THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE

İnsanoğlu varoluşundan günümüze kadar geçen zaman içinde yaşamı ile ilgili iyi ya da kötü seçimler yapmıştır. Bazen hür iradesinin, bazen de çevresel faktörlerin etkisi ile ortaya çıkan bu seçimler, doğal olarak olumlu ve olumsuz sonuçlar doğurmuştur. Çevreden takdir toplayan olumlu davranışların aksine; olumsuz davranışlar genelde eleştiri ve esefle karşılanmıştır. Bu davranışların takdir edilmesi, düzeltilmesi ve insanlara ders olması amacıyla ahlaki açıdan öğütler veren edebi eserler yazılmıştır. Bu eserler arasında yer alan fabl türü yazılarda çoğunlukla hayvanlar kullanılsa da, bazı hikayelerde insanlara, bitkilere ve cansız varlıklara da yer verilmiştir. Genellikle hayvanların kullanıldığı bu tür hikayelerde, hayvanların etrafında gerçekleşen olaylara yer verilmiştir. İyi ya da kötü görevi yüklenerek kişileştirilen hayvanlar, hikayenin sonunda üstlendikleri göreve göre değerlendirilip hak ettikleri olumlu ya da olumsuz bir son ile karşı karşıya kalmışlardır. Bu görevlerin doğurduğu sonuçların her biri insanoğluna öğüt niteliğindedir ve insanı ahlaki açıdan kötü seçimler yapmama konusunda uyarmaktadır. Bu öğretici yönünün yanında barındırdığı eğlendirici özelliği, fabl türünü eğitim açısından son derece kullanışlı ve çekici bir unsur haline getirmiştir. Özellikle çocuk eğitiminde kullanıldığında, bir edebi tür olarak fablın çocukları eğlendireceği aynı zamanda da onlara hayata ilişkin öğütler vereceği aşikardır. Dolayısı ile çocuklar öğrenirken aynı zamanda da eğleneceklerdir. Bu iki özelliği bir arada barındırması ise, fabl türünü diğer edebi türlerden ayıran en önemli özelliklerden birisidir

EDEBİ BİR TÜR OLARAK FABL VE FABL ANALİZİ

Since its existence, the human has made good or bad choices about their lives. These choices reveal the effect of his will or by peripheral factors give rise to positive or negative results. Contrary positive acts enjoyed by everyone, negative acts are criticized. For assessing and correcting these acts of literary works were written at the end they give lessons to people. In the stories such as fable, animals are used and some stories are told that go around these animals. The animals are customized as right or wrong and they encounter an end according to the role they are responsible. These roles give birth to a result and each of these results prevent human not to make bad choices. Apart from its particular of teaching, the fun feature makes the fable usable and attractive for education. Especially when the fable story is used as a literary genre in children's education, it is certain that it will not only entertain children but also it will give the children some advices about life. So the children will enjoy while learning. Own these two features at the same time is one of the most important qualities that distinguish the fable of other literary genres

___

  • CURIAL, H. (2001). Fables, Jean de La Fontaine, Hatier, Paris, France.
  • La Fontaine, (2010). La Fontaine, Masallar, Çev. Eyüboğlu, S. Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, İstanbul.
  • Lessing (1881). Fables de Lessing, M.Flamand, Paris
  • Mevlânâ (2011). Mesnevi, Çeviren Çelebi, V. Doğan Egmont Yayıncılık ve Yapımcılık Tic. A.Ş., İstanbul.
  • SAKAOGLU, S. (1985). Mesnevi’deki Hikayelerin Kaynakları ve Tesirleri, Selçuk Üniversitesi I.Milli Mevlana Kongresi Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.
  • TEPEBASILI, F. (2011). Fabl ile Eğitim, Çizgi Kitabevi, Konya.
  • ÖZTÜRK, A. (1992). Hayvan Hikayelerinde Mevlana ve La Fontaine, Selçuk Üniversitesi VI. Milli Mevlana Kongresi Tebliğler, Selçuk Üniversitesi Basımevi, Konya.

___

APA AYGÜN U (2013). THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE. Turkish Studies (Elektronik), 8(10), 115 - 121.
Chicago AYGÜN UĞUR THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE. Turkish Studies (Elektronik) 8, no.10 (2013): 115 - 121.
MLA AYGÜN UĞUR THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE. Turkish Studies (Elektronik), vol.8, no.10, 2013, ss.115 - 121.
AMA AYGÜN U THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 115 - 121.
Vancouver AYGÜN U THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE. Turkish Studies (Elektronik). 2013; 8(10): 115 - 121.
IEEE AYGÜN U "THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE." Turkish Studies (Elektronik), 8, ss.115 - 121, 2013.
ISNAD AYGÜN, UĞUR. "THE FABLE AS A LITERARY GENRE AND ANALYSIS OF FABLE". Turkish Studies (Elektronik) 8/10 (2013), 115-121.