Mahmut Halef CEVRİOGLU

ANDREA HÖLTZEL’İN RAPORUNA (1664) GÖRE UYVAR KUŞATMASINA KATILAN OSMANLI BALKAN VASALLARI

Participation of Ottoman Balkan Vassal Troops to the Siege of Neuhäusel in Andrea Höltzel’s Relatione (1664)

Anadolu ve Balkan Araştırmaları Dergisi

2019-Cilt: 2 - Sayı: 3

35-67

Osmanlı Ordusu, Habsburglar, Uyvar, İstihbarat, Kırım Hanlığı, Tatarlar, Eflak-Boğdan, Askeri Tarih

Ottoman army, the Habsburgs, Neuhäusel, Military intelligence, Military history, Crimean Khanate, Tatars, Wallachia-Moldavia

2220