Eren ALMACİ

İşletmelerin Ekolojik Duyarlılığına Karşı Örnek Uygulamalar

Sample Practices Against the Ecological Sensitivity of Businesses

Uluslararası Akademi Dergisi

2023-Cilt: 2 - Sayı: 2

40-56

Ekolojik Duyarlılık, Çevreci Üretim, Çevreci İşletmecilik, Yeşil Pazarlama

Ecological Sensitivity, Environmental Production, Environmental Management, Green Marketing

11511204

Benzer Makaleler

İŞLETMELER ARASI PAZARLAMADA İLİŞKİ PAZARLAMASI İLE MODERN PAZARLAMA YÖNTEMLERİ ARASINDAKİ BAĞINTILAR

Dokuz Eylül Üniversitesi İşletme Fakültesi Dergisi

Ayşe ŞAHİN, M. Hulusi DEMİR

İTİCİ GÜÇLERİ VE SONUÇLARI İLE YEŞİL AKLAMANIN KAVRAMSAL ANALİZİ

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

Erdem AKKAN

Avrupa Yeşil Mutabakatı (Green Deal) ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri Perspektifinde Sürdürülebilir Dijital Pazarlama Stratejileri

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Filiz ÇAYIRAĞASI, Şehnaz SAKICI

Yeşil Pazarlama Bağlamında COVID-19'un Turizm Endüstrisinde Sürdürülebilirlik Üzerindeki Rolü ve Sanal Gerçeklik Turizmine Yönelik Kavramsal Bir Model Önerisi

Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Muhsin Tamer ÖZDEMİR, Özge GÖKBULUT ÖZDEMİR

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÜRETİM-TÜKETİM POLİTİKALARI ÇERÇEVESİNDE “YEŞİL EKONOMİ” ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

Memleket Siyaset Yönetim

Ayşen SATIR REYHAN

ÇEVRE BİLİNCİNİN YEŞİL MUTFAK TERCİH NİYETİNE ETKİSİ

Gastroia: Journal of Gastronomy And Travel Research

Yasin Emre OĞUZ, Yılmaz SEVER

Amasra’nın Biyolojik Üretim Potansiyelinin (Agro-Ekolojik Zonlar) Peyzaj Planlaması Kapsamında Değerlendirilmesi

Bartın Orman Fakültesi Dergisi

Nurhan Koçan, Ömer Lütfü ÇORBACI, Duygu Duygu Doğan

KAPiTALİZM: TARIMDA ÇÖKÜş VE ÇEVRE TAHRiBATI

Memleket Siyaset Yönetim

Bahadır AYDIN, Saadet AYDIN, Emre BİBER