Ali AHMEDOV

Reklamlarda Ünlü ve Marka Arasındaki Uyumun Tüketicilerin Satın Alma Niyetine ve Marka Sadakatine Etkisi

19 Mayıs Sosyal Bilimler Dergisi

2020-Cilt: 1 - Sayı: 2

168-187

Ünlü-Marka Uyumu, Satın Alma Niyeti, Marka Sadakati

3015

Benzer Makaleler

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Betül BOZYİĞİT, İsmail METİN

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinde Hedonik Satın Alma Davranışının Aracılık Rolü

Ege Akademik Bakış Dergisi

İsmail YAPRAK, Suzan COBAN

ONLİNE ALIŞVERİŞTE MARKA İMAJININ ONLİNE SATIN ALMA NİYETİ VE AĞIZDAN AĞIZA İLETİŞİM DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİ; AMPRİK BİR ÇALIŞMA

Sosyal Bilimler Akademi Dergisi

Reha SAYDAN, Bulut DÜLEK

Avrupa Birliği Adalet Divanı’nın Üç Boyutlu İşaretlerin Korunmasına Yaklaşımı

İstanbul Hukuk Mecmuası

Alptekin KÖKSAL

Sürdürülebilirlik Bağlamında Döngüsel Moda: İkinci El Giysi Satın Alma Niyetinin Tüketim Değerleri Perspektifinden İncelenmesi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Pınar TÜRKDEMİR

FİYAT ALGISI: İNDİRİMLİ LÜKS ÜRÜNLERDE SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Beykoz Akademi Dergisi

Didem GEZMİŞOĞLU ŞEN, Sahure Gonca TELLİ

HALLYU ETKİSİNİN TÜRK TÜKETİCİLERİN KORE ÜRÜNLERİ SATIN ALMA NİYETİ ÜZERİNE YANSIMASI

Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Tuğba BORAZAN, Nur ÖZER CANARSLAN