Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Covid-19 pandemisinin derinden etkilediği bir kitle de öğretim üyeleridir. Bu yazıda öğretim üyelerinin pandemi sürecindeki deneyimleri ele alınacaktır. % 64’ünün pandemi öncesi online öğretim konusunda deneyimleri olmayan öğretim üyeleri bu süreçte belirsizlik anksiyetesi yaşamış, yeni kavramlarla karşılaşmış, çalışma hayatlarında ve öğretim faaliyetleri ve öğrenciler ile temasta değişimler yaşamış ve bilişim teknolojileri ile tanışmıştır. Öğretim üyelerinin pandemi gibi olağan dışı durumlardaki gereksinimleri saptanmalı ve kurumsal destek mekanizmaları oluşturulmalıdır. Böylece akademik potansiyellerini kullanabilirler ve gelecek nesillerin yetişmesinde emek verebilirler.

Being a faculty member during the Covid-19 pandemic

The Covid-19 pandemic has deeply affected faculty members. The purpose of this article is; to discuss the experiences of faculty members in the pandemic process. In this process, faculty members experienced uncertainty anxiety, encountered new concepts, changed their working lives, teaching activities and contact with students, and encountered information technologies. However, 64% of the faculty members did not have experience in online teaching before the pandemic. The needs of faculty members in extraordinary situations such as pandemics should be determined and institutional support mechanisms should be established. Thus, they can use their academic potential and work in raising future generations.

Kaynakça

Singh K, Srivastav S, Abhishek Bhardwaj AD, Misra S. Medical Education During the COVID-19 Pandemic: A Single Institution Experience. Indian Pediatrics. 2020; 57:678-679.

DSÖ, UNICEF , IFRC. Key Messages and Actions for COVID-19 Prevention and Control in Schools; 2020.

Johnson N, Veletsianos G, Seaman J. U.S. Faculty and Administrators’ Experiences and Approaches in the Early Weeks of the COVID-19 Pandemic. Online Learning. 2020; 24(2):6-21.

Keswani RN, Sethi A, Repici A, Messmann H, Chiu PW. How To Maximize Trainee Education During the Coronavirus Disease-2019 Pandemic: Perspectives From Around the World. Gastroenterology. 2020; 159:26-29.

Geçgin FM, Sahranç Ü. Belirsizliğe Tahammülsüzlük ile Psikolojik İyi Oluş Arasındaki İlişki. Sakarya University Journal of Education. 2017; 7(4): 739-755.

Kaynak Göster

Vancouver Şahin H . Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak. Tıp Eğitimi Dünyası. 2021; 20(61): 53-57.
  • ISSN: 1303-328X
  • Yayın Aralığı: Yılda 3 Sayı
  • Yayıncı: Tıp Eğitimini Geliştirme Derneği

19.5b 12.4b

Sayıdaki Diğer Makaleler

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Hekimlik Değer Algıları

Selcen ONCU, Özlem EREL

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Probleme Dayalı Öğrenmeye İlişkin Görüş ve Tutumları

Hülya AYBEK, Hülya ÇERMİK, Mustafa Kemal ALİMOĞLU

COVID-19 Pandemisi Döneminde Uygulanan Uzaktan Eğitim Yöntemleri Konusunda Tıp Fakültesi Öğretim Üyelerinin Tecrübelerinin Değerlendirilmesi

Ayhan ÖZHASENEKLER, Basri Furkan DAĞCIOĞLU, Didem ŞENER, Ahmet Çevik TUFAN, Reyhan ERSOY

Yolun Başı: Bir Tıp Fakültesi Özelinde Mesleklerarası Eğitime İlişkin Öğretim Üyelerinin Görüşleri

Mukadder İnci BAŞER KOLCU, Özlem Sürel KARABİLGİN ÖZTÜRKÇÜ

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencilerinde Akıllı Telefon Bağımlılığı ile Akademik Erteleme ve Akademik Başarı Arasındaki İlişki

Zeynep BAYKAN, Hasan GÜNEŞ, Yasemin SEYFELİ

Tıp Fakültesi Öğrencilerinin Sanal Zorba ve Sanal Kurban Olma Durumlarının İncelenmesi

Barış SEZER, Meral DEMİRÖREN

Covid-19 Pandemi Döneminde Öğretim Üyesi Olmak

Hatice ŞAHİN

Tıp Fakülteme Mektubum Var!

Ayşen Melek AYTUĞ KOŞAN, Canan AKMAN, Çetin TORAMAN

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğrencileri Gözünden Pandemi Döneminde Uzaktan Eğitim

Selcen ONCU, Ilgaz AKDOĞAN, Özgür GÜVEN, Hayriye Dilek AKDOGAN, Ayşe TOSUN

Covid-19 Pandemi Yönetimi Uzaktan Eğitim Programının Etkililiği

Özlem MIDIK, Özlem TERZİ, Hatice Nilden ARSLAN, Fatih TEMOÇİN, Servet AKER, Yeliz TANRIVERDİ, Aytül KARABEKİROĞLU, Fatih ÇALIŞKAN, Cihad DÜNDAR, A.tevfik SÜNTER, Sancar BARIŞ, S. Sırrı BİLGE, Levent GÜNGÖR, Okan CAN, Ayşenur BAYRAM, Fatma BAYRAMBAŞ