Tuğçe ŞEN, Deniz YENGİN

KRİZİN DİJİTAL TÜKETİMDE TÜKETİCİ SATIN ALMA DAVRANIŞINA ETKİSİ

Yeni Medya Elektronik Dergisi

2020-Cilt: 4 - Sayı: 1

69-78

Yeni Medya, Dijital Tüketim, Satın Alma Davranışı

5520

Benzer Makaleler

Erken Çocuklukta Dijital Bağımlılıkla Mücadele Projesi Kapsamında Ebeveynlerin Çocuklarının Dijital Medya Kullanımına İlişkin Görüşlerinin İncelenmesi

Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi

Hatice AYAR, Nurgül BULUT, Zehra GELİCİ

GIDA TAKVİYESİ SATIN ALMA SÜRECİNİ ETKİLEYEN UNSURLAR, DİJİTAL ETKİLEYİCLERİN ÖNEMİ VE TÜKETİCİ SATIN ALMA MODELLERİ

İstanbul Ticaret Üniversitesi Girişimcilik Dergisi

Hülya ÖZTAN KURU, Figen YILDIRIM

SOSYAL MEDYA PAZARLAMASININ TÜKETİCİ DAVRANIŞLARINA ETKİSİ: INSTAGRAM KULLANICILARI ÜZERİNDE BİR ARAŞTIRMA

Dijital Çağda İşletmecilik Dergisi

Betül BOZYİĞİT, İsmail METİN

Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Tutumlarının Plansız Satın Alma Davranışına Etkisinde Hedonik Satın Alma Davranışının Aracılık Rolü

Ege Akademik Bakış Dergisi

İsmail YAPRAK, Suzan COBAN

Genç Tüketicilerin Sosyal Medya Reklamlarına Yönelik Satın Alma Davranışlarının Teknoloji Kabul Modeli İle İncelenmesi: Gümüşhane Üniversitesi Örneği

Gaziantep Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Ceren AYDIN, Birgül TAŞDELEN

HEDONİK TÜKETİMİN PLANSIZ SATIN ALMA DAVRANIŞI ÜZERİNE ETKİSİNDE SOSYAL MEDYANIN ARACILIK ROLÜ

Turkuaz Uluslararası Sosyo-Ekonomik Stratejik Araştırmalar Dergisi

Mehmet YİĞİT, Asena Gizem YİĞİT

Medya İle Din İlişkisini Yeniden Düşünmek

Medya ve Din Araştırmaları Dergisi

Omar MALKAWİ, Çevirmen: Omar MALKAWİ

Sürdürülebilirlik Bağlamında Döngüsel Moda: İkinci El Giysi Satın Alma Niyetinin Tüketim Değerleri Perspektifinden İncelenmesi

Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi

Pınar TÜRKDEMİR