Uluslararası Akademi Dergisi

Uluslararası Akademi Dergisi (UAD), Akademi Derneği’nin teorik ve araştırma odaklı çalışmaların desteklenmesi, araştırmalarda niteliğin artırılması ve ulusal/uluslararası akademik araştırmaların karşılıklı paylaşılmasının teşvik edilmesi amacıyla kurulmuş resmi ve bilimsel yayın organıdır.

Nisan ve Aralık olmak üzere yılda iki defa elektronik ortamda yayınlanan uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi kapsamında iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset bilimi, uluslararası ilişkiler, uluslararası ticaret ve işletmecilik, psikoloji, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstri ilişkileri gibi sosyal ve beşeri bilimlerin her alanında özgün, yayımlanmamış, yayımlanmak üzere başka bir yere gönderilmemiş araştırma makalesi, kitap kritiği, çeviri, derleme ve sempozyum değerlendirmesi gibi çalışmalar kabul edilmektedir.

Uluslararası Akademi Dergisi’nin yayın dili Türkçe ve İngilizce’dir. Uluslararası Akademi Dergisi, kapsamında hiçbir ad altında yazar veya kurumundan ücret alınmamaktadır. Uluslararası Akademi Dergisi’ne, sürekli olarak makale kabulü devam etmektedir. Hakem süreçleri sonucu kabul edilen makaleler yayımlanacak olan ilk sayı için sıraya alınmaktadır.

İletişim için dergi@akademi.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.

Cilt: 2 - Sayı: 2 -2023Son Sayı

Uluslararası Akademi Dergisi-Cover
  • Yayın Aralığı: Yılda 2 Sayı
  • Başlangıç: Aralık 2022
  • Yayıncı: Akademi Derneği

5.2b3.7b