizge içinde kullanılması dilin kullanıcısı tarafından yeterli edim aşamasına ulaştığının göstergesidir. Her ne kadar bu süreç belki de insanın yaşamı boyunca devam etse bile genel hatları itibarıyla bakıldığında birkaç yıllık bir süre içerisinde gerçekleşecektir. Konuşma becerisinin gelişmesi, edinilen veya öğrenilen dilin sürekli kullanımının pekiştirilmesiyle olasıdır. Anadilinin seslerinin özelliğine göre gelişen ses üretim organları öğrenilen dilin ses özelliklerine uyum sağlamada bir takım zorluklar yaşayabilmektedir. Bu zorlukları yenmek için ve öğrenmeyi eğlenceli bir şekle getirmek için hemen hemen her kültürde yer alan tekerlemeler ve çocuk dilinde bulunan saymacalar önemli bir yer tutmaktadır. Bu çalışmada hazırlık sınıfları konuşma becerisi dersinde Fransızca'da sıkça kullanılan seslerin, Türkçe de yer almayan ama Fransızca'da bulunan bazı seslilerin söyleyişini (telaffuz) geliştirmek, öğrencilere akıcı bir dil kullanımı sağlamak amacıyla sınıf ortamında tekerlemelerin ve saymacaların (oyun tekerlemelerinin) kullanımı üzerine bir değerlendirme yapılacaktır. Önceden saptanan tekerlemeler öğrencilere verilerek çalışmaları istenmiş ve sınıf ortamında bunların ezberden tekrar edilmesi istenmiştir. Hızlı ve hatasız bir söyleyiş gerçekleştirilmeye çalışılmıştır. Bu tarz etkinliklerin dili öğrenmede hem uyarıcı hem de kolaylaştırıcı olduğu gözlenmiştir

TONGUE TWISTERS AND CHILDREN GAMES TONGUE TWISTERS IN LEARNING FRENCH

One of the four basic skills aimed to be developed in foreign language teaching is speaking skill. After settling the rules of a particular language, the use of these rules in a specific order and the system is the indicator of reaching an adequate performances age by the user of that language. Although this process lasts may be through the whole life of a human being, when the general outlines are analyzed, it will take place with in a period of several years. The development of speaking skill is more likely when the continuous use of theca quire or the learned language is reinforced. The sound producing organs developed in accordance with the qualities of the mother tongue’s sounds may have some difficulties in orientating the tonal attributes of the learned language. In order to tide over these difficulties and to make learning fun, tongue twisters existing nearly in all cultures and nursery rhymes in children’s language take an important place. In this study, an analysis about the use of tongue twisters and nursery rhymes in the classroom to develop the sounds frequently used in French at the course of Speaking Skills for prep-classes and the pronunciation of some vowels existed in French but not in Turkish and to provide students a fluent language use will be done. Students are asked to work on the predetermined tongue wisters given to the mend they are asked to repeat these in the classroom by heart. A fast and accurate pronunciation is tried to be performed. It is observed that such activities are both stimulatory and facilitator in language learning

___

 • AKSAN, D. (1989). Her Yönüyle Dil, Ana Çizgileriyle Dilbilim, Türk Dil Kurumu Yayınları, 439, Ankara.
 • ANŞİN, S. (2006). “Çocuklara Yabancı dil Öğretimi”, Dicle Üniversitesi, Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 6, s:9-20.
 • GÜRBÜZ, G., “Fransızcadaki Seslerin Oyunlarla Öğretimi”, Tömer Dil Dergisi, sayı 124., s,87-94
 • KIRAN, Z. (1996). Dilbilim Akımları, 2. Baskı, Ankara.
 • SARICA, N. (2005). “Dil Ediniminde öncelik: Sözce mi? Ezgi mi?”, Dilbilim İncelemeleri, Ankara.
 • SARICA, N. (2013). “Anadili Ediniminde Bireysel Eşleştirme (Idiosyncrasie) ve İkinci Dil Ediniminde Dilden Dile Aktarım (Transfers Linguistiques)”, V. Uluslararası Dünya Dili Türkçe Sempozyumu, Pamukkale Üniversitesi, Denizli. (Yayında)
 • VENTURA, D. (2010).“De l’utilité des acrostiches, des tautogrammes et des virelangues en cours de FLE. Enjeux pédagogiques et didactiques”, La culture de l'autre : l'enseignement des langues à l'Université – Actes, Université de Lyon.
 • http://tr.wikipedia.org/wiki/Tekerleme_(anlam_ayr%C4%B1m%C4%B1) (11.05.2013)
 • http://www.yaseminlizamanlar.com/tekerleme-nedir.html (9.05.2013)
 • http://fr.wikipedia.org/wiki/Virelangue
 • http://eurolab.meshs.fr/page.php?r=54&id=195&lang=fr

___

APA SARICA N (2013). FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 611 - 617.
Chicago SARICA NURTEN FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 611 - 617.
MLA SARICA NURTEN FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.611 - 617.
AMA SARICA N FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 611 - 617.
Vancouver SARICA N FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 611 - 617.
IEEE SARICA N "FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.611 - 617, 2013.
ISNAD SARICA, NURTEN. "FRANSIZCA ÖĞRENİRKEN TEKERLEMELER VE SAYMACALAR". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 611-617.