Pazarlama ve Pazarlama Araştırmaları Dergisi

Cilt: 16 Sayı: 3 -2023Son Sayı