Nikolin AGALLIJA

ARNAVUTLUK’TA KAMU YÖNETİM PERSPEKTİFİ VE UYGULAMALARI: AKADEMİSYENLERİN BAKIŞ AÇISI İLE BELİRLENMESİNE YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

PERSPECTIVE AND PRACTICES OF PUBLIC ADMINISTRATION IN ALBANIA: A RESEARCH ON THE DETERMINATION OF THE ACADEMIC PERSPECTIVE

Turkish Studies (Elektronik)

2018-Cilt: 13 - Sayı: 18

1-20

5823