ST. PETERSBURG TOPÇU, İSTİHKAM VE MUHABERE BİRLİKLERİ ASKERİ TARİH MÜZESİ’NDEKİ TÜRK TARİHİYLE İLGİLİ ASKERİ KÜLTÜR VARLIKLARI ÜZERİNE

Müzeler, kültürel zenginliklerin ve değerlerin doğrudan gözlemlenebildiği kurumlar olmalarının yanında bünyelerinde barındırdıkları eserlerle tarih araştırmaları için büyük bir önem taşımaktadır. Bilhassa uzun bir geçmişe sahip olan müzelerin bu niteliği daha da güçlü olarak karşımıza çıkmaktadır. St. Petersburg’da bulunan Topçu, İstihkam ve Muhabere Birlikleri Askeri Tarih Müzesi gerek köklü olarak nitelenebilecek geçmişi gerekse de koleksiyonunun genişliği açısından bu gibi müzeler arasında değerlendirebilir. Müze elbette öncelikle askeri tarih araştırmaları için önem taşıyan bir mahiyete sahiptir. Müzenin koleksiyonunda Türk tarihiyle ilişkili çok sayıda askeri kültür varlığı da bulunmaktadır. Bu çalışmada ilk olarak müzenin tarihi gelişiminin üzerinde durulmuş ardından ise müzede hali hazırda sergilenmekte olan çalışmamızın kapsamına giren bazı askeri kültür varlıkları ele alınmıştır.